Επένδυση άνω των €7,7 εκατ. από τα Μανιτάρια Κεχαγιά

Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης του Υπουργείου Εσωτερικών (τ. Μακεδονίας και Θράκης) εγκρίθηκε η υπαγωγή στις διατάξεις του ν. 4399/2016, και ειδικότερα στο καθεστώς ενίσχυσης της Γενικής Επιχειρηματικότητας των άρθρων 37 έως 41 αυτού (ΣΤ’ κύκλος), επενδυτικού σχεδίου της επιχείρησης «ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΚΕΧΑΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ». Η νέα επένδυση αναφέρεται στην ίδρυση μονάδας παραγωγής μανιταριών με βιομηχανικό τρόπο, στον Δήμο Κιλκίς της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 7,715 εκατ. ευρώ.

Το 2020 ο τζίρος της εταιρείας διαμορφώθηκε στα 15.576 εκατ. ευρώ από 15,6 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ το μικτό κέρδος σε 5.346.733,04 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 5,23%. Τα χρηματοοικονομικά έξοδα παρουσίασαν μείωση 7,93% στα 124.571,62 ευρώ, τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας και διάθεσης ανήλθαν σε 3.998.284,34 ευρώ αυξημένα κατά 18,23% και ο συνολικός δανεισμός από 3.408.102,93 ευρώ το 2019 αυξήθηκε σε 4.197.438,77 ευρώ το 2020. Σε ό,τι αφορά τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, το 2020 εμφανίζονται μειωμένα κατά 22,84% και διαμορφώθηκαν σε 171.687,30 ευρώ.

Η ιστορία ξεκινά στις αρχές του 1988. Μέχρι το 1997 η εταιρεία συνεργάζεται με μικρές μονάδες παραγωγής λόγω της χαμηλής εγχώριας ζήτησης. Τη χρονιά αυτή δημιουργείται στην Ελλάδα μια πρότυπη καθετοποιημένη μονάδα παραγωγής λευκών μανιταριών που άλλαξε τα δεδομένα της αγοράς. Η εταιρεία συνάπτει την 1η της μεγάλη συνεργασία αναλαμβάνοντας την αντιπροσωπεία και αποκλειστική διάθεση των προϊόντων της πρότυπης αυτής μονάδας στη Βόρεια Ελλάδα. Η σύμπραξη αυτή είχε σαν αποτέλεσμα την αύξηση των πωλήσεων και τη διεύρυνση της διάθεσης των ελληνικών μανιταριών, πέραν της εστίασης και στα ράφια των super market. Το 2020 η εταιρεία μεταφέρεται σε μεγαλύτερες και πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις, στην περιοχή Καλοχωρίου Θεσσαλονίκης, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία της και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών της ενώ πέρυσι ξεκίνησε νέα επένδυση για τη δημιουργία μονάδας λευκών μανιταριών.

«Εκτόξευση» για τον δείκτη τιμών εισαγωγών στη βιομηχανία

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, με έτος βάσης 2015=100,0 και μήνα αναφοράς τον Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 31,8% έναντι μείωσης 4,8% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση των αντίστοιχων δεικτών του έτους 2021 με το 2020, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ.

Ο Γενικός Δείκτης κατά τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον δείκτη Δεκεμβρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 9,7% έναντι αύξησης 2,9% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των δεικτών του έτους 2021 με το 2020.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2021 – Ιανουαρίου 2022, σε σύγκριση με τον μέσο Γενικό Δείκτη του δωδεκαμήνου Φεβρουαρίου 2020 – Ιανουαρίου 2021, παρουσίασε αύξηση 23,4% έναντι μείωσης 11,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση των προηγούμενων δωδεκαμήνων.

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 31,8%, τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2021, οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 47,3% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 6,9%, ενώ αναφορικά με την αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών κατά 9,7%, τον μήνα Ιανουάριο 2022, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2021, αυτή οφείλεται στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 14,3% και στην αύξηση του Δείκτη Τιμών Εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης κατά 0,8%.

