Νέο εργοστάσιο γιαούρτης στα Τρίκαλα

Ένα νέο εργοστάσιο προϊόντων γιαούρτης λειτουργεί στη Ζηλευτή στα Τρίκαλα. Η νέα μονάδα, που έχει υπαχθεί στον Αναπτυξιακό νόμο του 2011, είναι της επιχείρησης BIANCA ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ – ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. που ιδρύθηκε το 2017. Το συνολικό και ενισχυόμενο κόστος της επένδυσης ανήλθε στα 2.857.850 ευρώ, ενώ η ίδια συμμετοχή ορίστηκε στο ποσό του 1.428.925 ευρώ, που αποτελεί το 50% του ύψους της συμβατικής επένδυσης.

Το ύψος της επιχορήγησης ορίστηκε στα 1.428.925 ευρώ, ενώ πριν από λίγες ημέρες εγκρίθηκε η καταβολή του υπολοίπου της επιχορήγησης ποσού 1.224.792,86 ευρώ.
Η εταιρεία ελέγχεται τον Σπυρίδωνα Παπαγεωργίου ο οποίος είναι και διαχειριστής της και ελέγχει το 0,5%, τη Μονοπρόσωπη Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία ΤΡΟΦΗ – ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, που ελέγχει το 99,4% της BIANCA και τον Ευάγγελο Ρέππα, που κατέχει το 0,1%.Σκοπός της εταιρείας είναι η μεταποίηση πάσης φύσεως αγροτικών προϊόντων, η παραγωγή σάλτσας τομάτας, η παραγωγή τοματοπολτού και πουρέ από τομάτα, η επεξεργασία γάλακτος και η παραγωγή πάσης φύσεως γαλακτοκομικών προϊόντων και η πώληση των ανωτέρω προιόντων.
Αλεξάνδρα Γκίτση

Πετρόπουλος: Νέα επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου

Τον ορισμό της κ. Χριστίνας Γέμελου του Ιωάννη ως Επικεφαλής της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου σε αντικατάσταση της κ. Γεωργίας Λέντα, που υπέβαλε την παραίτησή της για προσωπικούς λόγους, αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΕΒΕ, στη συνεδρίαση του στις 7 Ιουνίου 2021, όπως ανακοίνωσε η εισηγμένη. Σημειώνεται ότι η κα. Γέμελου αναλαμβάνει καθήκοντα την 10.06.2021.

Σημειώνεται ότι η κα. Γέμελου πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 15 του ν. 4706/2020, ήτοι είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης υπάλληλος της Εταιρείας, προσωπικά και λειτουργικά ανεξάρτητη και αντικειμενική κατά την άσκηση των καθηκόντων της. Δεν αποτελεί μέλος του ΔΣ της Εταιρείας ή μέλος με δικαίωμα ψήφου σε επιτροπές διαρκούς χαρακτήρα της Εταιρείας και δεν έχει στενούς δεσμούς με οιονδήποτε κατέχει μία από τις παραπάνω ιδιότητες στην Εταιρεία ή σε εταιρεία του Ομίλου και διαθέτει τις κατάλληλες γνώσεις και σχετική επαγγελματική εμπειρία για την ανάληψη της ως άνω θέσης.

Επιπλέον, είναι μέλος του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών Ελλάδος (ΣΟΕΛ) και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.Έχει περισσότερα από τρία χρόνια εργασιακής εμπειρίας σε Ελεγκτικές – Συμβουλευτικές Εταιρείες. Ειδικότερα, έχει διατελέσει Χρηματοοικονομικός σύμβουλος και Βοηθός τακτικού ελέγχου στην Ernst & Young Greece, συμμετέχοντας στην παροχή συμβουλευτικών χρηματοοικονομικών υπηρεσιών (IFRS Accounting issues), στην αξιολόγηση εσωτερικών διαδικασιών στις συστημικές Τράπεζες Ελλάδος και στη διενέργεια τακτικών ελέγχων με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Στη συνέχεια, εργάστηκε στην Baker Tilly Greece στο τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου συμμετέχοντας στην αξιολόγηση κινδύνων και στην προετοιμασία πολιτικών και κανονισμών σύμφωνα με το εκάστοτε νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο. Επιπλέον, συμμετείχε σε εσωτερικούς ελέγχους διαφόρων εταιρειών.

