Οι προσδοκίες αναφορικά με τον δείκτη οικονομικού κλίματος για το σύνολο του έτους παραμένουν θετικές, αλλά μετριάζονται από τις επιπτώσεις των καταστροφικών πυρκαγιών και των ακραίων καιρικών φαινομένων που έπληξαν τη χώρα, σημειώνει η Alpha Bank στο εβδομαδιαίο δελτίο οικονομικών εξελίξεων. Σε ό,τι αφορά στην περιφέρεια Θεσσαλίας και τις καταστροφικές πλημμύρες, βραχυπρόθεσμα, οι αναλυτές βλέπουν πιθανό να ασκηθούν ανοδικές πιέσεις στις τιμές των τροφίμων, ενώ, μεσοπρόθεσμα, ενδέχεται να επέλθει επιδείνωση του εμπορικού ισοζυγίου τόσο λόγω μείωσης των εξαγωγών αγαθών, όσο και λόγω αναπλήρωσης, μέσω εισαγωγών αγαθών, της απολεσθείσας αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής που προοριζόταν για εγχώρια κατανάλωση. Επιπλέον, η μείωση του κεφαλαίου που χρησιμοποιείται στην παραγωγική διαδικασία (κτίρια, μηχανήματα, γη) αποτελεί, μακροπρόθεσμα, τη σημαντικότερη πρόκληση, καθώς επηρεάζει δυσμενώς τις παραγωγικές δυνατότητες. Σημειώνεται ότι το ΑΕΠ της Θεσσαλίας αντιπροσωπεύει το 5,2% του ΑΕΠ της Ελλάδας με βάση στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το 2020, ενώ η Βιομηχανία είναι υπεύθυνη για το 16,2% της Ακαθάριστης Προστιθέμενης Αξίας (ΑΠΑ) της περιφέρειας.