Την κερδοφόρα πορεία της συνέχισε και το 2022 η J.T. International Hellas AEBE, εταιρεία προϊόντων καπνού του ομίλου JTI, με παραγωγική και εξαγωγική δραστηριότητα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με τη δημοσιευθείσα έκθεση του ΔΣ της εταιρείας για τα αποτελέσματα του 2022, η JTI Hellas σημείωσε κέρδη μετά φόρων 1.146.755 ευρώ ενώ καταγράφηκε σημαντική ανάπτυξη σε επίπεδο καθαρών πωλήσεων επιτυγχάνοντας 10,5% αύξηση έναντι του 2021. Παρά τις δυσμενείς παγκόσμιες οικονομικές συγκυρίες, η εταιρεία με στρατηγικές κινήσεις κατάφερε να διατηρήσει τα κέρδη της προ φόρων σχεδόν στα ίδια επίπεδα με αυτά τα 2021, φτάνοντας τα 1.741.158 ευρώ καθώς και να ενδυναμώσει τη θέση της στην κατηγορία των καιόμενων προϊόντων αυξάνοντας το μερίδιο αγοράς της κατά 0,3 ποσοστιαίες μονάδες.

Οι επενδύσεις του Ομίλου JTI συνεχίζονται στην Ελλάδα με σημαντικότερη εκείνη στο εργοστάσιο της ΣΕΚΑΠ στην περιοχή της Ξάνθης που έχει ξεπεράσει το ύψος των 30 εκατ. ευρώ ενώ η Ελλάδα παραμένει αγορά-στόχος του Ομίλου για την διανομή νέων καινοτόμων προϊόντων καπνού. Όσον αφορά τις προβλέψεις για την τρέχουσα χρονιά η Διοίκηση εκτιμά οι τάσεις της αγοράς δεν θα αλλάξουν σημαντικά το 2023 και θα συνεχίσει να ενισχύει τη θέση της στα καιόμενα καπνικά προϊόντα και θα καταφέρει την είσοδό της σε νέα καινοτόμα προϊόντα καπνού ενώ προβλέπεται παράλληλα αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας.