Τα αποτελέσματα της υποχρεωτικής δημόσιας πρότασης της Terniale Limited, για την απόκτηση του συνόλου των κοινών μετοχών της «Όμιλος Ideal Α.Β.Ε.Ε.Δ.Ε.Σ» έναντι ανταλλάγματος 2,88 ευρώ ανά μετοχή τοις μετρητοίς, ανακοίνωσε η Ideal. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από τις 16.437.196 μετοχές σε διασπορά (52,22% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας), προσφέρθηκαν 118 τεμάχια.

Η πλειοψηφία των μετόχων κράτησαν τις μετοχές τους, προσβλέποντας σε υψηλότερες χρηματιστηριακές τιμές και στις προοπτικές του ομίλου, ο οποίος μέσω εξαγορών επεκτείνεται από την πληροφορική στους τομείς τροφίμων, αναψυκτικών και ειδών συσκευασίας. Οι μεγαλομέτοχοι της Ideal έμειναν με το 47,78% που ήδη κατείχαν, ενώ το συνολικό ποσοστό του Virtus South European Fund του Λάμπρου Παπακωνσταντίνου και των άλλων μετόχων που κινούνται συντονισμένα ανέρχεται πλέον σε 34,69%.