Πόσα επιπλέον κεφάλαια μοιράζει το ΠΔΕ

Εγκύκλιο για την παροχή οδηγιών και κατευθύνσεων εξέδωσε το υπουργείο Ανάπτυξης, αναφορικά με τις προϋποθέσεις και τις διαδικασίες έγκρισης και χρηματοδότησης του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2021 και τον προγραμματισμό δαπανών του ΠΔΕ για τα έτη 2022-2024.

Το αρχικό ποσό του ΠΔΕ ύψους 6,75 δισ. ευρώ, όπως εγκρίθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο για το 2021, αυξήθηκε κατά 1,25 δισ. ευρώ και ανέρχεται συνολικά σε 8 δισ. ευρώ. Μετά την ψήφιση του ΜΠΔΣ 2022-2025 έχουν προϋπολογισθεί για το ΠΔΕ 21,25 δισ. ευρώ για την περίοδο 2022-2024. Από τις αρχές του τρέχοντος έτους, στους διαθέσιμους πόρους του ΠΔΕ προστίθενται και πόροι για υλοποίηση έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Ειδικότερα για το 2021, έχουν προβλεφθεί στο ΜΠΔΣ 2022-2025 για το σκοπό αυτό πόροι ύψους 1,6 δισ. ευρώ. Έργα που θα ενταχθούν για χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης θα βαρύνουν το Εθνικό ΠΔΕ.

Ειδικότερα επιδιώκονται:
1. Η απορρόφηση των προβλεπόμενων πόρων ΕΣΠΑ 2014-2020 και των άλλων προγραμμάτων του για την εξασφάλιση της εισροής της μέγιστης κοινοτικής συνδρομής.
2. Η υλοποίηση προγραμμάτων και έργων που χρηματοδοτούνται από το εθνικό σκέλος του ΠΔΕ για την προώθηση των αναπτυξιακών στόχων των Φορέων, λαμβάνοντας υπόψη και τυχόν συνέργεια και συμπληρωματικότητα με τα συγχρηματοδοτούμενα έργα.
3. Η έναρξη και ταχύτατη υλοποίηση των έργων που αναμένεται να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο Ανάκαμψης.
4. Η υλοποίηση έργων για την αντιμετώπιση των δυσμενών συνεπειών της υγειονομικής κρίσης 5. Η ολοκλήρωση των έργων του ΕΣΠΑ 2007-2013 για την αποφυγή επιστροφής πόρων.

Μόνο το 5% των βιομηχανικών δραστηριοτήτων σε ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΕΠ

Στην Ελλάδα βρίσκονται σήμερα 181 άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις συνολικής έκτασης 300.000 στρεμμάτων, ενώ μόνο ένα 5% των καταγεγραμμένων βιομηχανικών, βιοτεχνικών, μεταφορικών και αποθηκευτικών δραστηριοτήτων της χώρας έχει εγκατασταθεί και λειτουργεί στις 57 ΒΙΠΕ, ΒΕΠΕ και ΕΠ συνολικής έκτασης 75.000 στρεμμάτων που ιδρύθηκαν μετά τον πρώτο νόμο, το 1965, για τις βιομηχανικές περιοχές και πάρκα.

Τα παραπάνω σημειώνει ο σε άρθρο του στην Καθημερινή της Κυριακής ο υφυπουργός Εξωτερικών για την Οικονομική Διπλωματία, Κώστας Φραγκογιάννης, περιγράφοντας το όραμα της κυβέρνησης για τα οργανωμένα βιομηχανικά πάρκα (ΟΒΠ) στην Ελλάδα. Αυτό περιλαμβάνει σύγχρονους χώρους υποδοχής βιομηχανικών δραστηριοτήτων, με ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών και υποδομών, ικανούς να προσελκύσουν ξένες και ντόπιες μεγαλοεπενδύσεις.

Οργανωμένοι χώροι κοντά σε οδικούς άξονες που εξυπηρετούν τις απαιτούμενες μεταφορές, κοντά σε λιμάνι ή τερματικό σταθμό τρένου, με όλα τα έργα υποδομής, όπως τα δίκτυα οδοποιίας, ύδρευσης, αποχέτευσης υγρών λυμάτων, στερεών αποβλήτων, βιολογικού καθαρισμού, παροχής φυσικού αερίου, τηλεφωνικών γραμμών κι ευρυζωνικών δικτύων. Πάρκα τελείως χωροταξικά θεωρημένα, χαρακτηρισμένα για αντίστοιχη χρήση που διαθέτουν δίκτυο πυρόσβεσης, δίκτυο άρδευσης πρασίνου, δίκτυο ηλεκτροφωτισμού και ηλεκτροδότησης, τηλεθέρμανσης αλλά και συστήματα ενεργειακής διαχείρισης.

