Νέα EPD για τη ZEUS από τη SustChem

Η Zeus Kiwi, με τη βοήθεια της SustChem, αναβάθμισε την Περιβαλλοντική Δήλωση Προϊόντος (EPD) για τα ακτινίδια που παράγει και διανέμει τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια αγορά. H SustChem, για λογαριασμό της Zeus Kiwi, προχώρησε σε επαναπροσδιορισμό των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που φέρει το ακτινίδιο σε όλα τα στάδια του Κύκλου Ζωής του. Στα πλαίσια του υπολογισμού του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των ακτινιδίων και της δημοσίευσης της σχετικής EPD, εκπονήθηκε μελέτη Αξιολόγησης Κύκλου Ζωής (LCA) σύμφωνα με τα πρότυπα ISO 14040 & 14044, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στάδια του Κύκλου Ζωής του φρούτου (παραγωγή, συσκευασία, μεταφορά, τέλος ζωής).

ΕΒΙΚΕΝ: Να παρέμβει η ΡΑΕ λόγω περιορισμένου ανταγωνισμού στην ελληνική αγορά

Επιστολή προς τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας απέστειλε η εκπρόσωπος των μεγάλων ενεργοβόρων βιομηχανιών της χώρας, Ένωση Βιομηχανικών Καταναλωτών Ενέργειας (ΕΒΙΚΕΝ), στην οποία και ζητάει από τη ΡΑΕ να παρέμβει ρυθμιστικά καθώς υποστηρίζει ότι στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας συντρέχουν λόγοι περιορισμένου ανταγωνισμού, αφού οι συνθήκες που επικρατούν δεν επιτρέπουν στους προμηθευτές και τους μεγάλους καταναλωτές ηλεκτρισμού να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο από την απότομη αύξηση των τιμών, σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει στις υπόλοιπες αγορές της Ευρώπης.

Η ΕΒΙΚΕΝ υπογραμμίζει λοιπόν ότι συντρέχουν έκτακτες συνθήκες στη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίες επιβάλλουν τη λήψη ρυθμιστικών μέτρων, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ότι στην ελληνική αγορά υπάρχουν μεταρρυθμίσεις που καθυστερούν σημαντικά όπως: Η εφαρμογή της ανακατανομής στην αγορά εξισορρόπησης, η απόκτηση πλήρους ευθύνης εξισορρόπησης από τις ΑΠΕ, η σύναψη διμερών συμβολαίων με παραγωγούς θερμικών μονάδων και τέλος η ουσιαστική συμμετοχή της ζήτησης σε όλες τις αγορές.

 

EDPR: Εξασφαλίζει PPAs για ηλιακή ενέργεια 425 MW στις ΗΠΑ

Η EDP Renewables εξασφάλισε συμφωνίες αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (PPAs) για την πώληση της πράσινης ενέργειας που παράγεται από ένα χαρτοφυλάκιο ηλιακής ενέργειας 425 MWac στις ΗΠΑ. Το χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει τρία έργα με αναμενόμενη εμπορική λειτουργία το 2024. Πρόκειται για ένα έργο 175 MWac που βρίσκεται στην κομητεία Mississippi του Arkansas, ένα έργο 100 MWac που βρίσκεται στην κομητεία Madison του Mississippi και ένα έργο 150 MWac που βρίσκεται στην κομητεία Randolph της Indiana.

Ο Miguel Stilwell d’Andrade, Διευθύνων Σύμβουλος της EDP & EDPR, εξηγεί: «Η εξασφάλιση αυτών των PPAs ενισχύει την παρουσία μας σε μια στρατηγική αγορά, όπως είναι οι ΗΠΑ, η οποία αντιπροσωπεύει περισσότερο από το ήμισυ του χαρτοφυλακίου μας. Διαθέτουμε ένα σταθερό σχέδιο ανάπτυξης στη χώρα αυτή, συμβάλλοντας όχι μόνο στην ενεργειακή μετάβαση, αλλά και στη στήριξη των εταιρειών για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητάς». Με αυτά τα PPAs, η EDPR συνεχίζει να αυξάνει την τεχνολογική της διαφοροποίηση με εξασφαλισμένη δυναμικότητα 4,2 GW στον τομέα της ηλιακής ενέργειας και συνολική εξασφαλισμένη δυναμικότητα της τάξης των 9,3 GW για το 2021-25.