Hervé Doan: Η Συναισθηματική Νοημοσύνη στο βιομηχανικό περιβάλλον

Ενόψει του Smart Factory Conference 2022, ένας από τους διεθνείς ομιλητές, ο Hervé Doan, Emotional Intelligence Expert in Operations και πρώην Head of Quality Transport & Logistics στην Airbus, μίλησε στο INDUSTRY για τη Συναισθηματική Νοημοσύνη και το πώς αυτή μπορεί να βρει εφαρμογή της στον κόσμο της βιομηχανίας.

Σε τι θα επικεντρωθεί η παρουσίασή σας στο συνέδριο Smart Factory; Γνωρίζουμε για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) στο Smart Manufacturing, πώς εμπλέκεται όμως η Συναισθηματική Νοημοσύνη (ΣΝ);

Η παρουσίασή μου θα εξετάσει την εφαρμογή της πρωτοβουλίας “+ emotional [email protected] initiative” σε ολόκληρη την κορυφαία αεροδιαστημική βιομηχανία Airbus. Με περισσότερους από 3.700 ακόλουθους, η πρωτοβουλία τροφοδότησε τον οργανισμό με νέα δύναμη, πολύ πέρα από τα σύνορα της εφοδιαστικής αλυσίδας, της ποιότητας και της παραγωγής.

Με την αυξανόμενη αυτοματοποίηση και ψηφιοποίηση στα τμήματα παραγωγής, το ανθρώπινο δυναμικό θα εστιάζει όλο και περισσότερο σε εκείνες τις δεξιότητες που είναι μοναδικές για τον άνθρωπο, όπως η συναισθηματική νοημοσύνη που περιστρέφεται γύρω από την αποτελεσματική διαχείριση συγκρούσεων, την ανθεκτικότητα και την ενσυναίσθηση.

Τα βασικά ερωτήματα που θα πρέπει να απαντήσει οποιοσδήποτε ηγέτης στον οργανισμό του είναι: Πώς μπορεί η ΣΝ να εφαρμοστεί με επιτυχία σε ένα εξαιρετικά τεχνικό και λειτουργικό περιβάλλον για την ενίσχυση της ανθεκτικότητας των εργαζομένων, της συλλογικής απόδοσης και της καινοτομίας;

Ποιες είναι οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίσατε κατά την εφαρμογή της ΣΝ στον τομέα σας;

Μια από τις πιο απαιτητικές αποστολές ήταν να μιλήσουμε για συναισθήματα σε ένα βιομηχανικό περιβάλλον, σε έναν πληθυσμό ως επί το πλείστον μηχανικών. Ακόμα, ορισμένοι διευθυντές και συνάδελφοι πιστεύουν ότι τα συναισθήματα δεν έχουν αξιοσημείωτη θέση σε ένα τεχνικό εργασιακό περιβάλλον. Ότι η εστίαση θα πρέπει να παραμείνει στις τεχνικές και ορθολογικές πτυχές της εργασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων της εταιρείας. Μια άλλη πρόκληση ήταν να δοθεί μια λειτουργική και συγκεκριμένη υπόσταση στο θέμα. Πράγματι, τα συναισθήματα είναι δύσκολο να μεταφραστούν σε βασικούς δείκτες απόδοσης και οι περισσότερες βιομηχανίες είναι «ευαίσθητες» σε αυτό το είδος δεικτών. Η συναισθηματική νοημοσύνη ακούγεται άυλη, ωστόσο είναι εύκολο να συσχετιστείς με αυτή. Για παράδειγμα, η είσοδος σε ένα δωμάτιο με έναν προϊστάμενο με κακή διάθεση είναι σαν να έρχεσαι σε επαφή με μια μολυσματική ασθένεια. Τα μέλη της ομάδας θα το νιώσουν και θα μειώσει την απόδοσή τους.