Τέλος, όπως εξηγεί ο κ. Φραγκογιάννης, ο φορέας που διαχειρίζεται την λειτουργία ενός ΟΒΠ είναι αυτός που έχει την δυνατότητα να φροντίζει (fast track) την γρήγορη έκδοση των απαιτούμενων αδειών και ελέγχει την σύννομη εγκατάσταση της επιχείρησης.

Η CENTRAL FARMS εκσυγχρονίζει τη μονάδα της

Στον εκσυγχρονισμό της παραγωγικής μονάδας προχωρά η CENTRAL FARMS, το επενδυτικό σχέδιο της οποίας υπήχθη στο καθεστώς ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων του αναπτυξιακού νόμου. Η επένδυση αφορά στον εκσυγχρονισμό πτηνοτροφικής μονάδας κρεατοπαραγωγής, συνολικού επιλέξιμου κόστους ίσου με 1.114.700 ευρώ και συνολικού ενισχυόμενου κόστους ίσου με 1.114.700 ευρώ.

Οι πωλήσεις της εταιρείας κατά τη χρήση του 2019, ανήλθαν σε 3.100.257,39 ευρώ, έναντι 2.707.034,30 ευρώ το 2018, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 393.223,09 ευρώ. Το κόστος πωληθέντων κατά την τρέχουσα χρήση ανήλθε σε 2.963.525,02 ευρώ έναντι 2.512.634,36 ευρώ και οι χρεωστικοί τόκοι ανήλθαν σε 6.631,40 ευρώ έναντι 4.820,47 ευρώ. Τα αποτελέσματα προ φόρων της εταιρείας ανήλθαν σε 100.756,86 ευρώ (κέρδη), έναντι 177.487,13 ευρώ (κέρδη), κυρίως λόγω κακών εκτροφών στη χρήση 2019. Τα μετά φόρων αποτελέσματα διαμορφώθηκαν σε κέρδη 74.115,26 ευρώ, έναντι κερδών 125.418,67 ευρώ.

General Motors και AT&T συνεργαζονται για τη συνδεσιμότητα 5G

Η General Motors και η AT&T θα φέρουν την κινητή συνδεσιμότητα 5G σε εκατομμύρια οχήματα GM που θα βγουν από τη γραμμή συναρμολόγησης κατά την επόμενη δεκαετία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επιπλέον, μέσω του δικτύου πέμπτης γενιάς της GM, το τρέχον μοντέλο 2019 με 4G LTE και τα νεότερα οχήματα θα απολαμβάνουν γρηγορότερες ταχύτητες συνδεσιμότητας και πολλαπλά οφέλη απόδοσης των μελλοντικών οχημάτων εξοπλισμένων με 5G. Η GM και η AT&T συνεργάζονται για τη δημιουργία ενός βασικού δικτύου 5G υψηλής απόδοσης που προσφέρει ένα νέο πρότυπο. Η συνδεσιμότητα 5G θα είναι πρώτα διαθέσιμη σε επιλεγμένα οχήματα μοντέλου 2024.

Για να υποστηρίξει την ταχεία καινοτομία της GM και την παροχή λύσεων συνδεδεμένων οχημάτων επόμενης γενιάς, η AT&T και η Microsoft φέρνουν κοντά την ταχύτητα και την αξιοπιστία του δικτύου 5G της AT&T με τις κλιμακούμενες και ασφαλείς υπηρεσίες cloud της Microsoft. Το δίκτυο πέμπτης γενιάς της GM θα προσφέρει επίσης μια ισχυρή βάση καθώς η εταιρεία προωθεί την τεχνολογία της, όπως το Super Cruise και η πλατφόρμα ευφυΐας οχημάτων.

