Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Lili Zigoslu, αμερικανικής εθνικότητας, αναλαμβάνει καθήκοντα CEO στη JTI Hellas, έχοντας παράλληλα, με βάση την Αθήνα, την ευθύνη των αγορών της Κύπρου και της Μάλτας.

Ο απερχόμενος πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος, Victor Crespo, μετακινείται σε επιτελική θέση στα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στη Γενεύη. «Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και χαρά που αναλαμβάνω μια τόσο νευραλγική θέση ευθύνης για τη JTI Hellas στην Ελλάδα, πόσο μάλλον όταν η εταιρεία έχει διαγράψει σημαντική πορεία και έχει αφήσει ένα σημαντικό επενδυτικό αποτύπωμα τα τελευταία χρόνια» δηλώνει η νέα CEO.