Σε μια σημαντική κίνηση προχώρησε πρόσφατα η ΕΕ, με την ένταξη του αλουμινίου στις στρατηγικές πρώτες ύλες και τον κ. Ευάγγελο Μυτιληναίος, ως Πρόεδρο της Eurometaux να χαιρετίζει την απόφαση. Αναλυτικότερα, το Ευρωκοινοβούλιο ενέκρινε την ένταξη του αλουμινίου στη λίστα των στρατηγικών πρώτων υλών, κατά την ψηφοφορία της ολομέλειας για την θέση με την οποία θα προσέλθει στις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο και την Επιτροπή επί του Κανονισμού για τις κρίσιμες πρώτες ύλες. Σημειώνεται πως ο Κανονισμός θέτει στόχους για τις δραστηριότητες εξόρυξης, επεξεργασίας και ανακύκλωσης στην Ευρώπη με ορίζοντα το 2030.

Ο κ. Ευάγγελος Μυτιληναίος, Πρόεδρος της Mytilineos αλλά και Πρόεδρος της Eurometaux (European Metals Association), δήλωσε σχετικά με την παραπάνω εξέλιξη: «Χαιρετίζουμε την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να εντάξει το αλουμίνιο στη λίστα των στρατηγικών πρώτων υλών, διορθώνοντας μία σημαντική παράλειψη στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυτό αποτελεί ισχυρό μήνυμα ότι η Ευρώπη επιδιώκει να διατηρήσει και να αναπτύξει την αλυσίδα εφοδιασμού της στον τομέα του αλουμινίου, με σημαντικά οφέλη για την εφαρμογή του ευρωπαϊκού Green Deal, καθώς και για τη διασφάλιση στρατηγικών πόρων» Υπενθυμίζεται πως η ένταξη του αλουμινίου στη λίστα των στρατηγικών πρώτων υλών είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς καθορίζει τα έργα που θα έχουν πρόσβαση σε ταχύτερη έγκριση και χρηματοδότηση από την ΕΕ.