Φαρμακευτική επιχείρηση, επικεντρωμένη στην ανάπτυξη, παραγωγή και διανομή φαρμακευτικών προϊόντων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ήρθε σε επαφή με την εταιρεία Καλαμαράκης Αυτοματισμοί, με σκοπό να αναβαθμίσει το μέρος της μηχανής που κάνει τον ποιοτικό έλεγχο στα blister των χαπιών. Η μηχανή του πελάτη διέθετε από τον κατασκευαστή ένα σύστημα ποιοτικού ελέγχου με κάμερα και το αντίστοιχο λογισμικό, το οποίο όμως δεν έδινε αξιόπιστα αποτελέσματα, με συνέπεια είτε να απορρίπτει κανονικά προϊόντα είτε να μην απορρίπτει τα ελαττωματικά.

Παράλληλα, ο πελάτης δεν κατάφερε να λάβει την απαραίτητη υποστήριξη όταν προέκυψε πρόσθετη ανάγκη για αύξηση των επιπέδων ποιοτικού ελέγχου. Πιο συγκεκριμένα, η αρχική λειτουργία της μηχανής αφορούσε έλεγχο για την παρουσία χαπιών ενός συγκεκριμένου χρώματος μέσα στο blister, ενώ παράλληλα γινόταν έλεγχος του μεγέθους των χαπιών αυτών.Στην πορεία δημιουργήθηκε μια νέα ανάγκη για επιπλέον έλεγχο, σε σχέση με τη χρωματική διαφοροποίηση των χαπιών (παρουσία περισσότερων από ένα χρωμάτων ανά blister).

Σύμφωνα με το budget και τις απαιτήσεις της εφαρμογής του πελάτη και κατόπιν σχετικής μελέτης από το τεχνικό τμήμα, η Καλαμαράκης Αυτοματισμοί έδωσε πρόταση η οποία περιελάμβανε μελέτη, προγραμματισμό και εκπαίδευση στη λειτουργία των εξής υλικών: OMRON: FHV7H-C032-C Smart Camera, OMRON: PLC CP2E (συντονισμό της απόρριψης), Φωτισμός Ring Υπέρυθρο. Με την ολοκλήρωση του προγραμματισμού από την εξειδικευμένη ομάδα της εταιρείας, ο πελάτης ήταν πλέον σε θέση να κάνει εύκολα την εγκατάσταση.