Επεκτείνει τη μονάδα της η GREEK FAMILY FARM

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ- ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ» με δ.τ. «GREEK FAMILY FARM». Η επένδυση αναφέρεται στην επέκταση μονάδας παραγωγής τυροκομικών προϊόντων (ΚΑΔ κύριου κλάδου δραστηριότητας: 10.51, Λειτουργία γαλακτοκομείων και τυροκομία), στον Δήμο «ΑΛΜΥΡΟΥ» της Περιφέρειας «ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ», συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.455.218 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.455.218 ευρώ. Το 2020 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε σε 20.726.675,01 ευρώ από 17.693.517,91 ευρώ και τα κέρδη προ φόρων σε 225.697,57 ευρώ έναντι 686.560.43 ευρώ.

Σε δημόσια διαβούλευση η απλοποίηση της αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ

Σε δημόσια διαβούλευση που θα διαρκέσει μέχρι τις 10 Μαΐου 2022, τέθηκε στις 26/4 το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για την απλοποίηση της αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ. Σκοπός είναι ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου αδειοδότησης των ΑΠΕ, καθώς και της παραγωγής και αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας. Ακόμη, επιδιώκονται η ανάπτυξη πιλοτικών θαλάσσιων πλωτών φωτοβολταϊκών σταθμών, καθώς και η ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων για την ενέργεια και την προστασία του περιβάλλοντος. Η επιτάχυνση θα επιτευχθεί με την απλοποίηση και την ψηφιοποίηση των σχετικών διαδικασιών, καθώς πλέον όλες οι ενέργειες για την απόκτηση αδειών θα διενεργούνται ψηφιακά. Τα δικαιολογητικά που θα απαιτείται να καταθέτουν οι επενδυτές μειώνονται δραστικά (από 91 σε 54) και περιορίζονται στα απολύτως απαραίτητα, διαδικασίες που μέχρι τώρα ήταν σειριακές πλέον γίνονται παράλληλες, μειώνοντας σημαντικά τους χρόνους υλοποίησης, και τα στάδια της αδειοδοτικής διαδικασίας μειώνονται σε 5 από 7.

Επίσης δημιουργείται Υπηρεσία μιας Στάσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας που θα παρακολουθεί και θα εποπτεύει όλη την αδειοδοτική διαδικασία, από τη λήψη της πρώτης άδειας (Βεβαίωση Παραγωγού), μέχρι και τη λειτουργία του έργου (Άδεια Λειτουργίας). Στρατηγικός στόχος έως το 2030 είναι η συνολική εγκατεστημένη ισχύς από ΑΠΕ, να ανέλθει σε 25 GW, από 8,62 GW που είναι σήμερα. Για την υλοποίηση νέων επενδύσεων ΑΠΕ συνολικής ισχύος άνω των 12 GW εκτιμάται ότι θα χρειαστούν επενδύσεις 10 δισ. ευρώ. Για τους σταθμούς αποθήκευσης ενέργειας στόχος είναι έως το τέλος της δεκαετίας να έχουν τεθεί σε λειτουργία μονάδες τουλάχιστον 3,5 GW, επιπλέον των υδροηλεκτρικών.

ΕY: Τεχνολογία και αυτοματισμός στην ατζέντα των Ελλήνων CEOs

Οι Διευθύνοντες Σύμβουλοι των ελληνικών επιχειρήσεων προσαρμόζουν το στρατηγικό επενδυτικό τους πρόγραμμα, για να αντιμετωπίσουν τον αντίκτυπο της πανδημίας του COVID-19, καθώς και τις συνεχιζόμενες γεωπολιτικές και κοινωνικοοικονομικές προκλήσεις. Στο περιβάλλον αυτό, βασικές τους προτεραιότητες αναδεικνύονται ο ψηφιακός μετασχηματισμός, τα νέα κανάλια ανάπτυξης και οι στρατηγικές ESG. Αυτά είναι μερικά από τα ευρήματα της πρόσφατης παγκόσμιας έρευνας της ΕΥ, CEO Outlook 2022, που κατέγραψε, μεταξύ άλλων, και τις απόψεις Ελλήνων CEOs από 12 κλάδους της οικονομίας. Καθώς η πανδημία επιταχύνει την ψηφιοποίηση, πολλοί Έλληνες CEOs αναφέρουν τις επενδύσεις στον ψηφιακό μετασχηματισμό (22%), αλλά και στις υπάρχουσες επιχειρηματικές δραστηριότητες (18%), ως βασικές προτεραιότητες.