Το Smart Factory Conference θα πραγματοποιηθεί σε υβριδική μορφή την Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022, στο Αμφιθέατρο ΟΤΕAcademy & ζωντανά στις οθόνες των συμμετεχόντων. Η καθιερωμένη ετήσια συνάντηση της βιομηχανίας έρχεται να αναδείξει όλες τις τελευταίες τάσεις, καινοτόμες λύσεις και βέλτιστες πρακτικές για την επιτυχή μετάβαση στο Industry 4.0. Περισσότερα στο
www.smartfactoryconference.gr.

Η Sunlight Group προσθέτει διεθνή εμπειρία στο ΔΣ της

Η Sunlight Group ανακοινώνει τη σύνθεση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, υπό την προεδρία του κ. Gordon Riske ως ανεξάρτητου μη εκτελεστικού μέλους. Εκτός του ρόλου τους ως ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του ΔΣ, ο κ. Michel Govaert πρόκειται επίσης να προεδρεύσει στην Ελεγκτική Επιτροπή της Sunlight, ενώ ο Δρ. Peter Lamp θα αναλάβει την προεδρία της νεοσύστατης Επιτροπής Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

Ο Gordon Riske ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της KION Group AG επί 14 χρόνια και υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος της GRBR Services. Διαθέτει πολλά χρόνια επαγγελματικής εμπειρίας στη διαχείριση και διοίκηση επιχειρήσεων, και ειδικεύεται στην αυτοματοποίηση, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τα ενεργειακά συστήματα υψηλής απόδοσης.

Οι βαθιές γνώσεις του για τον κλάδο των κατασκευαστών πρωτότυπου εξοπλισμού (ΟΕΜs) θα υποστηρίξουν τη Sunlight στις προσπάθειες της εταιρείας να επεκτείνει περαιτέρω τις δραστηριότητές της στον συγκεκριμένο τομέα.

Βιομηχανική Ανάπτυξη και Πολιτιστική Διαχείριση

Ο ΣΒΣΕ με τον ΣΕΒ συνδιοργανώνουν ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα «Βιομηχανική Ανάπτυξη και Πολιτιστική Διαχείριση: Σύγχρονες προκλήσεις» την Τετάρτη 16 Μαρτίου και ώρα 15:30.

Εισαγωγική τοποθέτηση στην εκδήλωση θα πραγματοποιήσουν η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού κ. Λίνα Μενδώνη και ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις Γεωργιάδης. Την εκδήλωση θα ανοίξουν ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΒΣΕ κ. Πάνος Λώλος και ο Γενικός Διευθυντής του ΣΕΒ κ. Αλέξανδρος Χατζόπουλος.

ΣΒΕ: 4 δέσμες προτάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης

Με επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό της χώρας, κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Αθανάσιος Σαββάκης, κατέθεσε 4 δέσμες προτάσεων για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης, ως εξής: Λήψη αποφάσεων σε επίπεδο ΕΕ, Άμεσα μέτρα ενίσχυσης της ρευστότητας των επιχειρήσεων, Άμεσα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα και Μεσοπρόθεσμα μέτρα θεσμικού χαρακτήρα.

Οι παραπάνω δέσμες προτάσεων αναλύονται σε 20 δράσεις. Στην επιστολή του προς τον Πρωθυπουργό, ο κ. Σαββάκης, επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία της ελληνικής Κυβέρνησης για τη λήψη μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο που αφορούν στην αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης είναι ορθή και επιβεβλημένη, σε συνάρτηση με την πραγματική διάσταση του προβλήματος. Επισημαίνεται η ανάγκη άμεσης λήψης μέτρων ενίσχυσης των επιχειρήσεων, τα οποία όμως δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θέσουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική κατάσταση της χώρας και για το λόγο αυτό θα πρέπει να μελετηθούν προσεκτικά οι σχετικές δημοσιονομικές επιπτώσεις τους.

