Ο Κώστας Θεοδωρόπουλος, Managing Director της εταιρείας Rething παρουσιάζει τα νέα συστήματα και υπηρεσίες, που μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο λίθο για τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, προσδίδοντάς τους υψηλή προστιθέμενη αξία και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

Ποια είναι η φιλοσοφία της RETHING και ποιο το όραμά της;
H RETHING είναι μια νεοφυής επιχείρηση που ιδρύθηκε από επαγγελματίες με πολυετή εμπειρία στο χώρο των τηλεπικοινωνίων και της πληροφορικής, με κοινό όραμα να βοηθήσουμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες ΙοΤ, ΑΙ, ML με λύσεις διαχείρισης κτιριακών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων, εύκολες στην υλοποίηση τους, ασφαλείς, υψηλής προστιθέμενης αξίας και αξιοποιήσιμες από όλες της επιχειρήσεις.

Ποιες είναι κατά τη γνώμη σας οι βασικές προκλήσεις που χαρακτηρίζουν την αγορά που δραστηριοποιήστε;
Η κύρια πρόκληση που αντιμετωπίζει η κοινωνία σε παγκόσμιο επίπεδο είναι η μετάβαση σε ένα νέο αποδοτικό ενεργειακό μοντέλο, φιλικό προς το περιβάλλον κυρίως λόγω της κλιματικής αλλαγής. Επομένως οι επιχειρήσεις αλλά και ο δημόσιος τομέας έχουν ως στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη, την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος με παράλληλη μείωση του λειτουργικού κόστους. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να επιτευχθούν μέσω και του ψηφιακού μετασχηματισμού, αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες όπως ΙοΤ και ΑΙ.

Η υιοθέτηση αυτών των τεχνολογιών θέτει νέες τεχνολογικές και επιχειρησιακές προκλήσεις που έχουν να κάνουν με την ολοκλήρωση και διαλειτουργικότητα των διαφορετικών υφιστάμενων συστημάτων αυτοματισμού και ΙΤ όπως BMS,PLCs, SCADA, ERP, EAM με το ΙοΤ αλλά και την ασφάλεια των δεδομένων. Αλλά ίσως η σημαντικότερη πρόκληση είναι η ανάλυση, αξιοποίηση και συσχέτιση των δεδομένων που συλλέγονται, η παρουσίαση τους στους χρήστες με τον κατάλληλο τρόπο ώστε να παράγονται χρήσιμες πληροφορίες για βελτιστοποίηση της λειτουργίας μιας εγκατάστασης. Η RETHING, παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις end-to-end, σε μοντέλο as a service, ασφαλείς και πλήρως διαλειτουργικές, οι οποίες δίνουν άμεσες λύσεις στις παραπάνω προκλήσεις.

Πόσο σημαντικό είναι για τις επιχειρήσεις η υιοθέτηση συστημάτων IοΤ, και ποια πλεονεκτήματα τους που προσφέρουν;
To ΙoT είναι μια τεχνολογική καινοτομία η οποία βλέπουμε ότι εξελίσσεται με ταχείς ρυθμούς τα τελευταία 10 χρόνια και αποτελεί τον βασικό πυλώνα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης (Industry 4.0). Το ΙοΤ και εν προκειμένω το Industrial IoT έχει μεγάλη διάδοση στις επιχειρήσεις διότι αν αξιοποιηθεί σωστά, αποτελεί ένα επιπλέον decision support σύστημα για την επιχείρηση το οποίο αξιοποιεί δεδομένα τα οποία πολλές φορές δεν είναι γνωστά στην επιχείρηση, είναι αυτοματοποιημένο, δυναμικό και άμεσης απόκρισης με περιορισμένη την ανθρώπινη παρέμβαση. Αυτό είναι το σημαντικό.

