Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρέμεινε τον Φεβρουάριο στο επίπεδο του προηγούμενου μήνα, στις 114,0 μονάδες (από 114,2), κοντά στο ιστορικά μέγιστο επίπεδο των τελευταίων 21 ετών, σύμφωνα με τη μηνιαία έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας του ΙΟΒΕ.

Όσον αφορά στη βιομηχανία, σε επίπεδο Ευρωζώνης, οι προσδοκίες παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες και υποχώρησαν ελαφρά στην καταναλωτική εμπιστοσύνη. Συγκεκριμένα, οι προσδοκίες διατηρήθηκαν στα επίπεδα του προηγούμενου μήνα (+0,1 μονάδες), παραμένοντας κοντά στο υψηλότερο διαχρονικά επίπεδό τους. Ο δείκτης προσδοκιών της Βιομηχανίας στην ΕΕ ενισχύθηκε στις +12,2 μονάδες, ενώ στην Ευρωζώνη διαμορφώθηκε στις +14,0 μονάδες. Οι προσδοκίες για την παραγωγή τους επόμενους τρεις μήνες υποχώρησαν τόσο στην ΕΕ όσο και στην Ευρωζώνη, σε αντίθεση με τις προβλέψεις παραγγελιών και ζήτησης που ενισχύθηκαν ελαφρά, ενώ τα αποθέματα κλιμακώθηκαν.

Σε εγχώριο επίπεδο, αφομοιώνεται η άνοδος της προηγούμενης περιόδου στις προσδοκίες της βιομηχανίας, επίσης σε ιστορικά μέγιστο επίπεδο 20 και πλέον ετών. Το ήπια θετικό ισοζύγιο των εκτιμήσεων για τις παραγγελίες και τη ζήτηση υποχώρησε έντονα, οι εκτιμήσεις για τα αποθέματα κλιμακώθηκαν οριακά και οι θετικές προβλέψεις για την παραγωγή τους προσεχείς μήνες κλιμακώθηκαν αισθητά. Ο Δείκτης Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία υποχώρησε οριακά τον Φεβρουάριο στις 116,7 μονάδες από 116,8 μονάδες τον προηγούμενο μήνα, επίπεδο πολύ υψηλότερο από το αντίστοιχο περυσινό (98,9 μον.) και το τρίτο υψηλότερο διαχρονικά, μετά από εκείνο του Μαΐου του 2000.