Η Intrasoft International προχωρά στον ψηφιακό μετασχηματισμό του τμήματος προμηθειών της σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από τη συνεργασία της με την Oracle, βασισμένη στην λύση Procurement Cloud. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, το νέο προηγμένο μοντέλο λειτουργίας εγγυάται τον εξορθολογισμό και την αυτοματοποίηση των διαδικασιών αγοράς της Intrasoft και ελευθερώνει σημαντικούς πόρους στην ομάδα προμηθειών. Δεδομένου του πλήθους των προμηθευτών που ξεπερνούν τους 2.000 αλλά και της πολυπλοκότητας των συναλλαγών για όλες τις εταιρείες και των θυγατρικών του ομίλου, είναι κατανοητό ότι η λύση που αναζητούσε η Intrasoft έπρεπε να ανταποκρίνεται στις διευρυμένες της ανάγκες παγκοσμίως.
Η νέα cloud λύση έχει ανοίξει το δρόμο για πλατφόρμες συνεργασίας εντός και εκτός της εταιρίας, συλλογή δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, πεδία αξιολόγησης προμηθευτών, συγκριτικά αναλυτικά στοιχεία και e- auctions. Αυτά τα εργαλεία επιτρέπουν στις ομάδες προμηθειών να μετρούν με ακρίβεια όλα τα δεδομένα, συμμετέχοντας ενεργά στις διαλειτουργικές ομάδες με στόχο να αναπτύξουν λύσεις και μεθόδους συνεργασίας πάνω σε μετρήσιμα αποτελέσματα με τους προμηθευτές και τα εσωτερικά ενδιαφερόμενα μέρη.