Ο Αχιλλέας Μάμαλης εξελέγη και Αντιπρόεδρος στη Foodlink

H Foodlink ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του την 15η Απριλίου 2021 εξέλεξε ως Αντιπρόεδρο το μέλος και Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας κ. Αχιλλέα Μάμαλη. Κατόπιν της ανωτέρω εκλογής, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας έχουν ως εξής: 1. Βασίλειος Καρακουλάκης του Εμμανουήλ, Πρόεδρος, 2. Αχιλλέας Μάμαλης του Παύλου, Διευθύνων Σύμβουλος και Αντιπρόεδρος, 3. Ελευθέριος Ελευθεριάδης του Κυριάκου, Μέλος, 4. Κωνσταντίνος Γκυρτής του Παναγιώτη, Μέλος, 5. Ευαγγελία Τζανιδάκη του Γεωργίου, Μέλος, 6. Παναγιώτα Σιωρά του Θεμιστοκλή, Μέλος, 7. Καλλιόπη Σιουτζούκη του Ευάγγελου, Μέλος.

 

Προχωρά το deal North Solar – ΔΕΠΑ Εμπορίας

Το πράσινο φως στην απόκτηση κοινού ελέγχου επί της εταιρείας με την επωνυμία «NORTH SOLAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» από τους υφιστάμενους μετόχους της και την εταιρεία με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.» έδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Ειδικότερα, σε συνεδρίαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού στις 16 Απριλίου 2021, ομόφωνα αποφασίστηκε ότι από την εν λόγω συγκέντρωση, δεν δημιουργούνται σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη δυνατότητά της να περιορίσει σημαντικά τον ανταγωνισμό στις σχετικές αγορές, στις οποίες αυτή αφορά.

ΔΕΣΦΑ: Στα σκαριά η δημιουργία ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς υδρογόνου

Τη δημιουργία ενός δικτύου μεταφοράς υδρογόνου μήκους 39.700 χιλιομέτρων έως το 2040, που θα συνδέει 21 ευρωπαϊκές χώρες, προτείνουν 23 Διαχειριστές Συστήματος Φυσικού Αερίου – μεταξύ αυτών και ο ΔΕΣΦΑ – που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία European Hydrogen Backbone (EHB). Περίπου το 69% του προτεινόμενου δικτύου μεταφοράς υδρογόνου αποτελείται από μετασκευασμένους υφιστάμενους αγωγούς φυσικού αερίου. Το υπόλοιπο 31% των νέων αγωγών χρειάζονται για τη σύνδεση νέων χρηστών και βρίσκονται σε χώρες με μικρά δίκτυα φυσικού αερίου σήμερα, αλλά με μεγάλη αναμενόμενη ζήτηση και προσφορά υδρογόνου στο μέλλον.

Όπως επισημάνθηκε κατά την παρουσίαση του σχεδίου, το όραμα για μία «ραχοκοκαλιά» υδρογόνου μήκους περίπου 40.000 χλμ. έως το 2040 απαιτεί μία εκτιμώμενη συνολική επένδυση ύψους 43 – 81 δισ. ευρώ. Η επένδυση ανά χιλιόμετρο αγωγού είναι χαμηλότερη σε σύγκριση με την έκθεση που δημοσίευσε η EHB το περασμένο έτος, ενώ η μεταφορά υδρογόνου άνω των 1.000 χιλιομέτρων θα κοστίζει κατά μέσο όρο 0,11 – 0,21 ευρώ ανά κιλό υδρογόνου, καθιστώντας το σχέδιο EHB μια οικονομικά αποδοτική επιλογή για μεταφορά υδρογόνου σε μεγάλες αποστάσεις.

Η P&G περιορίζει τη χρήση πρωτογενούς πλαστικού στις συσκευασίες

Τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα της σχετικά με τα υλικά συσκευασίας, που ενθαρρύνουν την κυκλική οικονομία στην Ευρώπη, μοιράστηκε η Procter & Gamble. Στο πλαίσιο των στόχων της εταιρείας «Αmbition 2030», περιλαμβάνεται η μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού στις συσκευασίες κατά 50% και η επίτευξη 100% ανακυκλώσιμων ή επαναχρησιμοποιούμενων συσκευασιών ως το 2030.

Στο πλαίσιο αυτό, η P&G ήταν η πρώτη εταιρεία ταχυκίνητων καταναλωτικών προϊόντων (FMCG) που εντάχθηκε στην πρωτοβουλία RecyClass, μια διαδικασία πιστοποίησης που συμβάλλει στην προσπάθεια να γίνουν οι πλαστικές συσκευασίες μέρος της κυκλικής οικονομίας, με δυνατότητα ιχνηλάτησης των υλικών σε όλο το μήκος της παραγωγικής και καταναλωτικής αλυσίδας. Άλλες εκφάνσεις της δέσμευσης της P&G είναι η συμμετοχή της στο πρωτοποριακό πρόγραμμα «έξυπνης διαλογής» Holy Grail, η μείωση της χρήσης πρωτογενούς πλαστικού, η αύξηση της χρήσης ανακυκλωμένων υλικών και η ανάπτυξη εναλλακτικών συσκευασιών αναπλήρωσης προϊόντος σε μεγάλη κλίμακα.

