Henkel Hellas: Πρόγραμμα Αειφορίας «ΓΙΑ ΚΑΛΟ»

Η Henkel Hellas παρουσίασε το ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Αειφορίας «ΓΙΑ ΚΑΛΟ» που υλοποιείται στην Ελλάδα, φιλοδοξώντας να ενισχύσει το αποτύπωμα της εταιρείας σε τρεις βασικούς πυλώνες: το Περιβάλλον, τα Σχολεία, την Κοινωνία. Μεταξύ άλλων, ως μία από τις λίγες εταιρείες του κλάδου που διατηρεί παραγωγή στην Ελλάδα, οι ενέργειες αειφορίας του τομέα Απορρυπαντικών & Προϊόντων Οικιακής Φροντίδας της Henkel Hellas επεκτείνονται και στην παραγωγική διαδικασία. Πιο συγκεκριμένα, το 90% του όγκου των πλαστικών συσκευασιών είναι 100% ανακυκλώσιμες, ενώ το Persil είναι το πρώτο μαύρο μπουκάλι από 25% ανακυκλωμένο πλαστικό.

 

Ικτίνος: Νέο ομολογιακό δάνειο 3,5 εκατ. ευρώ

 

Oμόφωνα και παμψηφεί εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των μετόχων της Ικτίνος, που συνήλθε την Παρασκευή, η σύναψη νέου Ομολογιακού Δανείου, συνολικού ύψους 3.5 εκ ευρώ από την ATTICA BANK. Το δάνειο θα είναι επταετούς διάρκειας, με σκοπό την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανείων, ενώ το επιτόκιο θα είναι 3,25%, με 12μηνη περίοδο χάριτος.

Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου: Νέα εκκοκκιστική μονάδα και άνοιγμα στην παραγωγή λιπασμάτων

 

Την από κοινού σύσταση εταιρείας συμφώνησαν η Κλωστοϋφαντουργία Ναυπάκτου ΑΒΕΕ και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Μεσολογγίου (ΕΑΣ), με αντικείμενο τη διαχείριση σε μακροπρόθεσμη βάση της εκκοκκιστικής μονάδας που διαθέτει η ΕΑΣ στο Μεσολόγγι. Σύμφωνα με το σχετικό μνημόνιο συνεργασίας, μέσω της κίνησης αυτής, η Κλωστοϋφαντουργία αποβλέπει στην κάλυψη των αναγκών της σε πρώτη ύλη (βαμβάκι) για τη νέα γραμμή παραγωγής, την οποία εγκαθιστά στην παραγωγική της μονάδα στη Ναύπακτο και στην ενίσχυση της εμπορίας εκκοκκισμένου βάμβακος.

Κοινός στόχος της συνεργασίας αυτής είναι η ενίσχυση της βαμβακοκαλλιέργειας στην ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Ελλάδας, η στενότερη συνεργασία μέσω προγραμμάτων συμβολαιακής γεωργίας με τους βαμβακοκαλλιεργητές και η προώθηση σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας για τη βελτίωση της ποιότητας του τελικού προϊόντος. Ταυτόχρονα, μέσω της νέας θυγατρικής της, η εταιρεία σκοπεύει να διευρύνει την εμπορική της δραστηριότητα στην παραγωγή και εμπορία λιπασμάτων και αγροτικών εφοδίων.

Ο ΣΕΒ υπέγραψε τη Συλλογική Σύμβαση της Εμπορίας Πετρελαίου & Υγραερίου

Στην υπογραφή διετούς Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας της Εμπορίας Πετρελαίου και Υγραερίου, προχώρησαν ο ΣΕΒ και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενέργειας. Η σύμβαση, με διάρκεια ισχύος από 1η Απριλίου του 2021 έως και 31η Μαρτίου 2023, καλύπτει τους εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού́ δικαίου στις επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων γενικά, καθώς και υγραερίων.