Η ABB ενισχύει τη δέσμευσή της για μείωση των εκπομπών άνθρακα

Στο δρόμο της για την επίτευξη των φιλόδοξων επιστημονικών στόχων της, η εταιρεία δεσμεύεται να ηλεκτροδοτήσει τον στόλο οχημάτων της έως το 2030, να προμηθεύσει 100% ανανεώσιμη ηλεκτρική ενέργεια έως το 2030 και να θέσει στόχους ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της συστηματικής χρήσης συστημάτων διαχείρισης ενέργειας. Στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής της για την αειφορία και της φιλοδοξίας της να συμβάλει σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, η ABB έχει δεσμευτεί να συνεργαστεί με τους πελάτες και τους προμηθευτές της για να μειώσει τις εκπομπές τους και να επιτύχει ουδετερότητα άνθρακα στις δικές της δραστηριότητες έως το 2030.

Πριν από την Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, η ABB ανακοίνωσε ότι έχει ενταχθεί σε τρεις πρωτοβουλίες με επικεφαλής τον διεθνή μη κερδοσκοπικό Κλιματικό Όμιλο, σύμφωνα με το σχέδιο δράσης και τους τομείς εστίασης που προσδιορίζονται για τη μείωση των δικών του εκπομπών. Η στρατηγική βιωσιμότητας της ABB εστιάζει σαφώς σε τομείς με το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό αντίκτυπο – συμβάλλοντας σε μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα.

COSMOS Aluminium: Όταν η συνεχής επένδυση στην τεχνολογία αποδίδει καρπούς

Αποτέλεσμα της διαρκούς επένδυσης στην τεχνολογική της αναβάθμιση μπορεί να θεωρηθεί το success story της εταιρείας COSMOS Aluminium, η οποία αυτή τη στιγμή διαθέτει από τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις διέλασης αλουμινίου στην Ευρώπη. Με φόντο τα ισχυρά αποτελέσματα του 2020, η αμιγώς εξαγωγική εταιρεία προχωρά το επενδυτικό της πλάνο ύψους 25 εκατομμυρίων ευρώ, για την περαιτέρω ενίσχυση της δυναμικής της.

«Έχουμε ξεκινήσει, εδώ και ένα χρόνο περίπου, ένα πλάνο επέκτασης της παραγωγικής δυναμικής μας, αλλά κυρίως των υπηρεσιών που θα προσφέρουμε στους πελάτες. Δηλαδή επενδύουμε στο logistics κομμάτι της εταιρείας, με μία καινούρια, πλήρως αυτοματοποιημένη αποθήκη ετοίμων προϊόντων, καθώς και δύο νέους θαλάμους για την εξυπηρέτηση των φορτώσεων, τα οποία ολοκληρώνονται μέσα στους επόμενους μήνες. Το δεύτερο κομμάτι αφορά στην επέκταση της παραγωγικής μας δυναμικής με μία επιπλέον γραμμή, που θα προστεθεί στις ήδη υπάρχουσες τρεις και θα ολοκληρωθεί το καλοκαίρι του 2022», σημειώνει ο Εµπορικός Διευθυντής της COSMOS Aluminium, Γιάννης Καντώνιας, μιλώντας στο INDUSTRY.

Βαρύτητα στο «state of the art»
Παρότι ιδρύθηκε μόλις το 2007 από την οικογένεια Καντώνια (Exalco, Βιοκαρπέτ), η COSMOS Aluminium διέθετε μια διοίκηση με πολυετή γνώση της αγοράς, διέκρινε λοιπόν την ανάγκη για υψηλής ποιότητας προϊόντα αλουμινίου. «Από την πρώτη στιγμή που ξεκινήσαμε δώσαμε μεγάλη βαρύτητα στο “state of the art” των μηχανημάτων, σε αυτοματισμούς, σε τεχνολογία, καθώς θέλαμε να εκμεταλλευτούμε τον καλύτερο δυνατό συντονισμό της παραγωγικότητας», εξηγεί ο κ. Καντώνιας. Όπως επισημαίνει, όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, η προσπάθεια να την ακολουθεί κάποιος «κατά πόδας» δεν είναι πάντα εύκολη, βοηθά ωστόσο το ότι αυτού του είδους οι επενδύσεις γίνονται τμηματικά. «Για παράδειγμα, ένα προηγούμενο επενδυτικό πρόγραμμα, που αφορούσε την τρίτη γραμμή παραγωγής, ολοκληρώθηκε μόλις το 2018, δεν έχει κλείσει ούτε τριετία. Βάλαμε ένα καινούριο κομμάτι στην παραγωγή μας που ήταν τεχνολογικά και παραγωγικά πολύ ενημερωμένο», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Στόχος για τις νέες επενδύσεις της COSMOS Aluminium είναι να είναι πάντα ενεργειακά λιγότερο κοστοβόρες, επομένως πιο φιλικές προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα όσο το δυνατόν πιο παραγωγικές, χρησιμοποιώντας για το optimization την τεχνολογία, υπολογιστικά προγράμματα, «πράγματα βοηθητικά τα οποία στις παλιότερες γενιές ήταν από δύσκολο ως αδύνατο να τα εκμεταλλευτείς», όπως αναφέρει ο Εμπορικός Διευθυντής. Στα πλαίσια της εξοικονόμησης ενέργειας για παράδειγμα, η προηγούμενή επένδυση έχει επιτύχει ένα 30% εξοικονόμηση ενέργειας στις παραγωγικές διαδικασίες. «Όσον αφορά στην παραγωγική μας δυναμικότητα, αν είμαστε σήμερα στους 42.000 τόνους παραγωγής, θα μπορούσαμε να φτάσουμε κοντά στους 55 με 57.000 τόνους, μια αρκετά σημαντική ενίσχυση», συμπληρώνει.