BMW Group και NVIDIA φέρνουν το «εικονικό εργοστάσιο» στο επόμενο επίπεδο

Το BMW Group και η NVIDIA υιοθετούν μία καινοτόμα προσέγγιση στον σχεδιασμό περίπλοκων συστημάτων παραγωγής, μέσω της πλατφόρμας Omniverse. Πρόκειται για ένα εργαλείο εικονικού σχεδιασμού εργοστασίου, το οποίο ενσωματώνει μία σειρά δεδομένων και εφαρμογών και επιτρέπει συνεργασία σε πραγματικό χρόνο, με πλήρη συμβατότητα. Ο virtual σχεδιασμός εργοστασίων είναι ήδη ευρέως διαδεδομένος, απαιτούσε την εισαγωγή δεδομένων από διαφορετικές εφαρμογές. Αυτό, εκτός του ότι είναι χρονοβόρο, εγείρει και ζητήματα συμβατότητας, ενώ τα δεδομένα δεν είναι πάντα ενημερωμένα.

Η πλατφόρμα Omniverse θα επιτρέπει τη συλλογή και συσχέτιση «live» δεδομένων από όλες τις συναφείς βάσεις, για τη δημιουργία μιας κοινής προσομοίωσης, χωρίς να χρειάζεται η εκ νέου εισαγωγή τους. Στόχος είναι οι μετατροπές και οι ρυθμίσεις να μπορούν να αξιολογούνται στα πρώτα στάδια, επιτρέποντας τον σχεδιασμό εξαιρετικά περίπλοκων συστημάτων παραγωγής με μεγαλύτερη ταχύτητα και ακρίβεια. Η πλατφόρμα Omniverse ενσωματώνει δεδομένα από διάφορα επαγγελματικά εργαλεία σχεδιασμού από διαφορετικούς προμηθευτές και τα χρησιμοποιεί για τη δημιουργία φωτορεαλιστικών προσομοιώσεων σε πραγματικό χρόνο.’

 

ΕΚΤ: O Ψηφιακός Μετασχηματισμός κεντρική στρατηγική για 8 στις 10 επιχειρήσεις

Η πλειονότητα των ελληνικών επιχειρήσεων (82%) δηλώνει ότι δίνει έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό, ως σημαντική συνεχή αναπτυξιακή στρατηγική. Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του προσωπικού αποτελεί προτεραιότητα για το 43% των επιχειρήσεων, ενώ οι τομείς στους οποίους δίνεται έμφαση στην ψηφιακή τεχνολογία αφορούν τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη αγαθών ή υπηρεσιών (41%), την αναδιοργάνωση των διαδικασιών της επιχείρησης (συστήματα ERP) (32%), την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας (27%) και την εφαρμογή συστημάτων CRM (26%). Παράλληλα, πρωτοπόρες ψηφιακές τεχνολογίες, όπως οι τεχνολογίες στους τομείς της κυβερνοασφάλειας (37%) και του υπολογιστικού νέφους (36%), αξιολογούνται ως οι σημαντικότερες για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Αυτά είναι ορισμένα από τα βασικά ευρήματα της νέας έρευνας του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) που υλοποιήθηκε στα τέλη του 2020. Η έρευνα παρατηρεί ταχεία ωρίμανση του ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων το 2020, με πολύ αυξημένο το ποσοστό της χρήσης ψηφιακών καναλιών για την ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ του προσωπικού της επιχείρησης την περίοδο της πανδημίας (48%), σε σχέση με την τριετία 2016-2018 (38%).

 

 

ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ: Η πρώτη εταιρεία τροφίμων με πιστοποίηση κυκλικής οικονομίας

 

Η ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ είναι η πρώτη ελληνική εταιρεία στον χώρο τον τροφίμων που πιστοποιείται από την εταιρεία EUROCERT με μία νέα, καινοτόμα πιστοποίηση για την εφαρμογή Κυκλικής Οικονομίας. Συγκεκριμένα, η γνωστή εταιρεία τροφίμων, εξασφάλισε την πιστοποίηση Zero Waste To Landfill (ZWTL-EU1) για τα εργοστάσια παραγωγής καταψυγμένων και φρέσκων λαχανικών που πιστοποιήθηκαν στις κατηγορίες Green και Gold, αντιστοίχως. Το πρότυπο, που εναρμονίζεται με τα αυστηρότερα εθνικά και ενωσιακά πρότυπα, απονέμεται για την υπεύθυνη διαχείριση των οργανικών και μη υπολειμμάτων της εταιρείας αλλά και για τον αποτελεσματικό σχεδιασμό δράσεων που προλαμβάνουν τη δημιουργία απορριμμάτων που καταλήγουν στους χώρους υγειονομικής ταφής.

