Μεγάλες βιομηχανίες με συνθέτες και απαιτητικές παραγωγικές διαδικασίες, εμπιστεύτηκαν εταιρείες που προσφέρουν ολοκληρωμένες λύσεις industrial software, με στόχο την αύξηση της παραγωγικότητας, τη μείωση του κόστους παραγωγής και την παράλληλη βελτίωση της ποιότητας του παραγομένου προϊόντος.

Η υιοθέτηση του Industry 4.0 ωφελεί την παραγωγή, λόγω της αυξημένης συνδεσιμότητας μεταξύ των μηχανών, γεγονός που επιτρέπει τη μετάβαση από το «χειροκίνητο» εργοστάσιο στο σχεδόν πλήρως αυτόνομο και αυτοματοποιημένο έξυπνο εργοστάσιο. Εξελιγμένες λύσεις λογισμικού συλλέγουν, μεταφέρουν και επεξεργάζονται δεδομένα προς περαιτέρω ανάλυση. Ο απώτερος στόχος είναι η αύξηση της διαφάνειας, της παραγωγικότητας και της αποτελεσματικότητας.
Στο πλαίσιο αυτό, ακολουθούν case studies από βιομηχανίες, που με τη χρήση λύσεων industrial software, πέτυχαν τους παραπάνω στόχους.

Acmon Data: Εφαρμογή Industry 4.0 στην ελληνική γαλακτοβιομηχανία ΜΕΒΓΑΛ
Η ΜΕΒΓΑΛ είναι μια από τις πρώτες και μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες που θέλησαν να μεταφέρουν την παραγωγή και τη συσκευασία τους στην ψηφιακή εποχή. Από την «επόμενη μέρα» ενός τέτοιου οργανισμού, δεν μπορεί να λείπει η υιοθέτηση συστημάτων με βασική αρχιτεκτονική τις αρχές του Industry 4.0.

Όπως σε όλες τις παραγωγικές εταιρείες, έτσι και στην ΜΕΒΓΑΛ, προέκυπταν συχνά προβλήματα στη διαχείριση της παραγωγικότητας. Λαμβάνοντας υπόψη ότι η παραγωγική διαδικασία στηρίζεται σε δύο πυλώνες, των ανθρώπων και των μηχανών, αυτό μοιάζει απόλυτα λογικό. Διότι όταν μια εταιρεία επενδύει στην αγορά μηχανών με συγκεκριμένη ονομαστική απόδοση, π.χ. 10.000 τεμαχίων ανά ώρα, θα πρέπει να γνωρίζει στο τέλος της ημέρας πόση ήταν τελικά η πραγματική απόδοση της κάθε μηχανής και για ποιους λόγους δεν έφτασε στο 100% της απόδοσής της.

Όταν μια γραμμή παραγωγής αποτελείται από δεκάδες μηχανές και όλο το εργοστάσιο έχει δεκάδες γραμμές παραγωγής, είναι εύκολο να κατανοήσει κάποιος ότι η συγκεκριμένη απαραίτητη πληροφορία ανά μηχανή είναι σχεδόν αδύνατο να δοθεί άμεσα. Θα έπρεπε να ασχολούνται πολλοί άνθρωποι καταγράφοντας συνέχεια στοιχεία σε χαρτιά ή σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Κάτι το οποίο πάλι θα έριχνε εκ νέου την παραγωγικότητα της εταιρείας, δημιουργώντας ένα «φαύλο κύκλο», ο οποίος είναι γνώριμος στα εργοστάσια παραγωγής.