«Μοχλός» επενδύσεων τα ισχυρά αποτελέσματα
Για την COSMOS Aluminium, το 2020 έκλεισε µε ιστορικό ρεκόρ τζίρου 113 εκατ. ευρώ, ενώ η δυναμική πορεία συνεχίζεται και φέτος, με το πρώτο τρίμηνο να βρίσκει τα μεγέθη της εταιρείας σχεδόν 10% πάνω από το αντίστοιχο περσινό διάστημα. «Υπάρχει τρομερή ζήτηση στην αγορά, και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που προχωράμε με τις επενδύσεις μας λίγο πιο γρήγορα. Είμαστε αισιόδοξοι ότι το 2021 θα κλείσει με πολύ θετικό πρόσημο, της τάξεως του 10%, ίσως και παραπάνω, και ευχόμαστε να συνεχίσει έτσι και το 2022, καθώς θα μας βοηθήσει στις επενδύσεις που έχουμε προγραμματίσει», σημειώνει ο κ. Καντώνιας.

Μαριλένα Καραβασίλογλου

 

 

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συστήνει Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ ανακοίνωσε ότι προχωρά σε ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της στρατηγικής του, συστήνοντας Γενική Διεύθυνση Βιώσιμης Ανάπτυξης, με επικεφαλής τον κ. Χαράλαμπο Κουρή. Οι βασικές λειτουργίες της νέας Γενικής Διεύθυνσης αφορούν στους τομείς της Υγείας & Ασφάλειας, της Περιβαλλοντικής Απόδοσης, της Έρευνας & Ανάπτυξης για την πράσινη επιχειρηματικότητα και της Διασφάλισης Αδειοδοτήσεων και Πιστοποιήσεων. Υπενθυμίζεται ότι ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ έχει δεσμευτεί για την προώθηση των αρχών της Βιώσιμης Ανάπτυξης, εστιάζοντας σε τέσσερις πυλώνες: το κλίμα, την κυκλική οικονομία, τη φύση και τις τοπικές κοινωνίες.

Ο Δημήτρης Χανής, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ, δήλωσε σχετικά: «Είμαστε πολύ χαρούμενοι με το διορισμό του κ. Κουρή ως πρώτο Γενικό Διευθυντή Βιώσιμης Ανάπτυξης και τον καλωσορίζουμε στην Εκτελεστική Επιτροπή του Ομίλου. Η σύσταση της νέας Γενικής Διεύθυνσης θα ενδυναμώσει περαιτέρω την προσπάθεια μας να εξασφαλίζουμε ένα υγιές και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον στους ανθρώπους μας δίνοντας παράλληλα τη δική μας μάχη κατά των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής».

Ο κ. Χαράλαμπος Κουρής είναι πτυχιούχος Χημικός Μηχανικός και κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού από το Πανεπιστήμιο της Πάτρας. Εντάχθηκε στον Όμιλο ΗΡΑΚΛΗΣ το 2004 αναλαμβάνοντας σημαντικές θέσεις στα τμήματα της Παραγωγής, της Ποιότητας και του Περιβάλλοντος στο Εργοστάσιο της Χαλκίδας. Στη συνέχεια, εργάστηκε ως Διευθυντής του Ελληνικού Κέντρου Ερευνών Τσιμέντου του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ και ως Διευθυντής Τεχνικής Υποστήριξης, ενώ διετέλεσε Διευθυντής Βελτιστοποίησης και Περιβάλλοντος στο Εργοστάσιο του Βόλου.

