Νέος Απολογισμός Βιωσιμότητας για τη ΔΕΠΑ

Η ΔΕΠΑ υιοθετεί τα κριτήρια ESG και τα πρότυπα Βιώσιμης Ανάπτυξης ως αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής της λειτουργίας, όπως προκύπτει από τον νέο Απολογισμό Βιωσιμότητας, τον οποίο εξέδωσε πρόσφατα. Η εταιρεία έχει ως στόχο να αυξήσει το θετικό περιβαλλοντικό και κοινωνικό της αποτύπωμα, παραμένοντας προσηλωμένη στην ηθική και αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση.
Οι άξονες στους οποίους επικεντρώνεται είναι: Κοινωνία, όπου βασικό μέλημα είναι η ομαλή λειτουργία της εταιρείας προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. Για το Περιβάλλον, εστιάζει σε δράσεις μείωσης του ενεργειακού αποτυπώματος. Όσον αφορά στην Αγορά, στόχος είναι η δημιουργία προστιθέμενης αξίας και η παροχή βέλτιστων και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών. Επίσης, προτεραιότητα για τους Εργαζομένους της είναι η σωστή καθοδήγηση και η συνεχής εκπαίδευση.
Με τους παραπάνω στόχους, η ΔΕΠΑ αποσκοπεί στη διατήρηση του ηγετικού της ρόλου στην εγχώρια αγορά με παράλληλη αύξηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου, αλλά και στην αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης και του ενεργειακού δυναμικού της χώρας για τη δημιουργία και την εκμετάλλευση αναπτυξιακών ευκαιριών στην ευρύτερη περιοχή. Προτεραιότητα αποτελεί επίσης. η διαρκής βελτίωση ανταγωνιστικού χαρτοφυλακίου προμήθειας αερίου καθώς και η δημιουργία μιας σύγχρονης δομής, η οποία θα προσαρμόζεται επιτυχώς στις μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς. Αιχμή του δόρατος σε αυτή την προσπάθεια αποτελεί και η ανάπτυξη «καθαρών» μορφών ενέργειας, προσιτών σε όλους.

Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ Νέα συσκευή μέτρησης του αέρα με ευρεία εφαρμογή στη βιομηχανία

Μια νέα, καινοτόμα συσκευή μέτρησης και παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα πρόκειται να λανσάρει η «Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ», η εταιρεία με έδρα την Αλεξανδρούπολη που κλείνει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας. Για μια καινοτομία που ανταποκρίνεται σε ένα περιβαλλοντικό αίτημα της εποχής κάνει λόγο ο Διευθύνων Σύμβουλος της «Πρίσμα», Χρήστος Γιορδαμλής, μιλώντας στο «ΙNDUSTRY», τονίζοντας τη συμβολή της στην εμπορική ολοκλήρωση της εταιρείας. Όπως σημειώνει, η λύση βρίσκεται ήδη σε πιλοτική εφαρμογή με εγκατεστημένες συσκευές σε τρεις μεγάλους Δήμους (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αλεξανδρούπολη) και βιομηχανίες, αλλά η ολοκλήρωσή της θα επιτρέψει τη λεπτομερή και επακριβή μέτρηση του αέρα σε 24ωρη βάση, σε μία περίοδο που λόγω πανδημίας, η ποιότητα του αέρα στους εργασιακούς χώρους γίνεται ακόμα πιο σημαντική.
Η συγκεκριμένη συσκευή, με τη χρήση αισθητήρων δίνει τη δυνατότητα της μέτρησης μικροσωματιδίων του αέρα, όπως σκόνη, γύρη, ρύποι, διοξείδιο του άνθρακα, όζον, πτητικές ενώσεις και άλλα με αποτέλεσμα οι βιομηχανίες, μεγάλα κτίρια, Δήμοι και άλλοι οργανισμοί να μπορούν να παρακολουθούν την ποιότητα του αέρα στο εσωτερικό τους. Η συσκευή παράγει ανοιχτά δεδομένα και με αξιοποίηση ενός σύγχρονου λογισμικού της «Πρίσμα», διασυνδέεται εύκολα με portals και BMS συστήματα. Θα μπορεί να εμφανίζεται απευθείας ακόμη και σε συνδεδεμένη κινητή συσκευή.
«Ηouse-products» αλά ελληνικά
Η «Πρίσμα», μέσω του τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, στο οποίο επενδύει ετησίως το 25% του κύκλου εργασιών της, σχεδιάζει, αναπτύσσει και παράγει ένα ευρύ φάσμα προϊόντων πληροφορικής, ασύρματων συστημάτων και ολοκληρωμένων ηλεκτρονικών. Στο πλαίσιο ανάπτυξης των δικών της «house-products», επικεντρώθηκε εξαρχής στη διαχείριση γνώσης από αισθητήρες και ανθρώπους δίνοντας λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα της βιομηχανίας, με στόχο την αποδοτικότερη λειτουργία, τον πλήρη έλεγχο της κατανάλωσης ενέργειας, αλλά και την πρόβλεψη βλαβών.
Η επιχείρηση διαθέτει ιδιόκτητη μονάδα παραγωγής στην ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης, γραφεία στην Αθήνα, Λονδίνο και Νέα Υόρκη και περί τους 150 συνολικά απασχολούμενους διεθνώς. Κλείνοντας, ο κ. Γιορδαμλής, με την ιδιότητά του ως Πρόεδρος του Δικτύου Συνδέσμων Βιοτεχνιών – Βιομηχανιών Ακριτικών Περιοχών, ζητά από την Πολιτεία να «δει ξανά τον Έβρο», καθώς στη ΒΙΠΕ Αλεξανδρούπολης έχουν μείνει ελάχιστες επιχειρήσεις λόγω της απουσίας βασικών υποδομών.