Ι. Στασινόπουλος: Η συνταγή επιτυχίας της Viochalco

Τις ιστορικά υψηλές οικονομικές επιδόσεις που σημείωσε η Viohalco το 2021 αξιοποιεί ο Όμιλος, για την περαιτέρω ενδυνάμωση της θέσης του σε νέες και υφιστάμενες αγορές. Τις ισχυρές επιδόσεις της Viohalco σχολίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος, Ιπποκράτης Ιωάννης Στασινόπουλος: «Ο ενοποιημένος μας κύκλος εργασιών ανήλθε σε 5.375 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας άνοδο 40%
έναντι του 2020, ενώ το ενοποιημένο αναπροσαρμοσμένο EBITDA ανήλθε σε 426 εκατ. ευρώ, αύξηση 45% έναντι του περασμένου έτους.

Τα αποτελέσματα αυτά καταδεικνύουν όχι μόνο την αποτελεσματικότητα και την δυναμική του διαφοροποιημένου επιχειρηματικού μοντέλου μας, αλλά και την ικανότητά μας να ανταποκρινόμαστε στη συνεχώς αυξανόμενη ζήτηση. Κατά τη διάρκεια του έτους, αναπτύξαμε ένα διεξοδικό σχέδιο και έναν οδικό χάρτη για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών, κοινωνικών και σχετικών με τη διακυβέρνηση επιδόσεων σε όλες τις εταιρίες της Viohalco, θέτοντας εξειδικευμένους δείκτες για τον υπολογισμό της προόδου».

Αναφορικά με τις προοπτικές για το 2022, στα αποτελέσματα της Viohalco σημειώνεται ότι παρά τον πληθωρισμό, τις ανοδικές τιμές ενέργειας και τις γεωπολιτικές εντάσεις, καθώς υποχωρεί η πανδημία, οι συνθήκες της ευρύτερης αγοράς αναμένεται να είναι ολοένα πιο ευνοϊκές με ανάκαμψη σε διάφορες αγορές, μεταξύ άλλων στην αυτοκινητοβιομηχανία, στον βιομηχανικό και τον κατασκευαστικό τομέα. Οι ενθαρρυντικές ανοδικές τάσεις της ζήτησης για προϊόντα και υπηρεσίες σε όλους τους κλάδους της Viohalco είναι εμφανείς. Παρά το ότι είναι πολύ νωρίς για να εκτιμηθεί ο πλήρης αντίκτυπος των αναταραχών στην ανατολική Ευρώπη στη Viohalco, η συνολική έκθεση στην Ουκρανία και στη Ρωσία είναι ελάχιστη και συνεπώς δεν αναμένεται άμεσος ουσιώδης αντίκτυπος.

Στον Αναπτυξιακό η επένδυση της NETELCO

Με απόφαση του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού νόμου επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «NETELCO ABEE». Η επένδυση αναφέρεται στη δημιουργία μονάδας κατασκευής διάφορων μεγεθών μεταλλικών κιβωτίων για μπαταρίες από μέταλλο, χάλυβα ή αργίλιο, χωρητικότητας > 300 λίτρων, χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 2.999.241 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 2.999.241 ευρώ.

Η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή ντεποζίτων, δεξαμενών, κάδων και παρόμοιων δοχείων από μέταλλο, χάλυβα ή αργύλιο χωρίς μηχανικές ή θερμικές διατάξεις. Επιπρόσθετα, ειδικεύεται σε υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης δεξαμενών ταμιευτήρων και δοχείων, επισκευή μεταλλικών προϊόντων και άλλων μηχανημάτων γενικής χρήσης. Η εταιρεία δίνει ιδιαίτερη έμφαση σε
θέματα διασφάλισης της ποιότητας των προϊόντων και υπηρεσιών της για τη συνεχή ικανοποίηση των πελατών της. Αυτό γίνεται εμφανές από την Πιστοποίηση ISO 9001 το οποίο βεβαιώνει τις
καλές πρακτικές για τη διαχείριση της ποιότητας και τη βελτίωση της εσωτερικής οργάνωσης και λειτουργίας των οργανισμών και επιχειρήσεων, που έχει λάβει η εταιρεία.

