Βιομηχανία: Τάσεις & προκλήσεις για το 2022

Η Deloitte διεξήγαγε μία παγκόσμιας κλίμακας έρευνα με στόχο να καταγράψει τις τάσεις και τα προβλήματα των μεγάλων βιομηχανιών παγκοσμίως. Ακολουθούν κάποια από τα βασικά συμπεράσματά της.

Προετοιμασία για τα μελλοντικά εργασιακά περιβάλλοντα
Ο αριθμός ρεκόρ των προσφερόμενων θέσεων εργασίας παγκοσμίως ενδέχεται να περιορίσει αισθητά την παραγωγικότητα και ανάπτυξη κατά το 2022. Η εκτίμηση της περσινής έρευνας αφορούσε ελλείψεις 2,1 εκ. εξειδικευμένων θέσεων εργασίας ως το 2030. Η έλλειψη ταλέντων στο εργατικό δυναμικό των βιομηχανικών ομίλων τούς υποχρεώνει να εξετάσουν το ενδεχόμενο των μισθολογικών αυξήσεων. Αν και ο κλάδος παρείχε ιστορικά υψηλούς βασικούς μισθούς για τους άμεσα εργαζόμενους στην παραγωγή, κάποιοι ανταγωνιστικοί κλάδοι πραγματοποίησαν ήδη σχετικές αυξήσεις, κάνοντας τη διαφορά. Καθώς η ψηφιοποίηση μεταβάλλει την παραδοσιακή εργασία, οδηγώντας την στη μελλοντική μορφή της, η αυτοματοποίηση επαναλαμβανόμενων εργασιών θα μπορούσε ήδη να συμβάλει στην εξομάλυνση ορισμένων επιπτώσεων έλλειψης ανθρώπινου δυναμικού. Επίσης, οι βιομηχανικοί όμιλοι θα μπορούσαν να παρέχουν περισσότερα κίνητρα όσον αφορά τη δημιουργία νέων στρατηγικών εξέλιξης, ανασχεδιάζοντας τους εργασιακούς τομείς τους, επανεξετάζοντας τη σύνθεση και τις ικανότητες του υπάρχοντος εργατικού δυναμικού τους και υιοθετώντας ευέλικτες και καινοτόμες προσεγγίσεις στα επαγγελματικά περιβάλλοντά τους.

Αναδιαμόρφωση των αλυσίδων εφοδιασμού
Αναμφίβολα, οι βιομηχανικοί οργανισμοί αντιμετωπίζουν σχεδόν διαρκώς νέες δυσκολίες σε παγκόσμιο επίπεδο, οι οποίες μάλιστα αυξάνουν τις δαπάνες και δοκιμάζουν τις ικανότητές τους στην προσαρμοστικότητα. Οι αναφορές των υπεύθυνων διεύθυνσης των αγορών συνεχίζουν να αποκαλύπτουν επιπλοκές σε όλο το σύστημα, ο οποίες προκύπτουν από την υψηλή ζήτηση, τις αυξανόμενες τιμές των πρώτων υλών και των εμπορευμάτων, καθώς και τις αργές παραδόσεις. Τέτοιες προκλήσεις θα υπάρξουν και το 2022, συμπεριλαμβανομένων των ελλείψεων οδηγών για τις μεταφορές των πρώτων υλών και εμπορευμάτων, καθώς και της συμφόρησης στα εμπορικά λιμάνια. Τα ψηφιακά δίκτυα εφοδιασμού και η ανάλυση δεδομένων μπορούν να λειτουργήσουν καταλυτικά προς τη διαμόρφωση πιο ευέλικτων και πολυεπίπεδων αποκρίσεων σε μελλοντικές αναταράξεις της οικονομίας.

Ταχύτερη υιοθέτηση των νέων ψηφιακών τεχνολογιών
Οι εταιρείες που επιδιώκουν την γρήγορη ανάπτυξη και τη μακροχρόνια προστασία των κερδών τους οφείλουν να αγκαλιάσουν τις σύγχρονες ψηφιακές δυνατότητες, από το στάδιο των απλών οργανωτικών διαδικασιών ως τη συνολική λειτουργία των εγκαταστάσεών τους. Τα έξυπνα εργοστάσια θεωρούνται κλειδιά για την άμεση ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους. Οι περισσότεροι όμιλοι που σημειώνουν πρόοδο και βλέπουν θετικά αποτελέσματα σε καθημερινή βάση, βασίζονται πλέον σε έναν μεγάλο αριθμό αλληλοσυνδεόμενων και αξιόπιστων ψηφιακών εφαρμογών.
Το 45% των στελεχών που συμμετείχαν στην έρευνα αναμένουν πως το 2022 θα υπάρξει περαιτέρω αύξηση της λειτουργικής αποδοτικότητας, μέσω επενδύσεων στο Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT), καθώς αυτό έχει αποδείξει πως εξασφαλίζει καλύτερη εποπτεία και αυτοματοποίηση όλων των λειτουργικών διεργασιών.

Η βιομηχανία ωθείται σε νέα επίπεδα ετοιμότητας
Οι ιδιαίτερα συχνές διαδικτυακές επιθέσεις το περασμένο έτος ανήγαγαν την κυβερνοασφάλεια σε αναπόσπαστο στοιχείο της διαχείρισης κινδύνου για τα περισσότερα κλιμάκια των βιομηχανικών ομίλων. Η έξαρση αυτού του τύπου απειλών θεμελίωσε τα κακόβουλα λογισμικά (ή, κοινώς, ransomware) ως έναν από τους μεγαλύτερους κινδύνους της εποχής μας. Η πλειονότητα των ανθρώπων που μίλησαν με τη Deloitte ανάφεραν ότι κατά τους τελευταίους 12 μήνες υπήρξαν μάρτυρες ή θύματα περιστατικών phishing ή ransomware. Το 82% των στελεχών θεωρούν πως μέσα στο 2022 οι οργανισμοί στους οποίους εργάζονται θα επενδύσουν μεγαλύτερα κεφάλαια στην κυβερνοασφάλεια, ενώ σχεδόν 1 στους 4 υπολογίζει πως οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα είναι τουλάχιστον 10% μεγαλύτερες σε σχέση με το 2021.

Ενίσχυση της βιωσιμότητας
Το 95% των στελεχών των βιομηχανικών επιχειρήσεων της έρευνας αναμένουν ότι εντός του 2022 οι οργανισμοί τους θα επενδύσουν περισσότερο στη βιώσιμη ανάπτυξη απ’ ό,τι κατά το 2021.

Νέα μεγάλη επένδυση από τη ΒΙΟΚΥΤ στο Σχηματάρι

Στην αύξηση της παραγωγικής της δυναμικότητας επενδύει η βιομηχανία ΒΙΟΚΥΤ. Με απόφαση του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Ιδιωτικών Επενδύσεων εγκρίθηκε η υπαγωγή στον Αναπτυξιακό Νόμο της επένδυσης της εταιρείας, που αφορά στην επέκταση παραγωγικής δυναμικότητας μονάδας κατασκευής χάρτινης συσκευασίας. Το συνολικό επιλέξιμο και ενισχυόμενο κόστος ξεπερνά τα 5,9 εκατ. ευρώ.

Ανοδική πορεία
Κατά τη χρήση του 2020, ο κύκλος εργασιών της εταιρείας ανήλθε στο ποσό των 39.554.589,74 ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 2,45%. Επίσης, τα μικτά κέρδη χρήσεως ανήλθαν στο ποσό των 11.549.587,90 ευρώ, αυξημένα κατά 29,97%, αλλά και ως ποσοστό επί του Κύκλου Εργασιών σε 29,20% το 2020 από 23,02% το 2019. Τα αποτελέσματα προ τόκων και φόρων ανήλθαν σε 5.427.154,30 ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 85,42% και αντίστοιχα τα αποτελέσματα προ φόρων ήταν επίσης αυξημένα κατά 90,37% και ανήλθαν σε € 5.250.531,43 ευρώ. Τέλος, τα αποτελέσματα μετά φόρων ανήλθαν σε 3.853.130,95 ευρώ, αυξημένα κατά 97,01%.

Σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία
Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1973 με σκοπό την κατασκευή συσκευασιών από κυματοειδές χαρτόνι. Το 1980 μεταφέρθηκε σε ιδιοκτήτες εγκαταστάσεις στις Αχαρνές Αττικής ενώ από το 2000 δραστηριοποιείται και λειτουργεί στις νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις της στο Σχηματάρι Βοιωτίας. Είναι από τις παλαιότερες Ελληνικές επιχειρήσεις στον τομέα των προϊόντων από κυματοειδές χαρτόνι καθώς και στον σχεδιασμό και την παραγωγή χαρτοκιβωτίων.

Η εταιρεία αποτελεί μέλος της Dunapack Packaging, του ομίλου Prinzhorn, ο οποίος το 2016 απέκτησε το 100% των μετοχών της ΒΙΟΚΥΤ. Ο όμιλος Prinzhorn απασχολεί πάνω από 9.800 εργαζόμενους, έχει παρουσία σε 16 χώρες της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης, καθώς συγκαταλέγεται στους μεγαλύτερους της Ευρωπαϊκής αγοράς στους τομείς της ανακύκλωσης, παραγωγής χαρτιού και προϊόντων συσκευασίας.

Από αυτό το χρονικό σημείο και μετά, η ΒΙΟΚΥΤ είναι ευρύτερα γνωστή με την διακριτική επωνυμία «Dunapack Packaging Hellas». Σημαντικές επενδύσεις σε εξοπλισμό και τεχνογνωσία, συνέβαλαν προκειμένου να δημιουργηθεί μια εξελιγμένη παραγωγική μονάδα, με πιο πρόσφατο το επενδυτικό πλάνο, του οποίου ο πρώτος κύκλος ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2017. Το δεύτερο εξάμηνο του 2019 ξεκίνησε η υλοποίηση του δεύτερου κύκλου του επενδυτικού πλάνου, με ορίζοντα υλοποίησης του το τέλος του 1ου εξαμήνου του 2021. Περιλαμβάνει την εκ νέου επέκταση των κτιριακών εγκαταστάσεων, στην οποία έχει προβλεφθεί επέκταση της αποθήκης ετοίμου και Α’ υλών, αναβάθμιση της μηχανής παραγωγής χαρτονιού καθώς και νέες κυτιοποιητικές μονάδες παραγωγής.