Η διοίκηση της ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ, σχολιάζοντας την «πρωτιά», υπογραμμίζει την περιβαλλοντικά υπεύθυνη στάση της και τη δέσμευσή της στις αρχές της Κυκλικής Οικονομίας και της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Όπως σημειώνει, με σεβασμό στο περιβάλλον, επενδύει συστηματικά σε δράσεις και πρακτικές πράσινης ανάπτυξης που μειώνουν το περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, εξασφαλίζουν εξοικονόμηση της ενέργειας και συμβάλλουν στη βέλτιστη περιβαλλοντική επίδοσή της. «Η διαρκής βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων της εταιρείας καθώς και η έμπρακτη εφαρμογή των αρχών της Κυκλικής Οικονομίας είναι για την ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ δέσμευση που υλοποιείται συστηματικά με μετρήσιμους στόχους. Η εταιρεία επενδύει σε πράξεις μακροπρόθεσμης ωφέλειας, δημιουργώντας αξία για την κοινωνία αλλά και την εγχώρια οικονομία», καταλήγει η εταιρεία.

Προ των πυλών το νέο CCGT της MYTILINEOS στη Βοιωτία

Σε τροχιά ολοκλήρωσης βρίσκεται η νέα μονάδα με καύσιμο φυσικό αέριο (CCGT) στο Ενεργειακό Κέντρο Αγίου Νικολάου Βοιωτίας από τη MYTILINEOS, καθιστώντας την την πρώτη ιδιωτική εταιρεία που συνεισφέρει στο εθνικό ενεργειακό σύστημα με μία μονάδα τελευταίας τεχνολογίας. Παρουσία του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστα Σκρέκα, και του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της MYTILINEOS, Ευάγγελου Μυτιληναίου, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση για την πορεία των εργασιών και παρουσίαση του βασικού εξοπλισμού της νέας μονάδας.

Στην τελική ευθεία για την ολοκλήρωσή της που αναμένεται στο τέλος του 2021, η επένδυση ύψους 300 εκατ. ευρώ, καθιστά τη μονάδα ως τη μεγαλύτερη, αποδοτικότερη και πλέον σύγχρονη στην Ελλάδα. Ο αεριοστρόβιλος 9HA.02 της General Electric (GE), ο πρώτος τύπου «H» που εγκαθίσταται στην Ελλάδα, κατέφθασε και τοποθετείται στη νέα μονάδα κι όταν τεθεί σε λειτουργία θα αποδίδει 826MW στο δίκτυο, με 63% θερμική απόδοση, συμβάλλοντας στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας. Με την προσθήκη του νέου σταθμού, η συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας της MYTILINEOS θα υπερβεί τα 2.000 MW, μη συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής από ΑΠΕ.

Τη σημασία της επένδυσης για την απρόσκοπτη λειτουργία του ενεργειακού συστήματος το 2022, ανέδειξε ο κ. Σκρέκας: «Το νέο εργοστάσιο θα βοηθήσει να πετύχουμε τους στόχους της γρηγορότερης απολιγνιτοποίησης στην Ευρώπη που ως Κυβέρνηση έχουμε θέσει. Είναι μία μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που θα διασφαλίσει τη σταθερότητα του ηλεκτρικού δικτύου για να πετύχουμε τον άλλο μεγάλο στόχο που έχουμε, το να έχουμε πάνω από 60% συμμετοχή των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στην ηλεκτροπαραγωγή μέχρι το 2030».

Ισχυρή κερδοφορία και επέκταση δραστηριοτήτων για την Παυλίδης Μάρμαρα το 2020

Χωρίς να αποκλίνει από τον στρατηγικό του σχεδιασμό, το 2020 ο όμιλος ολοκλήρωσε την εξαγορά 100% των μετοχών της εταιρείας DIONYSSOMARBLE BULGARIA, με αποτέλεσμα να έχει στην κατοχή του 11 ενεργά λατομεία, πέντε εκ των οποίων αποτελούν πρότυπα μεγάλης παραγωγικότητας. Η Παυλίδης διαχειρίζεται πλέον τα κορυφαία λατομεία στην Ελλάδα (Ariston), (Venus), (Galaxy), (Kavala), στην Βόρεια Μακεδονία (Sivec), στην Αλβανία (Perla) και στην Βουλγαρία (Vratza). Το νέο υλικό, Vratza χαρακτηρίζεται ως υψηλής αισθητικής μπεζ μάρμαρο, κατάλληλο για εξωτερική χρήση, καθώς κοσμεί πολλά κτήρια υψηλών προδιαγραφών.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2020 ολοκληρώθηκε η κατασκευή αιολικού σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στον δήμο Σιδηροκάστρου, επένδυση συνολικού κόστους 42 εκ. ευρώ, μέρος του συνολικού πλάνου ανάπτυξης ΑΠΕ προϋπολογισμού 60 εκ. ευρώ. Με την αποπεράτωση αυτής της επένδυσης, τα έργα ΑΠΕ σε αιολικούς και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ήδη κατασκευαστεί αντιστοιχούν σε εγκατεστημένη ισχύ 65MW.