Ειδικότερα, και σύμφωνα με τα κύρια σημεία της σύμβασης, προβλέπεται, μεταξύ άλλων, η διατήρηση όλων των όρων της προηγούμενης συλλογικής σύμβασης εργασίας, μισθολογικών και μη, και η σύσταση Ομάδας Εργασίας για την Τηλεργασία, η οποία θα εξετάσει τη ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων τηλεργασίας που αφορούν στον κλάδο. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο κλάδος της εμπορίας πετρελαίου, για το 2020 εισέφερε πάνω από €3,7 δισ. στα δημόσια ταμεία, ενώ επί του συνολικού κοινωνικού προϊόντος του κλάδου, τα έσοδα του δημοσίου αντιπροσωπεύουν ποσοστό 94,9%. Αν και μειωμένη λόγω πανδημίας, η αξία των πωλήσεων του κλάδου για το 2020 έφτασε στα €8,3 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις – μεγάλο μέρος των οποίων αφορά στην προστασία του περιβάλλοντος – το 2019 ξεπέρασαν τα €86,2 εκατ.

 

Nokia και Edzcom παραδίδουν ιδιωτικό δίκτυο 5G σε φινλανδικό Smart Factory

Η Nokia και η Edzcom ανακοίνωσαν ότι θα αναλάβουν από κοινού την παράδοση ενός αυτόνομου ασύρματου δικτύου 5G για την Konecranes και το έξυπνο εργοστάσιό της Hyvinkää, στη Φινλανδία. Πιο συγκεκριμένα, η Edzcom θα αναπτύξει μια ιδιωτική ασύρματη πλατφόρμα βάσει του Nokia Digital Automation Cloud (DAC). Το δίκτυο 5G θα επιτρέψει στην Konecranes να ερευνήσει και να αναπτύξει ψηφιακές λύσεις εργοστασίων και λιμένων που αξιοποιούν το υψηλό εύρος ζώνης και τον χαμηλό λανθάνοντα χρόνο του 5G για αυξημένη παραγωγικότητα, βελτιωμένη απόδοση και ενισχυμένη ασφάλεια.

Το δίκτυο 5G θα υποστηρίζει δοκιμές σε όλες τις λειτουργίες της Konecranes Hyvinkää, ενσωματώνοντας το έξυπνο εργοστάσιό της και τις εγκαταστάσεις έρευνας και ανάπτυξης. Η Edzcom, που κυριαρχεί στην ευρωπαϊκή αγορά όσον αφορά στις λύσεις συνδεσιμότητας, τονίζει ότι η αξιοπιστία ενός ασύρματου δικτύου είναι κρίσιμη για τις επιχειρήσεις, ειδικά όταν στόχος είναι η ομαλή επιτάχυνση των αυτοματισμών. Το Nokia DAC είναι ένα application platform ικανό να παρέχει υψηλό εύρος ζώνης και εξαιρετικά γρήγορη ιδιωτική δικτύωση.

 

Η νανοτεχνολογία στην υπηρεσία της αντιμετώπισης χημικών απειλών στη βιομηχανία

 

Ένα καινοτόμο πολύτιμο εργαλείο για την αντιμετώπιση χημικών απειλών στη βιομηχανία αποτελούν τα προϊόντα νανοτεχνολογίας. Συνδυάζοντας την ασφάλεια και την καινοτομία, τα πατενταρισμένα προϊόντα που διανέμει η VANOS S.A., εγκλωβίζουν και εξουδετερώνουν χημικές απειλές και τοξικές ουσίες, μετατρέποντας τες σε ασφαλέστερα υποπροϊόντα, σε μόλις 90 δευτερόλεπτα. Πρόσφατα, η VANOS S.A. προχώρησε σε νέα συνεργασία με την Timilon Corporation εμπλουτίζοντας το χαρτοφυλάκιό της με τα προϊόντα FAST-ACT (First Applied Sorbent Treatment – Against Chemical Threats). Πιο συγκεκριμένα, η VANOS S.A. επιλέχθηκε ως «Εγκεκριμένος & Αποκλειστικός Διανομέας και εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών για προϊόντα FAST-ACT» για τις αγορές της βιομηχανίας, της ναυτιλίας και του δημόσιου τομέα στην Ελλάδα και στην Κύπρο.