Από τις 20 δράσεις, οι πιο βασικές συνοψίζονται ως εξής: Δημιουργία «Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Αλληλεγγύης για την Ενεργειακή Κρίση», θεσμοθέτηση πλαφόν στις τιμές του Ταμείου Μεταφοράς Τίτλων, θεσμοθέτηση ημερήσιου ορίου τιμών ως προστατευτικού μέτρου για επιχειρήσεις, άμεση ενίσχυση των ενεργοβόρων βιομηχανιών με επιδότηση που θα είναι προσαρμοσμένη ανά επαγγελματικό κλάδο, πληρωμή σε 12 δόσεις των τιμολογίων ενέργειας κ.ο.κ.

ΛΑΡΚΟ: Παράταση για την προθεσμία υποβολής δεσμευτικών προσφορών

Μετά την απόφαση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας την προηγούμενη Παρασκευή, ότι ήταν σύννομες οι διαδικασίες που εκκίνησε η Ειδική Διαχείριση της ΛΑΡΚΟ για τις ομαδικές απολύσεις των εργαζομένων, ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή προσφορών.

Το αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται να δρομολογηθεί η λύση των συμβάσεων των 1.060 εργαζομένων. Έτσι, το ΤΑΙΠΕΔ με την Ειδική Διαχείριση αποφάσισαν να μεταθέσουν για τις 31 Μαρτίου την προθεσμία για την υποβολή των δεσμευτικών προσφορών στους δύο διαγωνισμούς για τη μακροχρόνια μίσθωση του εργοστασίου και την πώληση των μεταλλείων της ΛΑΡΚΟ.

Η αρχική καταληκτική ημερομηνία υποβολής ήταν για χθες, Δευτέρα 14/3/2022.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες ευκαιρίες στην αγορά της Σ. Αραβίας

Σημαντικές επιχειρηματικές και επενδυτικές ευκαιρίες στην πολλά υποσχόμενη αγορά της Σαουδικής Αραβίας προκύπτουν για τους περισσότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας, όπως οι κατασκευές, τα φάρμακα, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η εφοδιαστική αλυσίδα, ο τουρισμός, ο πολιτισμός και τα τρόφιμα εκτιμά ο ΣΕΒ. Επίσης, τονίζει, υπάρχει μεγάλη ανάγκη για υπηρεσίες διαχείρισης υδάτινων πόρων, αποβλήτων και ενέργειας. Τα συμπεράσματα προκύπτουν από την επιχειρηματική αποστολή του Υπουργείου Εξωτερικών, που πραγματοποιήθηκε στο Ριάντ, στις 12 με 14 Μαρτίου, με την υποστήριξη του ΣΕΒ.

Επικεφαλής της αποστολής ήταν ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κ. ‘Αδωνις Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός για την Οικονομική Διπλωματία και την Εξωστρέφεια, κ. Κώστας Φραγκογιάννης. Την αποστολή εκ μέρους του ΣΕΒ συνόδευσε ο κ. Ευθύμιος Ο. Βιδάλης, Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής, ο Δρ. Γιώργος Ξηρογιάννης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής και ο κ. Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος, Συμπρόεδρος του ελληνικού τμήματος του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε η επίσημη «εκκίνηση» του νεοϊδρυθέντος Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ και της Συνομοσπονδίας των Επιμελητηρίων της Σαουδικής Αραβίας. Όπως υπογράμμισε ο κ. Βιδάλης, «η ίδρυση του Συμβουλίου αποτελεί ένα πολύ θετικό βήμα στην ενίσχυση των οικονομικών σχέσεων των δυο χωρών.