Προτεραιότητα της αποτελεί η προστασία του περιβάλλοντος, η πρόληψη και ο περιορισμός της ρύπανσης και η μείωση στον μικρότερο δυνατό βαθμό των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον
μέσα από προγράμματα περιβαλλοντικής διαχείρισης. Η Εταιρεία προσπαθεί να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας περιορίζοντας στο ελάχιστο την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και
καυσίμου. Επίσης επιδιώκεται ο περιορισμός της μόλυνσης του περιβάλλοντος ακολουθώντας μεθόδους απόρριψης των απορριμμάτων όσο γίνεται πιο φιλικές και ασφαλείς προς το περιβάλλον.
Η εφαρμογή της πολιτικής της επιτυγχάνεται με τη θέσπιση σαφών και μετρήσιμων στόχων, όπου είναι δυνατό, και προσφορά της κατάλληλης περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο προσωπικό της.

Γ. Μαντάς: Επενδύουμε σε καινοτομίες προϊόντων με στόχο έναν πιο βιώσιμο κόσμο

Συνέντευξη για λογαριασμό του INDUSTRY παρέθεσε ο κ. Γιάννης Μαντάς, Εμπορικός Διευθυντής Τμήματος Business Solutions της LG Electronics Ελλάς. Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Μαντάς αναφέρθηκε στην ανοδική τάση του τμήματος Business Solutions, στις δράσεις με γνώμονα τη βιωσιμότητα και φυσικά στα στοιχεία που προσδίδουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην
εταιρεία και την κάνουν να ξεχωρίζει.

Πως κινείται το τμήμα των Business Solutions στην ελληνική αγορά και ποιο το ανταγωνιστικό σας πλεονέκτημα;

Το τμήμα Business Solutions της LG Electronics Hellas με ένα ευρύτατο φάσμα προϊόντων, μπορεί να καλύψειεπαγγελματικές ανάγκες όπως Κλιματισμό για επαγγελματικούς ή οικιακούς
χώρους, Αντλίες Θερμότητας, Οθόνες Ψηφιακής Σήμανσης, Οθόνες υπολογιστών, Ξενοδοχειακές Τηλεοράσεις ή ακόμα και λύσεις όπως η Infotainment Pro:Centric Direct Πλατφόρμα για ενημέρωση και έλεγχο του περιεχομένου που προβάλλεται στις τηλεοράσεις ενός ξενοδοχείου. Κάτι που μας δίνει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, πέρα από την τεχνολογική καινοτομία, είναι πως
επενδύουμε έμπρακτα στους πελάτες και τους συνεργάτες μας, με τη διαρκή κατάρτιση και εκπαίδευσή τους, μέσω της LG B2B Ακαδημίας. Η ακαδημία, προσφέρει εκπαιδευτικά προγράμματα
που καλύπτουν τις ανάγκες των επαγγελματιών στους τομείς Κλιματισμού και Information Display. Το τμήμα Business Solution κινείται αλλά και προβλέπουμε ότι θα συνεχίσει να κινείται δυναμικά με διψήφιους αριθμούς ανάπτυξης και τα επόμενα χρόνια.

Ποιο θα λέγατε ότι είναι το μεγαλύτεροπλεονέκτημά σας;

H LG Business Solution είναι από τους λίγους προμηθευτές που διαθέτει τόσο διευρυμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων για τις επαγγελματικές ανάγκες. Ωστόσο, αυτό που μας διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό, είναι η ολοκληρωμένη υποστήριξη στον πελάτη, τόσο πριν όσο και μετά την πώληση, είτε ως προμηθευτής προϊόντων και λύσεων Hardware & Software, είτε ως σύμβουλοι για tailor made υπηρεσίες και λύσεις. Επιπλέον, παρέχουμε υπηρεσίες 24/7, συνεχή αναβάθμιση των εγκατεστημένων συστημάτων και πολλές άλλες εξειδικευμένες υπηρεσίες. Αυτό είναι το ανταγωνιστικό μας πλεονέκτημα, η συνεχής αναζήτηση και ικανοποίηση των πραγματικών αναγκών του πελάτη. Στόχος μας είναι να προσφέρουμε στους επαγγελματίες ένα ευρύ portfolio λύσεων και υπηρεσιών κορυφαίας τεχνολογίας και να ικανοποιούμε ακόμα και τις πιο υψηλές απαιτήσεις τους.

