Entersoft: Νέος Εσωτερικός Ελεγκτής ο Μάριος-Αστέριος Λυμπερόπουλος

Η Entersoft ανακοίνωσε ότι, σύμφωνα με την από 28/4/2021 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, τοποθετείται ως νέος Εσωτερικός Ελεγκτής και Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου, ο κ. Μάριος- Αστέριος Λυμπερόπουλος, σε αντικατάσταση της κας Βάνας Αναγνωστοπούλου. Ο κ. Λυμπερόπουλος αναλαμβάνει τα καθήκοντά του ως Επικεφαλής του Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου από την 10.05.2021.

Προχωρά ο διαγωνισμός για την αξιοποίηση του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων

Άνοιξε» ο διαγωνισμός για την εκμίσθωση των μεταλλευτικών δικαιωμάτων του Ελληνικού Δημοσίου σε τμήμα, έκτασης 9,8 km2, του Δημόσιου Μεταλλευτικού Χώρου Μολάων, Δήμου Μονεμβασίας. H προκήρυξη του έργου αφορά σε δημόσιο διεθνή ανοιχτό διαγωνισμό που θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις, τη Φάση Α΄ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και τη Φάση Β΄ Υποβολής Δεσμευτικών Προσφορών. Το κοίτασμα των Μολάων Λακωνίας που ανακαλύφθηκε βάσει των ερευνών της ΕΑ.Γ.Μ.Ε. είναι ηφαιστειακού τύπου Kuroko. Τα κύρια ορυκτά του είναι ο σφαλερίτης (ορυκτό του ψευδαργύρου), με αξιοσημείωτη παρουσία σιδηροπυρίτη, γαληνίτη και αργύρου. Παλαιά μελέτη σκοπιμότητας αφορούσε υλοποίηση μονάδας εμπλουτισμού δυναμικότητας 200.000t/έτος μεταλλεύματος.
Επίσης, τόσο η ίδια η περιοχή των Μολάων, όσο και γειτονικές της, είναι ελπιδοφόρες για την ύπαρξη και νέων κοιτασμάτων. Ως καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος της Α΄ Φάσης του διαγωνισμού ορίζεται η Παρασκευή, 21 Μαΐου 2021, ως τις 10.00 π.μ. Επισυνάπτεται ο σύνδεσμος της προκήρυξης εδώ.

 

Πλαστικά Θράκης: Με το βλέμμα στις εξαγορές

Με φόντο ένα επιτυχημένο 2020, σε πείσμα της πανδημίας, η διοίκηση του ομίλου έκανε λόγο για καλή εικόνα σε ότι αφορά τον τρέχοντα κύκλο εργασιών και την κερδοφορία, ενώ παρουσίασε το στρατηγικό της πλάνο για την προσεχή πενταετία. Τα στελέχη έκαναν λόγο για επενδύσεις βασισμένες στην αναγνώριση ευκαιριών, ενώ σημειώθηκε ότι την πενταετία 2021-2025 θα δοθεί βάρος στις εξαγορές και την ενίσχυση της βιωσιμότητας των υποδομών. Στόχος, να προκύψουν συνέργειες που θα εκμεταλλευθούν από την υπάρχουσα παραγωγική δυναμικότητα και να διευρυνθεί η γκάμα των προϊόντων, χωρίς επενδύσεις μεγάλου ύψους. Μάλιστα στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία προχωρά στη σύσταση νέου τμήματος, με Chief Entrepreneur τον μέχρι πρότινος CEO, Δημήτρη Μαλαμό.
Εξάλλου υπενθυμίζεται ότι η εισηγμένη το προηγούμενο έτος, επιπλέον του επενδυτικού της προγράμματος, πραγματοποίησε έκτακτη επένδυση ύψους 3 εκατ. ευρώ για την εγκατάσταση γραμμών παραγωγής χειρουργικών μασκών στις παραγωγικές εγκαταστάσεις στην Ελλάδα, στη Σκωτία και στην Ιρλανδία, επιτυγχάνοντας την πλήρη καθετοποίηση στην παραγωγή χειρουργικών μασκών. Επιπλέον, προέβη σε έκτακτη επένδυση 5.1 εκατ. €, για την εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού για την παραγωγή υλικού «Meltblown», το οποίο χρησιμοποιείται και για την παραγωγή όλων των τύπων μασκών.
Τέλος, σύμφωνα με τη διοίκηση, ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στο μέτωπο του ESG, και κυρίως στη μείωση του αποτυπώματος CO2, την κυκλική οικονομία και την εξοικονόμηση ενέργειας.