Την Αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου του Ομίλου ενέκρινε η χθεσινή Γενική Συνέλευση των μετόχων της IDEAL, θέτοντας σε τροχιά την υλοποίηση του πλάνου επέκτασής του σε νέες δραστηριότητες. Τα πλάνα διεύρυνσης του χαρτοφυλακίου του Ομίλου αφορούν στην ενσωμάτωση των εταιρειών Astir Vitogiannis και Three Cents, επενδύσεις του Virtus South European Fund (VSEF), επενδυτικό όχημα το οποίο διαχειρίζεται η Virtus International Partners (Virtus).

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ομίλου IDEAL αποφάσισε να προτείνει την μέσω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου εισφορά του συνόλου (100%) των μετοχών των εταιρειών S.I.C.C. Holding Limited (SICC) και ESM Effervescent Sodas Management Limited (ESM), ενσωματώνοντας με τον τρόπο αυτό πλήρως τις εταιρείες Astir Vitogiannis και Three Cents στον Όμιλο, μετά την ολοκλήρωση της συναλλαγής. Σημειώνεται ότι οι μετοχές της SICC ανήκουν κατά ποσοστό 51% στο επενδυτικό κεφάλαιο Virtus South European Fund (VSEF) και κατά ποσοστό 49% στον κ. Στέλιο Βυτόγιαννη. Οι μετοχές της ESM ανήκουν κατά ποσοστό 100% στο VSEF.

Συνεχίζεται απαρέγκλιτα η υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης
Μέσω της εν λόγω συναλλαγής, ο Όμιλος IDEAL εμπλουτίζει τη δραστηριότητά του, πέραν της πληροφορικής και της διανομής λευκών οικιακών συσκευών, στους δυναμικούς κλάδους της συσκευασίας καταναλωτικών αγαθών και της παραγωγής και διάθεσης premium mixers & tonics.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου IDEAL κ. Παναγιώτης Βασιλειάδης, αναφερόμενος στην απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δήλωσε: «Χαιρόμαστε ιδιαίτερα, γιατί με την σημερινή απόφαση των μετόχων μας συνεχίζουμε απαρέγκλιτα την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης του Ομίλου IDEAL, προχωρώντας σε διεύρυνση των επιχειρηματικών μας δραστηριοτήτων και ολοκλήρωση του στόχου μας να δημιουργήσουμε ένα δυναμικό Όμιλο συμμετοχών, διασφαλίζοντας μακροχρόνια ανάπτυξη και εξέλιξη».