Η PLANNING ανέλαβε την πραγματοποίηση του στρατηγικού audit για τα operations και logistics της ΙΟΝ Α.Ε., με στόχο την εύρεση ευκαιριών για ακόμα μεγαλύτερη βελτίωση του customer experience των πελατών της, αλλά και του κόστους εξυπηρέτησής τους. Προτάθηκαν λύσεις σχετικά με τον τρόπο εκτέλεσης του μεταφορικού και διανεμητικού έργου, τον τρόπο εξυπηρέτησης των αποθηκευτικών αναγκών, την παραγωγικότητα των αποθηκών, τον εξορθολογισμό του ενεργού πελατολογίου και κωδικολογίου της εταιρείας.