Η Bosch ανοίγει γερμανική μονάδα παραγωγής τσιπ, στη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει ποτέ

Ο Robert Bosch (ROBG.UL) άνοιξε ένα εργοστάσιο παραγωγής τσιπ, μια επένδυση ρεκόρ του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ (1,2 δισεκατομμύρια δολάρια) στη Γερμανία, από τον κορυφαίο προμηθευτή αυτοκινήτων, καθώς επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να εξοπλίζει τα τελευταία ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Το εργοστάσιο, που βρίσκεται σε ένα κέντρο ημιαγωγών κοντά στη Δρέσδη, ανοίγει καθώς η αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει μια παγκόσμια έλλειψη τσιπ και θα αυξήσει την ικανότητα της Bosch να εξυπηρετεί απευθείας τις αυτοκινητοβιομηχανίες, έτσι ώστε να βασίζονται όλο και λιγότερο σε κατασκευαστές τρίτων.

Το εργοστάσιο της Bosch θα κατασκευάσει εξειδικευμένα τσιπ διαχείρισης ισχύος και ολοκληρωμένα κυκλώματα εφαρμογών (ASIC) που έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν μία μόνο εργασία, όπως η ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πέδησης ενός αυτοκινήτου. Ωστόσο, δεν θα αντιμετωπίσει τις ελλείψεις προϊόντων όπως μικροελεγκτές που έχουν αναγκάσει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να σταματήσουν την παραγωγή και αναμένεται από τους ηγέτες της βιομηχανίας και τους αναλυτές να επεκταθούν στο επόμενο έτος. Το εργοστάσιο της Bosch, το οποίο έλαβε κρατική ενίσχυση 200 εκατομμυρίων ευρώ (243 εκατομμύρια δολάρια) στο πλαίσιο ενός επενδυτικού καθεστώτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα αρχίσει να κατασκευάζει μάρκες για ηλεκτρικά εργαλεία τον Ιούλιο, με την παραγωγή τσιπ αυτοκινήτων να ακολουθεί από τον Σεπτέμβριο.

All Things Energy Forum 2021: Ο ρόλος της βιομηχανίας των υδρογονανθράκων στην ενεργειακή μετάβαση

Ο ρόλος της βιομηχανίας των υδρογονανθράκων στην ενεργειακή μετάβαση και η συμβολή της ενέργειας ως πυλώνας σταθερότητας και ανάπτυξης στη ΝΑ Μεσόγειο αναλύθηκαν σε συνεδρία που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του All Things Energy Forum, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 2-4 Ιουνίου 2021.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΕΥ, Δρ. Αριστοφάνης Στεφάτος, ο Γενικός Διευθυντής της Total Ε & P Greece, Yves Le Stunff, o Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΛΠΕ Upstream, Αναστάσιος Βλασσόπουλος o Αντιπρόεδρος της EGAS, Dr. Samir Raslan, o Διευθυντής Διεθνών Υποθέσεων της Νορβηγικής Ένωσης Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, Erling Kvadsheim, ο Eπίκουρος Καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Λευκωσίας, Θεόδωρος Τσακίρης, ο Επιτετραμένος της Αμερικανικής πρεσβείας στην Αθήνα, David Burger, o Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Beicip-Franlab, Jean Burrus και η Διευθύνουσα Σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ, Maria-Rita Galli ανέλυσαν τις προοπτικές της αγοράς των υδρογονανθράκων και ειδικότερα του φυσικού αερίου, τη συμβολή του στην ενεργειακή ασφάλεια και την ανάπτυξη στο πλαίσιο της πράσινης μετάβασης ενώ συζητήθηκε και η δυναμική του upstream στην Ελλάδα και τη ΝΑ Μεσόγειο.