Η σωστή αξιοποίηση του ΙΙοΤ συμβάλλει σημαντικά κατά την γνώμη μας σε τρεις άξονες την ανθεκτικότητα (Reliability), την λειτουργική αποτελεσματικότητα (Efficiency) και την βιωσιμότητα (Sustainability) μια επιχείρησης. Οι ελληνικές βιομηχανίες έχουν αρχίσει σταδιακά να επενδύουν σε τεχνολογίες Industrial IoT και είναι βέβαιο ότι ο βαθμός υιοθέτησης τους θα ανεβαίνει με διψήφιους ρυθμούς από χρόνο σε χρόνο και για τα επόμενα χρόνια.

Ποιες συγκεκριμένες λύσεις διαχείρισης εγκαταστάσεων διαθέτει η RETHING στο πελατολόγιό της και πώς μπορούν αυτές να αναμορφώσουν τις επιχειρήσεις;
Όπως προανέφερα η RETHING παρέχει ολοκληρωμένες end-to-end λύσεις, δηλαδή από τους αισθητήρες έως το user interface των εφαρμογών. Επομένως παρέχει τον απαιτούμενο εξοπλισμό αισθητήρων και gateways για την διασύνδεση των εγκαταστάσεων με την IoT cloud πλατφόρμα, η οποία αποτελεί και την βάση για τις λύσεις που διαθέτουμε.
Πιο συγκεκριμένα παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο της λειτουργίας μιας εγκατάστασης, η παρακολούθηση συγκεκριμένων λειτουργικών δεικτών (KPIs) απόδοσης, ο εντοπισμός και πρόβλεψη προβλημάτων με τεχνολογίες τεχνικής νοημοσύνης (ΑΙ) και μηχανικής μάθησης (ML) και διασύνδεση με πληροφοριακά συστήματα ERP, CMMS καθώς και Building Information Modeling συστήματα.

H RETHING παρέχει, επίσης, λύση CMMS, πλήρως ολοκληρωμένη με το ΙοΤ για την αποτελεσματική διαχείριση της συντήρησης μιας εγκατάστασης.
Η διαχείριση των εντολών εργασίας συντήρησης, ανταλλακτικών και του προγραμματισμού των τεχνικών πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο, αυξάνοντας την αποτελεσματικότητα της ομάδας συντήρησης και μειώνοντας δραστικά τα κόστη εργασίας και ανταλλακτικών.

Η αποτελεσματική διαχείριση μιας εγκατάστασης πρέπει να έχει ως στόχο και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Ίσως δεν είναι προφανές, αλλά η συντήρηση μιας εγκατάστασης έχει άμεση σχέση με την κατανάλωση ενέργειας. Μια πλημμελώς συντηρημένη μηχανή καταναλώνει περισσότερη ενέργεια ή ένα πλημμελώς συντηρημένο HVAC καταναλώνει περισσότερη ενέργεια για την ψύξη ενός κτιρίου. Η RETHING παρέχει ολοκληρωμένη λύση παρακολούθησης κατανάλωσης ενέργειας μιας εγκατάστασης αλλά και βελτιστοποίησης με αυτοματισμούς μετά από ανάλυση των δεδομένων που συλλέγονται με τις τεχνολογίες ΙοΤ που προαναφέραμε. Επομένως οι λύσεις της RETHING αυξάνουν την λειτουργική αποτελεσματικότητα, μειώνουν τα κόστη ενέργειας και συντήρησης και βελτιώνουν την ανθεκτικότητα των εγκαταστάσεων.