Υπάρχει μια παγκόσμια τάση, η οποία απαιτεί προϊόντα και εταιρείες που σέβονται το περιβάλλον. Πώς η LG συμβαδίζει με την τάση αυτή;

Η LG είναι μια εταιρεία καινοτομίας με βασικό moto «Life’s Good»! Πάντα συμβαδίζοντας με τις εξελίξεις, επενδύει σε καινοτομίες προϊόντων. Στην LG εργαζόμαστε συνέχεια για έναν πιο βιώσιμο κόσμο. Η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των προϊόντων μας και η υπεύθυνη, φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση μέσω της παραγωγής μας σημαίνει ότι δεν χρειάζεται o επαγγελματίας ή ο καταναλωτής να επιλέξει μεταξύ της τεχνολογίας και της βιωσιμότητας. Για το περιβάλλον, πέρυσι η εταιρεία ανακοίνωσε τη δέσμευσή της παγκοσμίως, για πλήρη μετάβαση σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας έως το 2050. Στην ίδια λογική κινούνται και οι νέες καινοτομίες στα προϊόντα μας!

Ε. Κούρταλης: Η «κραυγή αγωνίας» ενός κατ’ εξοχήν ενεργοβόρου κλάδου

Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει o Ελευθέριος Κούρταλης, Πρόεδρος του ΣΕΒΚ, για τις επιπτώσεις του υψηλού κόστους ενέργειας, ιδιαιτέρως για τον κλάδο της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, στη χώρα. Όπως σημειώνει ο κ. Κούρταλης, πριν από την κρίση το κόστος ενέργειας για την κλωστοϋφαντουργία, ενός κατ’ εξοχήν ενεργοβόρου κλάδου, αποτελούσε το 40% της προστιθέμενης αξίας του προϊόντος και συνιστούσε σημαντικό ανταγωνιστικό μειονέκτημα για τις βιομηχανίες του κλάδου.

Σήμερα, που το ενεργειακό κόστος έχει εκτοξευθεί σε δυσθεώρητα ύψη, η κλωστοϋφαντουργία πλήττεται, περισσότερο από κάθε άλλο κλάδο, από την τεράστια αύξηση της ηλεκτρικής ενέργειας  και επισημαίνουμε ότι το πλήγμα που θα υποστεί θα είναι καίριο, ώστε να τεθεί ζήτημα βιωσιμότητας για το σύνολο των βιομηχανιών του κλάδου, ο οποίος, σημειωτέον, είναι, ως επί το πλείστον, εξαγωγικός και εξωστρεφής. «Η ενεργειακή κρίση που πλήττει ευθέως, όχι απλώς την ανταγωνιστικότητα, αλλά κυρίως τη βιωσιμότητα της ελληνικής κλωστοϋφαντουργίας, απαιτεί την άμεση
κινητοποίηση και λήψη αποτελεσματικών μέτρων, από την Πολιτεία, αφού εκτιμάται ότι η κρίση θα διαρκέσει ακόμη για πολύ καιρό», σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΣΕΒΚ. Ως εκ τούτου, σημειώνει ότι οι φορείς του κλάδου ζητούν από την κυβέρνηση, τη λήψη πιο αποτελεσματικών μέτρων στήριξης στο πλαίσιο που καθορίστηκε από την Ε.Ε. και την οικονομική κάλυψη του
μεγαλύτερου μέρους των αυξήσεων της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, κρίνεται ως αναγκαία προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα της μεταποίησης, η παρέμβαση της κυβέρνησης στη διαμόρφωση των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά του ρεύματος, σύμφωνα με το παράδειγμα άλλων ευρωπαϊκών χωρών.

Π. Βαρελίδης: Επετεύχθη συμφωνία για τις μπαταρίες και τα απόβλητά τους

Ο ΓΓ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Πέτρος Βαρελίδης, εκπροσώπησε τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, στο Συμβούλιο Υπουργών Περιβάλλοντος της Ε.Ε., το οποίο διεξήχθη στις 17 Μαρτίου. Το βασικό θέμα του Συμβουλίου ήταν η δημιουργία αυτόνομου συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου της Ε.Ε. στους τομείς των μεταφορών και των κτιρίων, στο πλαίσιο εφαρμογής της νομοθετικής δέσμης μέτρων «Fit for 55».