Ένας στους τρεις Έλληνες CEOs (36%) εκτιμούν ότι η αποτελεσματική χρήση δεδομένων για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, θα αποτελέσει βασικό εργαλείο ανάπτυξης της εταιρείας του τα επόμενα πέντε χρόνια. Επιπλέον, με τις ραγδαίες εξελίξεις που παρατηρούνται στην τεχνολογία (τεχνητή νοημοσύνη, ρομποτική αυτοματοποίηση διεργασιών, IoT, κ.λπ.), ένας στους τέσσερις (24%) βλέπει την τεχνολογία και τον αυτοματισμό ως στρατηγικούς μοχλούς για τη βελτίωση των περιθωρίων κέρδους. Ο αυτοματισμός, ειδικότερα, προσφέρει τεράστιες δυνατότητες στους CEOs που θέλουν να προωθήσουν τον μετασχηματισμό των επιχειρήσεών τους και να στρέψουν τους εργαζόμενους σε δραστηριότητες υψηλότερης αξίας.

Επιπρόσθετα, οι Έλληνες CEOs εκτιμούν ότι η στρατηγική τους για τη βιώσιμη ανάπτυξη θα τούς εξασφαλίσει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα (22%), θα συμβάλει στον μετασχηματισμό και άλλων επιχειρήσεων και των πελατών τους (22%), ενώ, για άλλους, αποτελεί απάντηση στις πιέσεις του κράτους, των ρυθμιστικών αρχών και της κοινωνίας (22%). Ωστόσο, ενώ το 75% των Διευθύνοντων Συμβούλων στην Ελλάδα δηλώνουν ότι οι επενδυτές τους υποστηρίζουν θερμά τα καλά διατυπωμένα επενδυτικά σχέδια, το 65% δηλώνουν ότι αντιμετώπισαν αντίσταση σχετικά με τη στρατηγική μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αναφέροντας το κόστος και τις πιθανές μακροπρόθεσμες αποδόσεις, ως βασικές ανησυχίες για τους επενδυτές.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ γιορτάζει τα 30 χρόνια λειτουργίας του με τους φορείς που το σύστησαν

Με ένα ιδιαίτερο μήνυμα, όπως η συμμετοχή και ο κοινωνικός διάλογος παράγοντες δημιουργίας μιας θετικής κουλτούρας ασφάλειας και υγείας, γιορτάζεται φέτος η Παγκόσμια Ημέρα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία. Η ημέρα καθιερώθηκε από την Διεθνή Οργάνωση Εργασίας (ILO) με στόχο την προώθηση, σε παγκόσμιο επίπεδο, της πρόληψης των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών.
Το Ελληνικό Ινστιτούτο Υγιεινής και Ασφάλειας της Εργασίας – ΕΛΙΝΥΑΕ, ως κύριος φορέας συγκέντρωσης και διάχυσης γνώσης για την Επαγγελματική Ασφάλεια και Υγεία (ΕΑΥ) στην Ελλάδα, συμμετέχει στον εορτασμό παράλληλα με τη συμπλήρωση των 30 χρόνων του.

