Οι υποδομές μεταφορών και logistics, οι τηλεπικοινωνιακές και ψηφιακές υποδομές, καθώς και το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελούν τα ισχυρά χαρτιά της χώρας ως επενδυτικού προορισμού. Στον αντίποδα, ως λιγότερο ελκυστικά στοιχεία αναδεικνύονται η ευελιξία της εργατικής νομοθεσίας (46%), η γεωπολιτική θέση της χώρας (47%), το εκπαιδευτικό σύστημα (48%) και η πρόσβαση σε χρηματοδότηση και σε διαθεσιμότητα κεφαλαίων (48%). Σύμφωνα με την εικόνα που αποτυπώνει το ΕΥ European Investment Monitor της ΕΥ, αυτή η ελκυστικότητα της Ελλάδας ως επενδυτικού προορισμού επιβεβαιώνεται στην πράξη: το 2021 ήταν η δεύτερη καλύτερη χρονιά ως προς τον αριθμό των άμεσων ξένων επενδύσεων, ενώ, ταυτόχρονα, συνεχίστηκε η βελτίωση της ποιοτικής σύνθεσης των επενδύσεων.

Με βάση τους κλάδους της οικονομίας, στην κορυφή της κατάταξης βρίσκονται η αγροδιατροφή (20%), οι μεταφορές και τα logistics (20%) και οι υπηρεσίες λογισμικού και πληροφορικής (17%). Πρόκειται για τρεις κλάδους, που συνδέονται με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα της ελληνικής οικονομίας: την ποιότητα των αγροτικών της προϊόντων, τη γεωγραφική της θέση και τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού της.

Συνολικά, το 2021 πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα 30 άμεσες ξένες επενδύσεις, που αποτελεί τη δεύτερη καλύτερη επίδοση της χώρας από την έναρξη της έρευνας το 2000, μετά τον αριθμό ρεκόρ των 39 επενδύσεων το 2020. Αθροιστικά, οι επενδύσεις της τελευταίας διετίας αντιπροσωπεύουν το 24% του συνόλου των επενδύσεων που πραγματοποιήθηκαν τα τελευταία 22 χρόνια.
Μάλιστα, οι επενδυτές εκτιμούν ότι για να βελτιώσει τη θέση της, η Ελλάδα πρέπει να επικεντρωθεί στη βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος και των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού (40%), την υποστήριξη των κλάδων της καινοτομίας και της υψηλής τεχνολογίας (37%), τη μείωση της φορολογίας (33%) και την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (27%).