Τα προϊόντα FAST-ACT είναι ασφαλή και ακίνδυνα για τον άνθρωπο και το περιβάλλον. Πρόκειται για μια πατενταρισμένη σχεδίαση νανο-ενεργών κρυστάλλων (Patented NanoActive® Technology), μη τοξικών ειδικών υλικών υψηλής απόδοσης που άμεσα εξουδετερώνουν- αδρανοποιούν χημικούς κινδύνους με τη χρήση ενός μόνο εργαλείου απόκρισης. Το ευρύ φάσμα των χρήσεων καθιστά τα προϊόντα FAST-ACT ως ένα πολύτιμο εργαλείο για μια ποικιλία περιβαλλόντων, όπως οι εγκαταστάσεις παραγωγής, τα εργαστήρια ή και όπου αλλού οι επικίνδυνες χημικές ουσίες αποτελούν πιθανή απειλή. Το προϊόν αποτελεί βασικό εργαλείο απορρύπανσης σε πολλά στρατιωτικά συστήματα σε όλο τον κόσμο, ενώ αναπτύχθηκε στο πλαίσιο συμβάσεων του Υπουργείου Άμυνας και της κυβέρνησης των ΗΠΑ και λοιπών στρατιωτικών υπηρεσιών (DTRA, NSF, DARPA).

Ενίσχυση πωλήσεων, αύξηση παραγωγικότητας και αναβάθμιση προϊόντων για τη «Νίκας»

Με θετικό πρόσημο έκλεισε το 2020 για τη γνωστή βιομηχανία αλλαντικών «Νίκας», η οποία πέτυχε αύξηση των πωλήσεων κατά 11,71%, επενδύοντας παράλληλα στην ενίσχυση της παραγωγικής της δυναμικής. Την περασμένη χρονιά, ο Όμιλος αύξησε τα μερίδια στην συνολική αγορά αλλαντικών από 20,3% σε 21,4% σε όγκο πωλήσεων και από 19,1% σε 20,7% σε αξίες, διατηρώντας ηγετική θέση σε πολλές επιμέρους κατηγορίες προϊόντων με «κλειδί» τη συνεπή ποιότητα και τιμολογιακή πολιτική. Όπως σημειώνει η εταιρεία, η πτώση του τζίρου στο επαγγελματικό κανάλι λόγω του πλήγματος σε εστίαση και τουρισμό, δεν είχε ουσιώδη επίδραση στις συνολικές πωλήσεις. Τα συνολικά μικτά κέρδη του Ομίλου σημείωσαν αύξηση κατά 28,59%, σε σχέση με αυτά της προηγούμενης χρήσεως και διαμορφώθηκαν σε €13.869 χιλ., έναντι €10.785 χιλ.

Ποιοτική αναβάθμιση και επένδυση στην αειφορία
Βάση δόθηκε για ακόμη μια χρονιά στις επενδύσεις, οι οποίες κατά τη χρήση του 2020 διαμορφώθηκαν σε 5,70 εκατ. ευρώ και είχαν στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας και την ποιοτική αναβάθμιση των προϊόντων της. Επιπλέον, όπως τονίζει η διοίκηση, η στρατηγική της «Νίκας» εξακολουθεί να στοχεύει στην απλοποίηση των δομών με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία της εταιρείας, καθώς και στην αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθεσίμων πόρων της, την αναβάθμιση των συστημάτων ελέγχου και πληροφόρησης. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στα πλαίσια της προστασίας του περιβάλλοντος η Εταιρεία έχει διαθέσει σημαντικούς οικονομικούς πόρους όσον αφορά στην επεξεργασία και διάθεση των αποβλήτων της. Έχει κατασκευαστεί σταθμός βιολογικής επεξεργασίας των υγρών αποβλήτων από την παραγωγή, έχει εγκατασταθεί σύστημα μετάκαυσης των αέριων εκπομπών από τη λειτουργία των φούρνων για την δραστική μείωση των αέριων ρύπων. Για τη διάθεση των στερεών αποβλήτων υπάρχει σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία που τα συλλέγει σε τακτά χρονικά διαστήματα.