Διεθνής διάκριση για την Johnson & Johnson Ελλάδος που πιστοποιήθηκε ως «Top Employer» (Κορυφαίος Εργοδότης) Ελλάδας και Ευρώπης για το 2022 από τον διεθνή οργανισμό «Top Employers Institute», ο οποίος αναγνωρίζει πρακτικές αριστείας εταιρειών σε όλο τον κόσμο.

Αφού αξιολογήθηκε το σύνολο του φάσματος των πρακτικών Ανθρώπινου Δυναμικού, η Johnson & Johnson Ελλάδος πέτυχε την ύψιστη βαθμολογία σε θέματα κουλτούρας, ηθικής και ακεραιότητας, γεγονός που επιβεβαιώνει τα υψηλά πρότυπα αξιών που διέπουν τις εταιρείες του Ομίλου – Janssen Φαρμακευτική, J&J Medical Devices, J&J Consumer Health. Ως εκ τούτου, σημαντικοί δείκτες που συνδέονται άρρηκτα με τα Business Ethics, όπως η Ηγεσία (Leadership) και η Εργασιακή Δέσμευση (Engagement) αναδείχθηκαν επίσης στην κορυφή της βαθμολογίας.