Χρειάζεται λοιπόν έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση, αλλά και απαντήσεις σε πραγματικό χρόνο όλων των ερωτημάτων, που θα οδηγήσουν σε λήψη αποφάσεων βάσει πραγματικών δεδομένων.
• Πώς μπορούμε να παρακολουθούμε τις γραμμές παραγωγής από το γραφείο;
• Πώς μπορούμε να έχουμε on-line την απόδοση της κάθε μηχανής της γραμμής παραγωγής, χωρίς να χρειάζεται να ψάχνουμε αναφορές από excel ή έγγραφα;
• Πως μπορούμε να βλέπουμε on-line/in-time, τι βλάβες παρουσιάζουν οι μηχανές μας, με τι συχνότητα παρουσιάζονται και αν διορθώθηκαν;
• Πως μπορούμε να συνδυάζουμε άμεσα τα δεδομένα από τις μηχανές παραγωγής και συσκευασίας, χωρίς να χρειάζεται να ανατρέχουμε σε έγγραφα και σε αρχεία excel;
• Υπάρχει κάτι που μπορεί να μας δώσει άμεση ενημέρωση για το τι συμβαίνει στο χώρο παραγωγής, χωρίς να απαιτείται από τους εργαζόμενους να καταγράφουν και να καταχωρούν στοιχεία;

Tην απάντηση σε όλα τα ερωτήματα έδωσε το TracePro της Acmon Data, ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και εποπτικού ελέγχου παραγωγής και απόδοσης των γραμμών συσκευασίας (Overall Equipment Effectiveness – OEE). Αποτελεί ενότητα της ολοκληρωμένης σουίτας Manufacturing Execution – TracePro MES.

Σύμφωνα με τον Νίκο Ιγγλέζο, Γενικό Διευθυντή της Acmon Data, το συγκριτικό πλεονέκτημα του TracePro είναι η έτοιμη δυνατότητα διασύνδεσης με κάθε είδους μηχάνημα ενός εργοστασίου ή μιας αποθήκης, από απλούς ζυγούς έως συστήματα αυτοματισμού (PLC, SCADA κ.λπ.). «Η δυνατότητα διασύνδεσης με όλα τα ERP τόσο της ελληνικής όσο και της διεθνούς αγοράς ολοκληρώνει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα μιας πλατφόρμας, που επιστρέφει την επένδυση σε εξαιρετικά σύντομό χρονικό διάστημα», σημειώνει ο Γενικός Διευθυντής της Acmon Data.

ΜAS Α.Ε.: Υυπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης στο έργο του Ναέρα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Ικαρία
Σε μια περίοδο έντονων εξελίξεων και αλλαγών στο τομέα της παραγωγής και διαχείρισης της ενέργειας, η ανάγκη εγκατάστασης έξυπνων λύσεων που βοηθούν στην αποδοτικότερη λειτουργία, είναι πιο επιτακτική από ποτέ. Την ανάγκη αυτή διέγνωσε από νωρίς η MAS Α.Ε., ηγέτιδα εταιρεία τεχνολογίας με 45 χρόνια εμπειρίας στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ισχύος και ενέργειας, και για το λόγο αυτό σχεδίασε και ανέπτυξε το ACROSS Digital Energy Ecosystem.

Το ACROSS είναι ένα ενοποιημένο ψηφιακό οικοσύστημα ενέργειας το οποίο προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες ελέγχου και διαχείρισης σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς ενέργειας, από την παραγωγή μέχρι τον καταναλωτή. Παρέχει σε πραγματικό χρόνο στοιχεία για την παραγόμενη ενέργεια, το ποσοστό αυτής που έχει καταναλωθεί ή αποθηκευτεί, επεξεργασία και ανάλυση λειτουργικών δεδομένων, ενεργή διαχείριση του φορτίου, καθώς και λειτουργία για την αγορά ενεργείας με ποικίλες ενεργειακές πηγές. Τέλος, διαθέτει εξελιγμένα μοντέλα πρόγνωσης παραγωγής και κοστολόγησης.

Τα παραπάνω χαρακτηριστικά κατέστησαν το ACROSS Ecosystem την καλύτερη επιλογή για το υβριδικό έργο του Ναέρα της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στην Ικαρία, το οποίο περιλαμβάνει ένα αιολικό πάρκο, δυο υδροηλεκτρικούς σταθμούς, τρεις ταμιευτήρες νερού, ένα αντλιοστάσιο με δώδεκα αντλίες, καθώς επίσης και το κέντρο ελέγχου ενέργειας και διανομής.

