Υπερδιπλασιασμό των EBITDA και σημαντική αύξηση του τζίρου κατέγραψε η InterWood – Ξυλεμπορία στο εννεάμηνο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε.
Πιο συγκεκριμένα οι ενοποιημένες Πωλήσεις στο τρίτο τρίμηνο του 2021 ανήλθαν σε 8.718.243 ευρώ και 27.980.860 ευρώ, για την περίοδο από 01.01.2021 μέχρι 30.09.2021, έναντι 7.471.614 ευρώ και 20.999.007 ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 16,68% στο αντίστοιχο τρίμηνο και αύξηση κατά 33,25% αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020.

Τα ενοποιημένα Κέρδη EBITDA του Ομίλου ανήλθαν σε 1.391.156 ευρώ κατά το τρίτο τρίμηνο του 2021 και 4.555.737 ευρώ για την περίοδο 01.01.2021 – 30.09.2021 έναντι 933.975 ευρώ και 1.771.841 ευρώ κατά τις αντίστοιχες περιόδους της χρήσης 2020. Όπως σημειώνεται στην σχετική ανακοίνωση, η επανεκκίνηση της οικονομίας μετά την άρση των περιοριστικών μέτρων που εφαρμόστηκαν εξαιτίας της πανδημίας COVID-19 σε συνδυασμό με την ανάπτυξη του τουρισμού και του κατασκευαστικού κλάδου, όπως ήταν αναμενόμενο επηρέασε θετικά την εξέλιξη των οικονομικών μεγεθών και των επιδόσεων των εταιρειών του ομίλου.

Οι πληθωριστικές τάσεις κόστους που επικρατούν στην οικονομία σε συνδυασμό με τις εξελίξεις της πανδημίας, συντηρούν ένα κλίμα αβεβαιότητας στο επιχειρηματικό περιβάλλον. Η σημαντική επιβάρυνση του ενεργειακού κόστους λόγω της παγκόσμιας ενεργειακής κρίσης αναμένεται να επηρεάσει ανοδικά τις τιμές των εμπορευμάτων και του μεταβλητού κόστους γενικότερα. Η διοίκηση εκτιμά ωστόσο ότι οι παραπάνω εξελίξεις δεν θα επηρεάσουν βραχυπρόθεσμα σε σημαντικό βαθμό τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας και του ομίλου.