Ο ΣΕΒ αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην προώθηση της εξωστρέφειας και θα συνεχίσει να στηρίζει έμπρακτα τις ελληνικές επιχειρήσεις στην επιδίωξή τους να διεθνοποιηθούν και να διεισδύσουν σε νέες αγορές». Οι εξαγωγές της Ελλάδας στην Σαουδική Αραβία αυξήθηκαν κατά 105% το 2021 σε σύγκριση με το 2020 και το διμερές εμπόριο έφτασε τα 1,3 δισ. ευρώ.

70 χρόνια K στο Duesseldorf

Την ίδια χρονιά που η βασίλισσα Ελισάβετ Β’ ανέβηκε στο θρόνο, η πρώτη τεχνητή καρδιακή βαλβίδα εμφυτεύτηκε στις ΗΠΑ και το μιούζικαλ “Singin’ in the Rain” ενέπνευσε εκατομμύρια θεατές στον κινηματογράφο, γράφτηκε ιστορία και στη Γερμανία με την εναρκτήρια διοργάνωση της Κ, η οποία φιλοξενήθηκε στο Duesseldorf από τις 11 έως τις 19 Οκτωβρίου 1952.

Εκείνη την εποχή, κανείς δεν υποψιαζόταν ότι αυτό το εκθεσιακό γεγονός που μόλις είχε ξεκινήσει θα εξελισσόταν στην κορυφαία εμπορική έκθεση για τη βιομηχανία πλαστικών και καουτσούκ παγκοσμίως.

Σήμερα, η έκθεση K στο Duesseldorf αποτελεί την πιο σημαντική πλατφόρμα πληροφόρησης και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων της βιομηχανίας πλαστικών και καουτσούκ παγκοσμίως.

Η θέση της ως η κορυφαία εμπορική έκθεση για ολόκληρο τον κλάδο, όπου η θεματική ηγεσία και η καινοτομία συμβαδίζουν για να ανοίξουν το δρόμο για τα οράματα του μέλλοντος, είναι αδιαμφισβήτητη. Σε καμία άλλη πλατφόρμα οι διεθνείς συμμετοχές δεν είναι τόσο υψηλές όσο στο Duesseldorf. Για την K 2022, από τις 19 έως τις 26 Οκτωβρίου αναμένονται περίπου 3.000 εκθέτες από 61 χώρες και το εκθεσιακό κέντρο του Duesseldorf είναι πλήρες από κρατήσεις.

Τίθενται εκτός λειτουργίας τα 4 εργοστάσιά της Akzo Nobel στη Ρωσία

Η ολλανδική εταιρεία χρωμάτων και επιστρώσεων Akzo Nobel, αναμένει ότι τα τέσσερα εργοστάσια της στη Ρωσία θα τεθούν εκτός λειτουργίας εντός μερικών μηνών, εξαιτίας των οικονομικών κυρώσεων και της έλλειψης πρώτων υλών. Τα παραπάνω δήλωσε στους Financial Times ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Thierry Vanlancker.

«Είμαστε αρκετά ρεαλιστές και δηλώνουμε ότι μέσα σε μια περίοδο 1-2 μηνών, αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή, αν όχι φυσιολογική σταδιακή κατάργηση των δραστηριοτήτων». Αυτό θα συμβεί, όπως εξήγησε, είτε επειδή οι πρώτες ύλες δεν είναι διαθέσιμες πλέον, είτε επειδή κάπου ο κύριος πελάτης μπορεί να μην είναι σε θέση να πληρώσει.

Τα προϊόντα που παράγει η Akzo για λιανικούς και βιομηχανικούς πελάτες στη Ρωσία, δεν εμπίπτουν σε κανένα καθεστώς κυρώσεων, τόνισε η εκπρόσωπος της εταιρείας Diana Abrahams στο Reuters. Ωστόσο, πρόσθεσε η ίδια, η εφοδιαστική αλυσίδα της εταιρείας στη Ρωσία επηρεάστηκε από τις επιπτώσεις του πολέμου στην Ουκρανία και τις κυρώσεις που επιβλήθηκαν από τις δυτικές χώρες κατά της Ρωσίας.