Η EMS suite του ACROSS Ecosystem (Energy Management System), είναι υπεύθυνη για την ταυτόχρονη διαχείριση των μονάδων παραγωγής, αποθήκευσης και του κέντρου ελέγχου και διανομής. Με την εγκατάσταση του ACROSS εξασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία των μονάδων παραγωγής και η αποδοτικότερη διαχείριση της ενέργειας στο δίκτυο καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Επιπρόσθετα, η MMS suite του ACROSS Ecosystem (Market Management System) αναλαμβάνει την αυτόματη διαχείριση και βελτιστοποίηση των προσφορών ενέργειας προς το διαχειριστή.

Ο Λεωνίδας Ζαΐμης, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της MAS A.E. μας μίλησε σχετικά με το έργο και τις προκλήσεις στον τομέα της ενέργειας σήμερα: «Η διαχείριση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την εξασφάλιση επαρκών ενεργειακών αποθεμάτων και παροχής σταθερής ονομαστικής συχνότητας και τάσης, είναι ένα απαιτητικό έργο λόγω της αστάθειας της παραγωγής των ΑΠΕ. Η πρόκληση στα μικρά απομονωμένα δίκτυα, όπως αυτό της Ικαρίας, είναι πολύ μεγαλύτερη λόγω του περιορισμένου χρόνου και της ικανότητας αντίδρασης και διόρθωσης των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν». Σύμφωνα με τον κύριο Ζαΐμη, η λύση ACROSS, έχει σχεδιαστεί ειδικά για τις ανάγκες διαχείρισης του σύνθετου ενεργειακού μείγματος ενός δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας. Επιπλέον, παρέχει το πλεονέκτημα της ενσωμάτωσης της τελευταίας τεχνολογίας πληροφορικής, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματικότητα και την ικανότητά της να ενσωματώσει τις μελλοντικές εξελίξεις στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας».

Ο κύριος Ζαΐμης συνέχισε, λέγοντας: «Στη MAS δημιουργήσαμε το ACROSS Digital Energy Ecosystem, ένα προηγμένο, ψηφιακό οικοσύστημα ενεργειακής διαχείρισης που παρέχει όλες τις λειτουργίες και τα εργαλεία που απαιτούν οι παραγωγοί και οι ΦΟΣΕ σήμερα. To ACROSS χρησιμοποιεί εξειδικευμένους αλγορίθμους για τη βελτιστοποίηση λειτουργίας σύνθετων ηλεκτρικών συστημάτων, από την παραγωγή μέχρι την κατανάλωση της ενέργειας, ενοποιώντας σύνθετα πορτφόλια ενεργείας σε Virtual Power Plants. Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε εξαρχής από μια ομάδα εξειδικευμένων Ελλήνων μηχανικών και προγραμματιστών, προκειμένου να καλύψει τις απαιτήσεις ψηφιοποίησης των παραγωγών και διαχειριστών δικτύων, καθώς και την καθετοποιημένη λειτουργία μιας σύγχρονης αγοράς ενέργειας».

Schneider Electric: Αύξηση αποδοτικότητας, άμεση διάγνωση και μείωση κόστους για την Nestlé Waters
Η Nestlé Waters είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στο εμφιαλωμένο νερό. Μια από τις πλέον εμβληματικές μάρκες ανθρακούχου νερού της εταιρείας είναι η Perrier, κατασκευασμένη στο εργοστάσιο Vergèze στα νότια της Γαλλίας. Η περιοχή με τις διάσημες, φυσικές ανθρακούχες πηγές είναι επίσης γνωστή για τη βιοποικιλότητα και το εξαιρετικά διατηρημένο περιβάλλον.

Το εργοστάσιο Vergèze διαθέτει 13 γραμμές παραγωγής στην εγκατάσταση, η οποία περιλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες μέτρα σωληνώσεων.
Έτσι η Nestlé Waters, προκειμένου να εξασφαλίσει την υψηλή ποιότητα του νερού Perrier, χρειαζόταν διαδικασία επιτόπιου καθαρισμού (CIP), που να πληροί τα βέλτιστα πρότυπα στην κατηγορία της.

