Η ISOMAT, ελληνική παραγωγική εταιρεία δομικών χημικών και κονιαμάτων με πολυεθνικό χαρακτήρα που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες βιομηχανίες δομικών υλικών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ανακοίνωσε ότι στις 19/10 θα συμμετάσχει ως assessor στο Live Assessment Center για το 13ο Γενικό Κύκλο του ReGeneration, γνωρίζοντας τους υποψήφιους ReGenerators με στόχο την ανάδειξη των finalist του προγράμματος. Μέσω της συνεργασίας με το ReGeneration, η εταιρεία συμβάλλει καταλυτικά στην ενδυνάμωση των νέων της χώρας και στην ένταξή τους στην αγορά εργασίας.