Νέες γραμμές παραγωγής αλλά και σύγχρονο εξοπλισμό περιλαμβάνει το επενδυτικό πλάνο που «τρέχει» αυτή την περίοδο η ΜΕΒΓΑΛ και το οποίο αναλύει διεξοδικά στο INDUSTRY, ο Διευθύνων Σύμβουλος της γαλακτοβιομηχανίας κος Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος Χατζάκος.

Νέες αυτοματοποιημένες γραμμές παραγωγής
Ειδικότερα, η ΜΕΒΓΑΛ σχεδιάζει επενδύσεις για τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών της, την αυτοματοποίηση της παραγωγικής διαδικασίας και την εγκατάσταση ρομποτικών συστημάτων. Όπως αναφέρει ο κος Παπαδόπουλος Χατζάκος η επενδυτική στρατηγική της εταιρείας για την τρέχουσα περίοδο και για το προσεχές διάστημα περιλαμβάνει τις παρακάτω επενδύσεις:

• Νέα γραμμή παραγωγής λευκών τυριών και φέτας, πλήρως αυτοματοποιημένη, με σημαντικά οφέλη σε λειτουργικά κόστη και στην τυποποίηση της ποιότητας, συνολικού κόστους περίπου 20.000.000 ευρώ.
• Νέα γραμμή παραγωγής γιαουρτιού σύγχρονης τεχνολογίας και αυτοματοποιημένης λειτουργίας, κόστους 2.000.000 ευρώ.
• Νέο εξοπλισμό για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και τις καταγραφές των αυτοματοποιημένων διαδικασιών παραγωγής στα τμήματα Παραλαβής, Επεξεργασίας και Εμφιάλωσης του γάλακτος, με πλήρη στοιχεία για τα παραγόμενα προϊόντα, την ποιότητα και το κόστος παραγωγής, κόστους 2.000.000 ευρώ.

Στα «σκαριά» μονάδα βιοαερίου
Με εμπειρία άνω των 70 ετών, η ΜΕΒΓΑΛ δεν θα μπορούσε να μην ακολουθεί και τις επιταγές της βιώσιμης ανάπτυξης, υιοθετώντας τις τελευταίες τάσεις στο ενεργειακό, έναν τομέα – πρόκληση τα τελευταία χρόνια για πολλές βιομηχανίες του κλάδου. «Η ΜΕΒΓΑΛ εστιάζει επιπλέον στην πράσινη ενέργεια, προσπαθώντας να στραφεί στη χρήση φωτοβολταϊκών αλλά και σε πρακτικές κυκλικής οικονομίας. Στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία σύναψε ήδη συμβόλαιο αγοράς ενέργειας από φωτοβολταϊκό σταθμό (Virtual Power Purchase Agreement, VPPA). Η προαναφερθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τον φωτοβολταϊκό σταθμό κάλυψε το 8,3% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιήθηκε το 2022 από όλη την εταιρεία», αναφέρει σχετικά ο κος Παπαδόπουλος Χατζάκος.

Ταυτόχρονα φροντίζει για τη μείωση κατανάλωσης ενέργειας με στοχευμένες ενέργειες όπως π.χ. την ολική αντικατάσταση λαμπτήρων φωτισμού με λαμπτήρες εξοικονόμηση ενέργειας (LED). Μάλιστα, στο πλαίσιο της πολιτικής ενεργειακής εξοικονόμησης η ΜΕΒΓΑΛ σχεδιάζει να προχωρήσει και σε δύο σημαντικές επενδύσεις. Αυτές αφορούν την εικονική Αυτοπαραγωγή με φωτοβολταϊκά συστήματα, 5 MW, με πώληση της πλεονάζουσας ενέργειας (Virtual Net Billing) και την κατασκευή μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας,
1 MW, από τα απόβλητα της βιομηχανίας.