Συνεχίζεται η τρίτη θεματική εκδήλωση «Innovation Ready» από τον Τομέα Καινοτομίας του ΣΕΒ, με τίτλο «Νέες τεχνολογίες και Καινοτόμες λύσεις στην Ενέργεια και την Κυκλική Οικονομία», την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, και ώρα 16:30-18:00. Η εκδήλωση αφορά εταιρείες που αναζητούν τρόπους να αυξήσουν την καινοτομική τους ικανότητα για παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Όπως σημειώνεται στο σχετικό ενημερωτικό δελτίο, με τη βοήθεια του Innovation Ready μπορείτε:
• Να συμμετέχετε στη σύζευξη βιομηχανίας με τη νεοφυή επιχειρηματικότητα για την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής και λύσεων ψηφιακού μετασχηματισμού της βιομηχανίας στις οποίες έχουν ήδη επενδύσει VC’s μέσω του Equifund.
• Να ανακαλύψετε και να αδράξετε επιχειρηματικές ευκαιρίες, αξιοποιώντας τεχνολογίες σε προβιομηχανικό και σε ώριμο στάδιο που αναζητούν τρόπους εισόδου στην αγορά.
Ακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα:
16:30 – 16:35 Εισαγωγή:
Μάγκυ Αθανασιάδη,
Διευθύντρια Τομέα Καινοτομίας ΣΕΒ
16:35 – 16:45 Με το βλέμμα στο μέλλον της Ενέργειας:
Δρ. Βασίλειος Νικολόπουλος,
Head of Applied Research and Development / Innovation Energy
and NG Unit, Mytilineos SA
16:45 – 18:00 Παρουσιάσεις 11 ευκαιριών επιχειρηματικής συνεργασίας.

Μπορείτε να δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του εργαστηρίου εδώ και τις11 ευκαιρίες επιχειρηματικής επένδυσης εδώ και να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής εδώ.