O κ. Βαρελίδης επισήμανε στην τοποθέτησή του, ότι η ένταξη της ναυτιλίας στο ETS θα πρέπει να γίνει με τρόπο που διασφαλίζει την εφαρμοσιμότητα του και τον υγιή ανταγωνισμό. Πρόσθεσε ότι πρόκειται για ζήτημα που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, δεδομένου ότι το 59% του ευρωπαϊκού στόλου είναι ελληνόκτητος. Ο Γενικός Γραμματέας μετέφερε τις επιφυλάξεις της ελληνικής πλευράς για την ένταξη στο ETS των οδικών μεταφορών και των κτιρίων, λόγω της έντονης αβεβαιότητας που επικρατεί στη διακύμανση των τιμών στα δικαιώματα εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Όπως ανέφερε, το κόστος για έναν τόνο διοξειδίου του άνθρακα ανήλθε στις 16 Μαρτίου σε 77 ευρώ, ενώ πριν από την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία είχε φτάσει τα 97 ευρώ. Οι τιμές αυτές απέχουν κατά πολύ από τις αρχικές προβλέψεις της Επιτροπής, σύμφωνα με τις οποίες το κόστος θα έφτανε σταδιακά στα 50 ευρώ/τόνο έως το 2030.

Ο κ. Βαρελίδης ανέφερε ότι η μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στις μεταφορές και τα κτίρια μπορεί να επιτευχθεί με τη λήψη θετικών μέτρων, αναφέροντας ως ενδεικτικά παραδείγματα τις παρεμβάσεις που προβλέπονται στον Εθνικό Κλιματικό Νόμο, καθώς και πολιτικές για την προώθηση των επενδύσεων με σκοπό την αύξηση του ποσοστού των ΑΠΕ στο ενεργειακό μείγμα, την αύξηση της χωρητικότητας των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, την ενίσχυση και βελτίωση των υποδομών αποθήκευσης ενέργειας, την εξοικονόμηση ενέργειας
στα κτίρια κ.ά.

Για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ο Έλληνας ΓΓ επανέλαβε την πρόταση του κ. Σκρέκα, για τη δημιουργία ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων της διεθνούς ενεργειακής κρίσης. Οι Υπουργοί συζήτησαν επίσης την πρόταση κανονισμού για τις μπαταρίες και τα απόβλητα μπαταριών, για την οποία επετεύχθη συμφωνία ενόψει της έναρξης των διαπραγματεύσεων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Pirelli: Διακόπτει τις επενδύσεις της στη Ρωσία

Η ιταλική εταιρεία κατασκευής ελαστικών Pirelli, ανακοίνωσε ότι διακόπτει τις επενδύσεις της στη Ρωσία, με εξαίρεση όσες σχετίζονται με θέματα ασφαλείας,ενώ η δραστηριότητα των εργοστασίων της στη χώρα θα περιοριστεί.

«Η Pirelli είναι κατά αυτού του πολέμου… Οι επενδύσεις στην τοπική αγορά (της Ρωσίας), εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με θέματα ασφαλείας, έχουν διακοπεί» αναφέρεται στην ανακοίνωση της εταιρείας για τα οικονομικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους. Συμπληρώνει ότι «οι δραστηριότητες των εργοστασίων στη Ρωσία θα περιοριστούν σταδιακά σε εκείνες που απαιτούνται για τη διασφάλιση της μισθοδοσίας και των κοινωνικών υπηρεσιών για τους εργαζόμενους». Αξίζει να σημειωθεί ότι η Pirelli κατασκευάζει περίπου το 10% της παγκόσμιας παραγωγής ελαστικών της σε δύο εργοστάσια στη Ρωσία

Sunlight Group: Λαμβανει πιστοποίηση ασφαλειίας UL για τις μπαταρίες ιόντων λιθίου

Η Sunlight Group, διεθνής εταιρεία τεχνολογίας και παραγωγός ολοκληρωμένων και καινοτόμων λύσεων αποθήκευσης ενέργειας, ανακοινώνει ότι έλαβε καταχωρίσεις UL 2580 για το Li.ON FORCE, το εύρος ισχύος κινητήρων της ιόντων λιθίου, ενώ συνεχίζει τη στενή της συνεργασία με την Underwriters Laboratories(UL) για την πιστοποίηση νέων προϊόντων.

Η UL είναι μια διεθνής εταιρεία πιστοποίησης ασφάλειας που παρέχει υπηρεσίες εκπαίδευσης και παροχής συμβουλών σεδοκιμές, επιθεώρηση και πιστοποίηση παγκοσμίως. Τώρα, όντας ένας αξιόπιστος συνεργάτης του Ομίλου Sunlight, η UL στοχεύει στην προώθηση της ασφάλειας για ένα βιώσιμο μέλλον και στην κυκλοφορία καινοτόμων προϊόντων και εξαρτημάτων. Σε συνεργασία με την UL, οι μπαταρίες ιόντων λιθίου της Sunlight ελέγχονται σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής τους για να επαληθευτεί η ασφάλεια και να εξασφαλιστεί η υψηλή ποιότητα του προϊόντος.