Ο παραδοσιακός καθαρισμός που πραγματοποιούνταν κατά τη διάρκεια της διακοπής λειτουργίας του μηχανήματος, αντιπροσώπευε το 20% του χρόνου εργασίας της εγκατάστασης και επηρέαζε άμεσα την λειτουργική αποδοτικότητα. Για αυτό το λόγο, η Nestlé Waters έψαχνε μια βιώσιμη, λύση τύπου «όλα σε ένα» για τη μείωση του χρόνου διακοπής που απαιτείται για την διαδικασία επιτόπιου καθαρισμού CIP.

Μια λύση που θα τους βοηθούσε να εξοικονομήσουν χρόνο παραγωγής, διατηρώντας παράλληλα την ποιότητα του προϊόντος και τηρώντας αυστηρά τη συμμόρφωση στους κανονισμούς για την ασφάλεια των τροφίμων. Απώτερος στόχος για την Nestlé Waters παρέμενε πάντα η βελτιστοποίηση της διαδικασίας καθαρισμού στο εργοστάσιο Perrier της Nestlé, ώστε να βελτιωθεί και η ιχνηλασιμότητα, διασφαλίζοντας τη συμμόρφωση στους κανονισμούς της ασφάλειας τροφίμων και μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα.

«Ο καθαρισμός είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στη βιομηχανία μας. Η Schneider Electric δούλεψε στενά μαζί μας για τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών επιτόπιου καθαρισμού CIP», σημείωσε ο Bernard Florès, Διευθυντής του Τμήματος Βιομηχανικών Διεργασιών στο εργοστάσιο Nestlé Waters Vergèze.

Το EcoStruxure Clean-In-Place Advisor της Schneider Electric επέτρεψε την πλήρη παρακολούθηση των εργασιών καθαρισμού στο Vergèze με ευκολία. «Η παρακολούθηση και τελειοποίηση των κύκλων καθαρισμού μείωσαν σημαντικά τις απώλειες σε νερό, αλλά και την κατανάλωση χημικών ουσιών και ενέργειας. Επιπλέον η έγκαιρη ανίχνευση και ταχεία επιδιόρθωση ζητημάτων, που σχετίζονταν με υδραυλικά ζητήματα βοήθησαν στην εξοικονόμηση 340 τόνων CO2, δηλαδή 50% λιγότερο από το μέσο όρο, σε ορισμένες γραμμές παραγωγής τον πρώτο χρόνο», λέει ο Χρήστος Παπαζαχαρίας, Industry Offer Marketing Manager της Schneider Electric.

Σύμφωνα με τον κύριο Παπαζαχαρία, η ευελιξία του EcoStruxure CIP Advisor επέτρεψε την ολοκλήρωση και τις συνέργειες με λειτουργίες του WonderWare, ενός λογισμικού που ήδη χρησιμοποιούνταν από την Nestlé Waters. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη διαφανή προβολή των δεδομένων διεργασίας CIP και των αναλυτικών υπηρεσιών. Όπως μας εξήγησε, από την πλευρά του ο Bernard Florès: «Με τα μηχανήματά μας να λειτουργούν με αυτό το λογισμικό, μπορούμε να ελέγξουμε εάν ο καθαρισμός γίνεται σωστά, να απλοποιήσουμε τα διαγνωστικά μας, και να εξασφαλίσουμε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τον κάθε κύκλο καθαρισμού, δημιουργώντας εμπεριστατωμένες επιχειρησιακές αναφορές».

Η υλοποίηση του EcoStruxure Clean-In-Place Advisor της Schneider Electric στο εργοστάσιο Vergèze έφερε εντυπωσιακά αποτελέσματα. «Χάρη στο EcoStruxure, ο χρόνος που απαιτείται για την ανάλυση, και ως εκ τούτου τις απαραίτητες επισκευές, μειώνεται σημαντικά. Είμαστε τώρα σε θέση να εξοικονομήσουμε έως και 20% χρόνο διακοπής στις γραμμές παραγωγής μας», δήλωσε ο κύριος Florès.

Η Nestlé Waters, έχοντας το παράδειγμα του εργοστασίου Vergèze και τα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν, στοχεύει να αναπαράγει την ίδια διαδικασία επιτόπιου καθαρισμού CIP με τη βοήθεια του EcoStruxure Clean-In-Place Advisor της Schneider Electric και σε άλλες εγκαταστάσεις της με παρόμοιες προκλήσεις.