Στην κοινοπραξία της εταιρείας Ηλέκτωρ, θυγατρική της Ελλάκτωρ, «κατοχυρώθηκε» ο διαγωνισμός για την «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο». Πιο συγκεκριμένα, στην τελευταία της συνεδρίαση, η εκτελεστική επιτροπή του ΕΔΣΝΑ ομόφωνα αποφάσισε να κατακυρώσει το αποτέλεσμα του διαγωνισμού «Αναβάθμιση και Λειτουργία του ΕΜΑ Άνω Λιοσίων και μετατροπή αυτού σε Πράσινο Εργοστάσιο», στην «ΕΝΩΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. – W.A.T.T. Α.Ε. – ENVIROPLAN- ΑΡΣΗ Α.Ε.» με συνολικό προσφερόμενο τίμημα 49.100.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 24%.

Το έργο περιλαμβάνει τη μετατροπή του Εργοστασίου Μηχανικής Ανακύκλωσης σε «πράσινο εργοστάσιο», ώστε εντός της πρώτης φάσης υλοποίησης της παρούσας σύμβασης (περίοδος μεταβατικής λειτουργίας) να μπορεί να δέχεται και επεξεργάζεται 300.000 τόνους/έτος σύμμεικτα-υπολειμματικά σύμμεικτα και προδιαλεγμένα βιοαπόβλητα. Σημειώνεται ότι στον διαγωνισμό συμμετείχε και η εταιρεία ΘΑΛΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., η οποία όμως αποκλείστηκε.