Η καινοτομία στην Ελλάδα βρέθηκε στο επίκεντρο του διαδικτυακού συνεδρίου «Reinventing Greece through Investments in Innovation), που διοργάνωσε ο ΣΕΒ και οι Innovative Greeks, με έμφαση στην προσέλκυση επενδύσεων, τις νεοφυείς επιχειρήσεις, τις ευκαιρίες στην αγορά βιοτεχνολογικών φαρμάκων και την πράσινη τεχνολογία. «Η Ελλάδα ήταν λίγο-πολύ απούσα από τον τομέα της καινοτομίας και τεχνολογίας για δεκαετίες.

Η αγορά από εκεί που δεν υπήρχε πριν πέντε χρόνια τώρα φτάνει στα 7 δισ. ευρώ η αξία των επιχειρήσεων», τόνισε μέλος του Δ.Σ του ΣΕΒ και συμπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας, Μάρκος Βερέμης. «Σήμερα μπορούμε να πούμε ότι ο τομέας της καινοτομίας οδεύει στο να αντιπροσωπεύει το 10% του εγχώριου ΑΕΠ», πρόσθεσε, τονίζοντας ωστόσο ότι είμαστε αρκετά πίσω, καθώς στην Ελλάδα καμία από τις είκοσι κορυφαίες επιχειρήσεις δεν είναι εταιρεία τεχνολογίας. Οι δράσεις καινοτομίας του ΣΕΒ συνοψίζονται σε πέντε πυλώνες:

1. Ενδυνάμωση της καινοτόμου δυνατότητας του ιδιωτικού τομέα
2. Αύξηση της επέκτασης καινοτόμων εταιρειών σε ξένες αγορές
3. Συνεργασία με πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα
4. Προσέλκυση προσωπικού για να δουλέψει στην Ελλάδα σε νεοφυείς επιχειρήσεις
5. Εξέταση παραγόντων επενδυτικών αποφάσεων.
«Ο ΣΕΒ έχει γίνει το σπίτι για νεοφυείς επιχειρήσεις», τόνισε ο συμπρόεδρος της Επιτροπής Καινοτομίας, Κωνσταντίνος Κόκκαλης. «Έχουμε θέσει ως στόχο έως το 2025 να έχουμε ένα οικοσύστημα κεφαλαιοποίησης πάνω από 10 δισ. ευρώ και να δημιουργήσουμε 50.000 επιπλέον θέσεις εργασίας», συμπλήρωσε.