Τα βασικά συμπεράσματα της συζήτησης ήταν τα εξής:
Ο ρόλος των υδρογονανθράκων στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και την ενεργειακή μετάβαση είναι κρίσιμος και σύμφωνα με κάποιες συντηρητικές εκτιμήσεις η αξία που προκύπτει από την αξιοποίηση των δυνητικών εγχώριων κοιτασμάτων ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι υδρογονάνθρακες αποτελούν απαραίτητο συστατικό μιας ισορροπημένης ενεργειακής μετάβασης, η οποία θα διαρκέσει για αρκετές δεκαετίες (και μετά από το 2050) και σε αυτό το μεσοδιάστημα το φυσικό αέριο θα πρέπει να καλύψει το ενεργειακό «κενό» αλλά και να δώσει λύσει στις ανάγκες της κοινωνίας για προσιτή οικονομικά ενέργεια. Στο πλαίσιο αυτό αναδύονται σημαντικές επενδυτικές προοπτικές που δημιουργεί η αγορά φυσικού αερίου, και στα οποία η ελληνική βιομηχανία πρόκειται να δραστηριοποιηθεί το προσεχές διάστημα, με αφετηρία την Ελλάδα, προς την ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων.

Η βιομηχανία των υδρογονανθράκων αναπτύσσει υποδομές και κατέχει την τεχνογνωσία για το «πέρασμα» στο μπλε και πράσινο υδρογόνο, την ανάπτυξη των δυνατοτήτων αποθήκευσης CO2 καθώς και την ανάπτυξη υπεράκτιων αιολικών πάρκων.
Διεθνείς ενεργειακές εταιρείες, οργανισμοί αλλά και «παράγοντες» της περιφερειακής αγοράς δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και θεωρούν ότι μπορεί να καταστεί ενεργειακός κόμβος και σημαντικό διαμετακομιστικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή.

Οι επιχειρήσεις Total και ΕΛΠΕ που δραστηριοποιούνται στο ελληνικό upstream φιλοδοξούν να παραμείνουν ισχυροί παίκτες στον κλάδο, εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιο τους
με την ανάπτυξη παράλληλα σημαντικών έργων ΑΠΕ. Όπως αναφέρουν, το φυσικό αέριο είναι καύσιμο – γέφυρα, φθηνό και ευέλικτο. Στο πλαίσιο αυτό ευνοούνται οι συνέργειες και οι διακρατικές συμφωνίες.

Το δυναμικό υδρογονανθράκων της Ανατολικής Μεσογείου (με τα μεγάλα ευρήματα στην Αίγυπτο) προσελκύει πολύ μεγάλο διεθνές επενδυτικό ενδιαφέρον. Ομοίως υπάρχουν προοπτικές για περαιτέρω ανάπτυξη της αγοράς, με τους εκπροσώπους της να κάνουν λόγο για την ανάγκη μιας αποδοτικής στρατηγικής εισαγωγής και εξαγωγής φυσικού αερίου από την πλευρά
της Αιγύπτου, της Κύπρου και του Ισραήλ, μέσω της Ελλάδας στις ευρωπαϊκές αγορές. Οι ΗΠΑ αναγνωρίζουν τα στρατηγικά και πολιτικά πλεονεκτήματα τωνπροοπτικών συνεργασιών στην ΝΑ Μεσόγειο και διατηρούν έντονο ενδιαφέρον στην περιοχή.

 

 

Η Bericap εξαγοράζει τη Mala Verschluss-Systeme

Ο παγκόσμιος κατασκευαστής και πωλητής πλαστικών πωμάτων για τρόφιμα και ποτά, η Bericap, εξαγοράζει τον γερμανικό παραγωγό πωμάτων αλουμινίου Mala Verschluss-Systeme. Το ποσό της συμφωνίας δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί. Η Mala παράγει πώματα με βιδωτό πώμα αλουμινίου για αλκοολούχα ποτά, κρασί, μη αλκοολούχα ποτά και βρώσιμο λάδι. Η εταιρεία παρουσίασε ετήσια έσοδα 40 εκατ. ευρώ το 2020 και απασχολεί πάνω από 200 υπαλλήλους. Η Bericap είπε: «Η Mala θα αποκτήσει πρόσβαση σε νέες αγορές και θα δει μια αύξηση στην κατασκευή κλεισίματος αλουμινίου λόγω του μεγαλύτερου δικτύου παραγωγής της Bericap».

Ο Christian Krautkrämer, Διευθύνων Σύμβουλος, δήλωσε: «Η επέκταση της γκάμας των προϊόντων μας, ώστε να περιλαμβάνει τα καπάκια αλουμινίου της Mala, μας επιτρέπει να προσαρμόζουμε τις λύσεις μας ακόμα πιο συγκεκριμένα στις ανάγκες και απαιτήσεις των πελατών μας. Η εξαγορά μας επέτρεψε να ολοκληρώσουμε το ήδη ολοκληρωμένο φάσμα κλεισίματος για PET και γυάλινες φιάλες».
Αλεξάνδρα Γκίτση