Οι 4 άξονες του ΣΕΒ: Απαραίτητη η αναθεώρηση του χωροταξικού για βιομηχανία, ΑΠΕ, ορυκτές ύλες

Την αναθεώρηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για τη Βιομηχανία, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και τις Ορυκτές Πρώτες Ύλες ζητά ο ΣΕΒ σε νέα έκθεσή του με τίτλο «Η Χωροταξία ως Προϋπόθεση Ανάπτυξης». Ο Σύνδεσμος τονίζει ότι η ταχεία ολοκλήρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι προϋπόθεση για την προσέλκυση σημαντικών παραγωγικών επενδύσεων, συμβάλλοντας στον περιορισμό της ανασφάλειας δικαίου υφιστάμενων και νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και στην ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων κάθε περιοχής. Σημειώνει δε ότι η οικονομική κρίση αλλά και η πανδημία κατέδειξαν την κρισιμότητα των παραγωγικών δραστηριοτήτων -ιδίως των μεταποιητικών- για ένα ισορροπημένο οικονομικό σύστημα.
Ο ΣΕΒ και η Επιτροπή Χωροταξίας και Δικτύων έχουν εντοπίσει 20 προτάσεις σε 4 άξονες, για την επιτάχυνση των παραγωγικών επενδύσεων:

  • Επιτάχυνση και έγκαιρη υλοποίηση των εν εξελίξει σχεδιασμών που αφορούν σημαντικούς παραγωγικούς τομείς της χώρας.
  • Επίλυση χρόνιων ζητημάτων που απορρέουν από αναχρονιστικές και αντιφατικές χωρικές ρυθμίσεις και διατάξεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες.
  • Βελτίωση της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας για την ενίσχυση της ασφάλειας δικαίου των παραγωγικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
  • Παρεμβάσεις σε επιμέρους πεδία με σημαντικές αναπτυξιακές προοπτικές για την εθνική οικονομία και την προσέλκυση νέων επενδύσεων.

ΑΔΜΗΕ: Σύγχρονο πληροφοριακό σύστημα από INTRASOFT-ΟΤΕ

Στην ψηφιοποίηση των εταιρικών διαδικασιών του προχωρά ο ΑΔΜΗΕ, σε συνεργασία με την ένωση εταιρειών INTRASOFT International – OTE A.E.. Το έργο αφορά στην προμήθεια ενός νέου Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος συνολικού προϋπολογισμού 6,5 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η INTRASOFT, σε συνεργασία με τον εταίρο της ΟΤΕ, θα αναπτύξει το νέο Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, με στόχο τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των διαδικασιών στους τομείς της Διαχείρισης και Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning), της Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (HRM – Human Resource Management), της Διαχείρισης Παγίων (EAM – Enterprise Asset Management), του Προγραμματισμού και της Εκτέλεσης Τεχνικών Εργασιών (WFM – Workforce Management) καθώς και της Διαχείρισης Έργων (PS – Project System). Η υλοποίηση του νέου συστήματος θα βασιστεί σε διεθνώς διαπιστευμένες τεχνολογίες και λύσεις και αναμένεται να καλύψει τις ανάγκες τόσο του ΑΔΜΗΕ όσο και των θυγατρικών εταιρειών του.
State-of-the-art συστήματα
Στο πλαίσιο υπογραφής της ανάθεσης, ο Μάνος Μανουσάκης, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος του ΑΔΜΗΕ, δήλωσε: «Μέσω του νέου Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος της SAP, τα δεδομένα της Εταιρείας προστατεύονται με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση και αξιοποίηση του κινητού και ακίνητου πλούτου του Διαχειριστή με τη συνδρομή state-of-the-art συστημάτων».
Ο Αλέξανδρος Μάνος, Διευθύνων Σύμβουλος της INTRASOFT International δήλωσε σχετικά: «Η εκτεταμένη εμπειρία μας στο κομμάτι του energy ERP και στην ανάπτυξη συστημάτων Πληροφορικής αποτελούν εχέγγυο επιτυχίας για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό του ΑΔΜΗΕ».
Ο Λυκούργος Αντωνόπουλος, ICT Director Ομίλου ΟΤΕ, δήλωσε: «Η συμβολή του Ομίλου ΟΤΕ επιβεβαιώνει τη θέση μας στην αγορά ως αξιόπιστου συνεργάτη, με υψηλή τεχνογνωσία και εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων τεχνολογικών λύσεων».