Η κ. Ρένα Μπαρδάνη, Πρόεδρος του ΕΛΙΝΥΑΕ, δήλωσε για την Ημέρα:
«Οι ιδιαίτερες συνθήκες των τελευταίων ετών μας έκαναν να συνειδητοποιήσουμε πιο πολύ από ποτέ ότι τα θέματα της Επαγγελματικής Ασφάλειας και Υγείας είναι ιδιαίτερα δυναμικά και απαιτούν συνεχή παρακολούθηση και διορατικότητα. Μια θετική νοοτροπία πρόληψης στα θέματα αυτά ισχυροποιεί το δικαίωμα σε ένα ασφαλές και υγιές εργασιακό περιβάλλον και εκτιμάται και προωθείται, τόσο από τους εργοδότες όσο και από τους εργαζόμενους. Έτσι, μέσω της ουσιαστικής συμμετοχής όλων των μερών, επιτυγχάνεται μια συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας. Φέτος, το μήνυμα της Παγκόσμιας Ημέρας για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία δικαιώνει και παράλληλα ανατροφοδοτεί την κοινή πρωτοβουλία και αποδεικνύει την διορατικότητα των εθνικών κοινωνικών εταίρων.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ, ως ο κοινός τους φορέας, εκφράζει τη συνεργασία αυτή και προάγει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου πλαισίου πρόληψης και διαρκούς βελτίωσης των συνθηκών εργασίας».
Με αφορμή την Ημέρα και τη συμπλήρωση των 30 χρόνων λειτουργίας του Ινστιτούτου, το περιοδικό του ΕΛΙΝΥΑΕ «Υγιεινή και Ασφάλεια της Εργασίας» φιλοξενεί τοποθετήσεις – απόψεις των Προέδρων των φορέων που το αποτελούν, της ΓΣΕΕ, του ΣΕΒ, της ΓΣΕΒΕΕ, της ΕΣΕΕ και του ΣΕΤΕ. Οι κ.κ. Γιάννης Παναγόπουλος, Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Γεώργιος. Καβαθάς, Γεώργιος Καρανίκας και Γιάννης Ρέτσος μιλούν για την Επαγγελματική Υγεία και Ασφάλεια ως διαδικασία διαλόγου και σύγκλισης μεταξύ επιχειρήσεων και εργαζόμενων και μοιράστηκαν μαζί μας προβληματισμούς, αλλά και δυνατότητες συνεργειών με κοινό στόχο. Πληροφορίες και υλικό για την Ημέρα εδώ. Διαβάστε το περιοδικό με τις απόψεις των Προέδρων των φορέων εδώ.

Το ΕΛΙΝΥΑΕ είναι ο φορέας των κοινωνικών εταίρων ΓΣΕΕ, ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία (ΥΑΕ), με εμπειρία στην έρευνα, την πληροφόρηση, την ενημέρωση, τη συμβουλευτική υποστήριξη και την εκπαίδευση. Συστάθηκε το 1992 ως ανεξάρτητος οργανισμός μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα κατόπιν πρωτοβουλίας των κοινωνικών εταίρων, με σκοπό την επιστημονική και τεχνική υποστήριξη και εξυπηρέτηση της πολιτικής για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία στην Ελλάδα.

Sabo: Νέα συνεργασία στον τομέα βιομηχανίας τροφίμων

Εκ μέρους της μεγαλύτερης, πολυεθνικής ελληνικής εταιρείας στο κλάδο τροφίμων, και πιο συγκεκριμένα, για μία από τις εγκαταστάσεις παραγωγής της στο εξωτερικό, η SABO S.A., ανέλαβε το έργο της σχεδίασης, κατασκευής και εγκατάστασης συστημάτων επικόλλησης ετικετών, εγκαινιάζοντας έτσι τη συνεργασία αυτή. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει:
– 7 αυτόματα συστήματα επικόλλησης ετικετών επί οριζόντιων, συσκευαστικών μηχανών τροφίμων (τύπου flow pack), μεγάλης ταχύτητας.
– Ειδικά σχεδιασμένα, συστήματα στήριξης του εξοπλισμού επί των μηχανών συσκευασίας.

Ο εξοπλισμός είναι κατασκευής του Ιταλικού οίκου Arca Etichette S.p.A. εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα και ασφάλεια. Η Sabo ειδικεύεται στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για την κεραμοποιία, παρέχει συστήματα αυτοματοποίησης και ρομποτικές εφαρμογές για τη διακίνηση και τη συσκευασία προϊόντων και σε άλλους βιομηχανικούς τομείς, ολοκληρωμένες ηλεκτρολογικές λύσεις και βιομηχανικούς αυτοματισμούς, εξοπλισμό και υπηρεσίες για μονάδες βαριάς βιομηχανίας, καθώς και εξατομικευμένες λύσεις σε εξοπλισμό και ολοκληρωμένες γραμμές για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων.

 

Aluminco: Συμβάλλει στην ανάπτυξη πρωτοποριακών μεθόδων παραγωγής

Η Aluminco Α.Ε., στο πλαίσιο της δέσμευσής της στους μεγάλους εθνικούς στόχους της αειφορίας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειας, αποτελεί ένα από τα 17 ιδρυτικά μέλη της «Συστάδας επιχειρήσεων για αειφόρες κατασκευές, κτήρια, υποδομές» με τον διακριτικό τίτλο «e-CODOMH» (Cluster for Efficient and sustainable Construction, buildings & infrastructure), η οποία πρόσφατα ανακοίνωσε την ίδρυση και λειτουργία της μέσω διαδικτυακής εκδήλωσης.

