Η JTI απέσπασε αναβαθμισμένη πιστοποίηση ISO 9001 για το εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ. Ειδικότερα, η παραγωγική μονάδα της JTI στην Ξάνθη συμπεριλαμβάνεται στην πρώτη ομάδα εργοστασίων της εταιρείας στα οποία η DNV Business Assurance απέδωσε συνολική πιστοποίηση ISO 9001 πολλαπλών τοποθεσιών για το σύστημα διαχείρισης ποιότητας που εφαρμόζουν.
Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η κατάκτηση της αναβάθμισης αυτής αποτελεί ορόσημο στην υλοποίηση του επενδυτικού πλάνου που η JTI πραγματοποιεί στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ από το 2018 και πιστοποιεί τη σημασία της παραγωγικής επένδυσης της εταιρείας στην Ελλάδα. Μαζί με το εργοστάσιο στην Ελλάδα, στο οποίο έγινε επιτόπια επιθεώρηση πιστοποιήθηκαν και τα εργοστάσια στην Ανδόρα, την Πολωνία, την Ουκρανία καθώς και η ομάδα Διασφάλισης Ποιότητας της JTI στο εργοστάσιο στο Trier της Γερμανίας.