«Κανένα κράτος μέλος της ΕΕ δεν μπορεί να αντιμετωπίσει μόνο του αυτήν την ενεργειακή κρίση. Γι’ αυτό και η ελληνική κυβέρνηση ζητά σταθερά από όλα τα όργανά της Ένωσης τη δημιουργία ενός κεντρικού ευρωπαϊκού μηχανισμού που θα διαθέσει τουλάχιστον 100 δισ. ευρώ για το 2022 προκειμένου να στηριχθούν οι ευρωπαίοι πολίτες και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις» ανέφερε ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος, Κώστας Σκρέκας κατά την ενημέρωση της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής από τον ΔΕΔΔΗΕ για τη σύμβαση αγοράς ακινήτου όπου θα συστεγάσει υπηρεσίες που σήμερα στεγάζονται σε 9 μισθωμένα κτήρια.
Ο υπουργός προανήγγειλε πως ο ΔΕΔΔΗΕ έχει σχεδόν ήδη ολοκληρώσει τη δημιουργία μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την υποβολή νέων αιτήσεων κατασκευής φωτοβολταϊκών. Θα απευθύνεται σε νοικοκυριά, αγρότες και σε μονάδες μεταποίησης του δευτερογενούς τομέα που θέλουν να αυτοπαράγουν και να αυτοκαταναλώνουν ενέργεια καθώς και σε επενδυτές παραγωγούς ενέργειας που θέλουν να πουλούν ενέργεια στο σύστημα.