Αξιοσημείωτη ενίσχυση μεγεθών είδε ο όμιλος Καμαρίδη GlobalWire το 2021, σύμφωνα με τα ανακοινωθέντα οικονομικά αποτελέσματα. Ειδικότερα, σημαντική αύξηση παρουσίασε ο κύκλος εργασιών τόσο της εταιρείας (51,03%) όσο και του ομίλου (64,57%), ενώ υπήρξε αύξηση κερδών προ φόρων για την εταιρεία 104,55% και για τον όμιλο 141,17%. Σύμφωνα με τη διοίκηση, κύρια αιτία της ανόδου αυτής είναι η σημαντική άνοδος των τιμών καθ΄ όλο το έτος και το κόστος προμήθειας των πρώτων υλών. Αναφορικά με τη θυγατρική της Βουλγαρίας, η EUROPAN AD παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών της στα 10,34 εκατ. ευρώ έναντι 0,90 εκατ. ευρώ, και αύξηση αποτελεσμάτων προ φόρων σε 2.190 εκατ. ευρώ το 2021 από 455 χιλ. ευρώ την προηγούμενη χρήση.

Η βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται αφενός στην αύξηση του κύκλου εργασιών και αφετέρου στη βελτίωση του ποσοστού μικτού κέρδους σε σχέση με την προηγούμενη χρήση. Σχετικά με τα πεπραγμένα της χρήσης του 2021 μεταξύ άλλων ολοκληρώθηκε η κατασκευή νέων βιομηχανικών – αποθηκευτικών εγκαταστάσεων συνολικού εμβαδού 8.585 m2 και εντός του 2022 αναμένεται να ολοκληρωθούν επενδύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού, εντός των υφιστάμενων εγκαταστάσεών της, ύψους 8 εκατ. ευρώ. Τέλος ολοκληρώθηκε η εξαγορά κτιριακών εγκαταστάσεων και υπερσύγχρονου μηχανολογικού εξοπλισμού σωληνουργείας για την παραγωγή κοίλων δοκών, σωλήνων κατασκευών και στραντζαριστών (παραγωγική δυναμική 80.000 τόνων/έτος). Το 80% της παραγόμενης ποσότητας προορίζεται για τη Βόρειο Ευρώπη με στόχο τον διπλασιασμό των εξαγωγών του ομίλου την επόμενη διετία.