Καθήκοντα προέδρου του πρώτου Δ.Σ. της e-CODOMH ανέλαβε ο Επικεφαλής Εξαγωγών της Aluminco Δημήτρης Καρράς. Στην εναρκτήρια ομιλία του ως Προέδρου της e-CODOMH, σημείωσε ότι η νεότευκτη επιχειρηματική συστάδα αποτελεί μια έμπρακτη απάντηση στις δυσχέρειες που συναντά στη χώρα μας η συνεργασία μεταξύ επιχειρήσεων, πανεπιστημίων και άλλων ερευνητικών φορέων για την επίτευξη της καινοτομίας τόσο στην παραγωγή όσο και στο προϊόν.

Περιγράφοντας τις δυνατότητες που προσφέρουν στην e-CODOMH το νέο ΕΣΠΑ, το Horizon Europe και το Ταμείο Ανάκαμψης, τόνισε ότι σε αυτό το περιβάλλον μπορούν να υποστηριχθούν με μεγαλύτερη αξιοπιστία: 1. Ερευνητικές δραστηριότητες για την ανάπτυξη νέων καινοτόμων προϊόντων και πρωτοποριακών μεθόδων παραγωγής, 2. Δράσεις σχετικές με την ποιότητα, την πιστοποίηση και την ενεργειακή απόδοση των κατασκευών του σήμερα και του αύριο, 3. Η δικτύωση και η ενδυνάμωση της εξωστρέφειας είτε σε επίπεδο προώθησης είτε στο επίπεδο της έρευνας και 4. Τα απαραίτητα κανάλια πληροφόρησης των διεθνών τάσεων σε σχέση με το συνεχές μεταβαλλόμενο περιβάλλον της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΔΡΟΜΕΑΣ: Για 4η συνεχή χρονιά «κλείνει» με θετικό πρόσημο

Παρόλα τα προβλήματα λόγω πανδημίας, ο Όμιλος «Παπαπαναγιώτου ΑΒΕΕΑ ΔΡΟΜΕΑΣ» έκλεισε με θετικό πρόσημο το 2021 και σημαντική ανάκαμψη σε σχέση με το 2020. Συγκεκριμένα, ο Όμιλος παρουσίασε αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 5% (€22.101 χιλ. έναντι €21.042 χιλ.) και η εταιρεία 5% (€21.887 χιλ. έναντι €20.846 χιλ.) στην κλειόμενη χρήση 2021 έναντι εκείνης του 2020. Τα αποτελέσματα προ φόρων του ομίλου κατέληξαν σε κέρδη €1.023 χιλ. έναντι κερδών €747χιλ. της χρήσης 2020, επηρεασμένα αναλόγως από την αύξηση των πωλήσεων, ενώ μετά από φόρους, σημείωσε κέρδη €1.048 χιλ., έναντι κερδών €749 χιλ. το 2020. Η ανοδική πορεία της εταιρείας οφείλεται στο ισχυρότατο από απόψεως πωλήσεων Β΄ εξάμηνο, το οποίο θα ήταν ακόμα ισχυρότερο εάν η εταιρεία δεν είχε τις συνέπειες της πανδημίας και πρόσφατα του πολέμου στην Ουκρανία. Στο πλαίσιο αυτό, προσπαθώντας να καταπολεμήσει την αύξηση του κόστους υλικών και ενέργειας, απορρόφησε ένα μέρος και μετακύλισε το υπόλοιπο στους καταναλωτές.

Στα πλαίσια της επιτευχθείσας βελτίωσης της πορείας των οικονομικών της, καθώς και της προσδοκώμενης συνέχισής της και για τα επόμενα έτη, που εξασφαλίζεται σε μεγάλο ποσοστό από τις ήδη αναληφθείσες μακροχρόνιες συμβάσεις έργων με μεγάλους οργανισμούς του εξωτερικού, έχει σχεδιασθεί και κατατεθεί στο Αναπτυξιακό Νόμο από το Μάρτιο του 2021 προς υλοποίηση και πρόσθετο επενδυτικό πλάνο ύψους περίπου €1,8 εκατ. για την προσθήκη μηχανολογικού εξοπλισμού που θα προσθέσει, ταχύτητα, ευελιξία και δυνατότητα παραγωγής νέων σύγχρονων προϊόντων που απαιτεί η αγορά, πέραν των ετησίων δαπανών για τη διατήρηση και εκσυγχρονισμό του υπάρχοντος εξοπλισμού.