Βελτιωμένα αποτελέσματα σε επίπεδο 9μήνου παρουσιάζει η Ικτίνος, η οποία σημειώνει πως άλλαξε το μίγμα πωλήσεων (έχει επικεντρώσει τη στρατηγική της στην αύξηση της διασποράς αλλά και των πωλήσεων ημικατεργασμένων και τελικών προϊόντων) με αύξηση κατά 40% των εν λόγω προϊόντων. Ο λόγος αφορά την κατάσταση με την πανδημία στην αγορά της Κίνας και τις απρόβλεπτες εξελίξεις τόσο στην αγορά ενέργειας όσο και στην εφοδιαστική αλυσίδα.
Το τρίτο τρίμηνο του 2021 η Ικτίνος δεν ακολούθησε την ανοδική πορεία του πρώτου εξαμήνου της χρήσης, παρουσιάζοντας ύφεση η οποία αναμένεται να συνεχιστεί και το τελευταίο τρίμηνο του 2021. Ωστόσο, η εταιρεία αναμένει να κλείσει με κερδοφορία τη χρήση
του 2021.

Αναλυτικά, σε επίπεδο μητρικής ο κύκλος εργασιών για το εννεάμηνο του 2021 διαμορφώθηκε στα 25,5 εκατ. ευρώ, έναντι 21,9 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,6%. Στο τρίτο τρίμηνο του 2021, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 7,1 εκατ. ευρώ, έναντι 7,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020. Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 6,6 εκατ. ευρώ έναντι 4,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο εννεάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 38,4%, ενώ στο τρίτο τρίμηνο τα EBITDA ανήλθαν σε 0,9 εκατ. ευρώ έναντι 1,8 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίτο τρίμηνο του 2020. Επιπλέον, η εταιρεία προχώρησε το εννεάμηνο σε επενδύσεις 0,7 εκατ. ευρώ και οι εξαγωγές μαρμάρου ανήλθαν στο 96% του κύκλου εργασιών της.

Επιπτώσεις λόγω ενεργειακής κρίσης
Η επίδραση από τις μεγάλες αυξήσεις που παρατηρούνται έχει επηρεάσει ανοδικά το κόστος παραγωγής και αναμένεται να αυξήσει το συνολικό λειτουργικό κόστος κατά 7-8%, ωστόσο η εταιρεία, μέσω του επενδυτικού προγράμματος της την τελευταία τριετία, εκτιμά ότι θα καταφέρει να μειώσει το παραγωγικό της κόστος. Επίσης, οι διαρκείς αυξήσεις των ναύλων λόγω των διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα παρουσιάζει αντίκτυπο στις πωλήσεις της, καθώς αυξάνεται το συνολικό κόστος κτήσης για τον πελάτη.