Ποιες λύσεις προσφέρετε για την αυτοματοποίηση συντήρησης κτιριακών εγκαταστάσεων και ποιες οι δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα αυτών;
Η αυτοματοποίηση της συντήρησης μια εγκατάστασης αποτελεί τον βασικό κορμό των λύσεων που παρέχουμε. Για το λόγο αυτό κάναμε μια στρατηγική συνεργασία ως solution partner για το EMEA region με την καναδική εταιρείας Fiix η οποία είναι από τους ηγέτες στη αγορά του cloud CMMS. Η διασύνδεση του Fiix CMMS με την IoT πλατφόρμα της RETHING, δίνει την δυνατότητα για υιοθέτηση πλάνων συντήρησης condition based maintenance και predictive maintenance τα οποία αυξάνουν την διαθεσιμότητα των εγκαταστάσεων ενώ μειώνουν το κόστος συντήρησης.
\Το Fiix CMMS απευθύνετε σε ένα ευρύ φάσμα οργανισμών και βιομηχανιών, συμπεριλαμβανομένης της μεταποίησης, του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, των υπηρεσιών κοινής ωφελείας, της χονδρικής, της διανομής, των μεταφορών, της εφοδιαστικής, του εμπορικού γραφείου, της υγειονομικής περίθαλψης και του δημόσιου
Τα οφέλη όπως προκύπτουν από έρευνες της Fiix στο πελατολόγιο της συνοψίζονται στα εξής. Αύξηση κατά 44% της παραγωγικότητας των facilities και των ομάδων τεχνικών συντήρησης. Μείωση κατά 78% του χρόνου συμπλήρωσης των εντολών εργασίας, μείωση κατά 27% του mean time between failure των μηχανών και μείωση κατά 10% του κόστους παραγωγής.

Πώς βλέπετε το μέλλον στον κλάδο της διαχείρισης εγκαταστάσεων;
Οι εξελίξεις στον κλάδο της διαχείρισης εγκαταστάσεων επηρεάζονται από τρεις μεγάλες τάσεις. Η πρώτη είναι η ύπαρξη του COVID-19, λόγω του οποίου η κοινωνική αποστασιοποίηση θα εξακολουθήσει να είναι ένα ζήτημα για τους διαχειριστές εγκαταστάσεων παρά την πρόοδο των εμβολιασμών.

Πολλές εταιρείες πιθανότατα θα συνεχίσουν να λειτουργούν από απόσταση. Αλλά για εκείνους που επιστρέφουν αργά στα κεντρικά τους γραφεία, οι λύσεις για την διαχείριση εγκαταστάσεων είναι το κλειδί. Η τεχνολογία αισθητήρων και η ανάλυση δεδομένων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παρακολούθηση της πληρότητας των χώρων γραφείου, της θερμοκρασίας, υγρασίας και της ποιότητας του αέρα βελτιώνοντας την άνεση και μειώνοντας τις πιθανότητες μετάδοσης του ιού εντός των κτιρίων.

Εάν υπάρχει κάτι που ο COVID-19 έφερε στο προσκήνιο και πρόκειται να παραμείνει, είναι η απομακρυσμένη παρακολούθηση. Ευτυχώς, οι διαχειριστές εγκαταστάσεων με αξιοποίηση του IoT και τεχνολογία αισθητήρων έχουν την δυνατότητα για παρακολούθηση του εξοπλισμού και των ηλεκτρομηχανολογικών και την δυνατότητα διάγνωσης προβλημάτων για την άμεση απόκριση τους.

Η δεύτερη μεγάλη τάση είναι η ανάγκη για πράσινα κτίρια για βιώσιμες κτιριακές υποδομές. Όπως είναι γνωστό η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης θα χρηματοδοτήσει επενδύσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακών υποδομών οπότε με συμμετοχή και των ιδιωτών θα επενδυθούν σημαντικά ποσά μέρος των οποίων θα είναι και σε εφαρμογές έξυπνης ενεργειακής διαχείρισης υποδομών.

Η τρίτη μεγάλη τάση είναι η τεχνητή νοημοσύνη και η εφαρμογές της στην διαχείριση της συντήρησης των εγκαταστάσεων. Όπως γνωρίζετε σήμερα στις εγκαταστάσεις εφαρμόζονται κυρίως πλάνα προληπτικής συντήρησης τα οποία απαιτούν χρόνο, πόρους και ανταλλακτικά τα οποία μπορούν να μειωθούν δραστικά με αξιοποίηση του ΑΙ και του ΙοΤ για εφαρμογή πλάνων συντήρησης όπως condition based maintenance και predictive maintenance.
Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι οι νέες τεχνολογίες θα έχουν καθοριστικό ρόλο στην αποτελεσματική διαχείριση εγκαταστάσεων στο άμεσο μέλλον.