Στο ενεργειακό τοπίο όπως διαμορφώνεται στη χώρα μας αναφέρεται η Ετήσια Έκθεση του ΙΕΝΕ με τίτλο «Ο Ελληνικός Ενεργειακός Τομέας 2023» που παρουσιάστηκε στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών. Η νέα, τρίτη έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης του ΙΕΝΕ αποτελεί ορόσημο για το Ινστιτούτο, λαμβάνοντας υπόψη τις ρευστές και μεταβαλλόμενες συνθήκες που επικράτησαν στη διεθνή και κυρίως στην ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας το τελευταίο διάστημα, ειδικότερα μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Το αυξανόμενο κόστος ενέργειας και η διαταραχή στις εφοδιαστικές αλυσίδες που πυροδότησε η εισβολή καθιστούν επίκαιρη την αποτύπωση και ανάλυση του ενεργειακού τομέα.

Η φετινή Έκθεση καλύπτει όλους τους επιμέρους κλάδους, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο, τον ηλεκτρισμό, τα στερεά καύσιμα, τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς και την Ενεργειακή Αποδοτικότητα και την Συμπαραγωγή. Επίσης, αναφέρεται στην ακολουθούμενη σήμερα ενεργειακή πολιτική με έμφαση στην βιωσιμότητα και στην ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού και πως αυτή ανταποκρίνεται πλήρως στους ευρωπαϊκούς στόχους, αλλά και στις σημαντικές προκλήσεις που υπάρχουν στην χάραξη μιας συνολικής ενεργειακής στρατηγικής για την χώρα. Ακόμη, στην επικαιροποιημένη αυτή έκδοση του ΙΕΝΕ εξετάζεται η ενεργειακή θέση της Ελλάδας σε σχέση με τις εξελίξεις και τις προοπτικές στη ΝΑ Ευρώπη, παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο, αναδεικνύονται οι ενεργειακές τεχνολογίες της επόμενης δεκαετίας, ενώ τέλος διατυπώνονται τεκμηριωμένες εκτιμήσεις για το επενδυτικό δυναμικό στην ενέργεια για την περίοδο 2022-2031.