Στην κούρσα για την Προεδρία του ΣΕΒ ρίχνεται η Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη (ΟΦΕΤ) κα. Ιουλία Τσέτη, όπως ανακοίνωσε η ίδια κατά τη διάρκεια του ετήσιου διεθνούς συνεδρίου του ΠΣΕ «Η Αυξανόµενη Εξωστρέφεια της Ελληνικής Οικονομίας». Υπενθυμίζεται πως η κα. Τσέτη βρίσκεται από το 2010 στο «τιμόνι» του ΟΦΕΤ, ο οποίος αποτελείται από τις φαρμακοβιομηχανίες UNI-PHARMA και InterMed, την εμπορική εταιρεία στην Κύπρο Pharmabelle και την πρότυπη βιομηχανία εκχύλισης φαρμακευτικών φυτών UniHerbo, η οποία θα λειτουργεί και ως Ινστιτούτο Μελέτης νέων επιστημόνων, αποτυπώνοντας την προσήλωση της κυρίας Τσέτη στην έρευνα και την καινοτομία.

Υποστηρίζοντας τις δυνατότητες του κλάδου της κατά τη διάρκεια του συνεδρίου η κα. Τσέτη υπενθύμισε ότι η φαρμακοβιομηχανία, αποτελεί βασικό επενδυτικό κλάδο της οικονομίας, σημειώνοντας πως «χρειαζόμαστε συνεργασίες ώστε να καταστεί η Ελλάδα κόμβος καινοτομίας». Παράλληλα, τόνισε πως είναι αναγκαίο να ληφθούν μέτρα, όπως η προώθηση της καινοτομίας, της έρευνας και ανάπτυξης, η εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση για αύξησης της εργατικής δύναμης, η ενίσχυση των υποδομών, η δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος και η εφαρμογή πολιτικών που προωθούν την αειφορία, τη βιωσιμότητα και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.