Ολοκληρώθηκε η επένδυση της ΦΛΕΞΟ

Το «πράσινο φως» στην ολοκλήρωση – οριστικοποίηση του κόστους και στην πιστοποίηση της έναρξης παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης της επιχείρησης «ΦΛΕΞΟ Α.Β.Ε. – Βιομηχανία Παραγωγής και Εκτύπωσης Πλαστικών» άναψε με απόφαση του ο Αντιπεριφερειάρχης Επιχειρηματικότητας, Έρευνας και Καινοτομίας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Στα 945,79 kW η συνολική ισχύς
Η επένδυση άνω των 900.000 ευρώ αφορούσε στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας της μονάδας, σε πλαστικές συσκευασίες προϊόντων υγειονομικών κατηγοριών, στη θέση ΒΙΠΕ Πατρών.
Η συνολική δυναμικότητα ανήλθε σε 212 κιλά (πλαστικές σακούλες με χεράκι)/ώρα και η συνολική ισχύς ανήλθε σε 945,79 kW. Το ύψος των ιδίων κεφαλαίων μέσω αύξησης κεφαλαίου με ανάλωση υφιστάμενων αποθεματικών ανερχεται στο ποσό των 452.500 ευρώ, που αποτελεί ποσοστό 100% του συνολικού ενισχυόμενου κόστους της επένδυσης. Το ύψος της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής ορίζεται στο ποσό των 248.875 ευρώ. Οι συνολικές θέσεις εργασίας κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης ανήλθαν σε 31,70 ΕΜΕ, εκ των οποίων 2 ΕΜΕ αντιστοιχεί σε πτυχιούχους. Με την υλοποίηση της επένδυσης δεν προβλέπεται η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.

Με την ίδια απόφαση εγκρίνεται η καταβολή του συνόλου της ενίσχυσης με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής η οποία ορίζεται στο ποσό των 248.875 ευρώ.
Η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα της παραγωγής πλαστικών συσκευασίας και στις ξενοδοχειακές και τουριστικές επιχειρήσεις, καθώς και στις επιχειρήσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (πάρκινγκ). Το 2019 ο τζίρος της διαμορφώθηκε στα 3.696.904,46 ευρώ από 3.889.125,92 ευρώ το 2018, και τα καθαρά κέρδη προ φόρων σε 12.886,65 ευρώ έναντι 172.222,71 ευρώ. Η εταιρεία ιδρύθηκε το 1978 με έδρα την Πάτρα και εγκαταστάσεις στην ΒΙΠΕ Πατρών. Το 2000 εξαγόρασε και απορρόφησε την εταιρεία PRINT A.E., που είχε εγκαταστάσεις στην περιοχή Αττικής.

Με θετικό πρόσημο κλείνει το καλοκαίρι για την ΕΨΑ

Ευχαριστημένος εμφανίστηκε σε γενικές γραμμές από τις θερινές επιδόσεις της αγοράς αναψυκτικών, με φόντο και τη φετινή πορεία του τουρισμού, ο κ. Μιχάλης Τσαούτος, Γενικός Διευθυντής της ΕΨΑ. Μιλώντας στο INDUSTRY, ο κ. Τσαούτος έκανε λόγο για κάποια σκαμπανεβάσματα στην αγορά των νησιών, εκτιμώντας ωστόσο ότι το πρόσημο είναι θετικό, ειδικότερα υπό τις δύσκολες συνθήκες της πανδημίας και της μετάλλαξης Δέλτα.

Όσον αφορά στο παραγωγικό κομμάτι, σύμφωνα με τον κ. Τσαούτο δεν σχεδιάζονται μεγάλες επενδύσεις στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, ωστόσο άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μικρότερων βοηθητικών επενδύσεων της τάξεως των 50.000-100.000 ευρώ σε μηχανολογικό εξοπλισμό. Από πλευράς προϊόντων, το εποχιακό concept summer mix της ΕΨΑ με γεύση Μάνγκο – Μανταρίνι θα «τρέξει» μέχρι και τα τέλη Σεπτεμβρίου, παραμένοντας ωστόσο στα ράφια για μερικούς μήνες ακόμα, όσο το επιτρέπει η διάρκεια ζωής του προϊόντος.

Η βολιώτικη βιομηχανία αναψυκτικών πραγματοποιεί εξαγωγές σε 35 χώρες, οι οποίες ενισχύονται σταθερά κατά 15% ανά έτος. Στο εργοστάσιο της παράγονται 65 κωδικοί, 20 διαφορετικές γεύσεις και η συνολική ποσότητα αναψυκτικού ανέρχεται σε 10 εκατομμύρια λίτρα.

«Start Your Journey» στη DEMO SA

Η ελληνική βιομηχανία φαρμάκων DEMO SA, υλοποιεί για 4η συνεχή χρονιά τα προγράμματα StartYourJourney. Ο θεσμός Start Your Journey αναφέρεται σε προγράμματα Υποτροφιών και Πρακτικής Άσκησης και προσκαλεί Τελειόφοιτους ή Πτυχιούχους Πανεπιστημίων των ακόλουθων ειδικοτήτων, να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Το πρόγραμμα Start Your Journey δίνει εφάπαξ χρηματική ενίσχυση σε 3 άτομα ανά ειδικότητα, ύψους 2000€, 1000€ και 500€, καθώς επίσης και 3 δυνατότητες έμμισθης Πρακτικής Άσκησης ανά ειδικότητα. Δείτε περισσότερα εδώ.