Ελαφρά ανοδική πορεία ακολούθησε το 2023 η συνολική κατανάλωση αλεύρων, με φόντο τις αυξημένες τουριστικές αφίξεις, ο ρυθμός ανόδου ωστόσο επηρεάστηκε από πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων και οι γεωπολιτικές εξελίξεις. Τα παραπάνω αναφέρει η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών & Κλαδικών Μελετών της ICAP CRIF στο πλαίσιο Κλαδικής Μελέτης για την Αλευροβιομηχανία, προβλέποντας για τη διετία 2024-2025 ότι η κατάσταση θα έχει ομαλοποιηθεί και η κατανάλωση αναμένεται να αυξηθεί με ελαφρώς υψηλότερο ρυθμό (μέσος ετήσιος ρυθμός περίπου 2%).

Η εγχώρια παραγωγή αλεύρων σίτου παρουσιάζει διαχρονικά, μικρές ετήσιες διακυμάνσεις. Τη διετία 2018-2019 η παραγωγή αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό της τάξης του 4%, αλλά η ανοδική αυτή πορεία διεκόπη το 2020, λόγω της πανδημίας Covid-19 που έπληξε την παγκόσμια αγορά. Το 2021 ξεκίνησε δύσκολα, λόγω της υγειονομικής κρίσης, ωστόσο, η εγχώρια παραγωγή παρουσίασε άνοδο 3% σε σχέση με το 2020. Το 2022 η παραγωγή του κλάδου συνέχισε να αυξάνεται, αλλά με μικρότερο ρυθμό, σηειώνοντας άνοδο κατά 2%.

Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει τη ζήτηση
Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει ουσιαστικά τη ζήτηση, καθώς οι εισαγωγές κυμαίνονται σε χαμηλά επίπεδα, η δε εισαγωγική διείσδυση κυμάνθηκε στο 3% περίπου τα τελευταία χρόνια. Οι εξαγωγές του κλάδου κυμαίνονται επίσης σε χαμηλά επίπεδα με την εξαγωγική επίδοση να διαμορφώνεται περίπου στο 4% την τελευταία πενταετία. Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι, η πολεμική σύρραξη μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας που αποτελούσαν δύο από τους μεγαλύτερους παραγωγούς σίτου στον κόσμο, οδήγησε τις τιμές του σιταριού σε πολύ υψηλά επίπεδα. Αρκετές από τις ελληνικές αλευροβιομηχανίες επηρεάστηκαν σε κάποιο βαθμό, καθώς εισήγαγαν ποσότητες πρώτης ύλης (σιτάρι) από αυτές τις χώρες. Έτσι στράφηκαν σε νέους, ακριβότερους προμηθευτές. Σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση του κόστους παραγωγής διαδραμάτισαν το υψηλό ενεργειακό κόστος, καθώς και οι αυξήσεις στα μεταφορικά έξοδα που άρχισαν να παρατηρούνται ήδη από το 2021.

Καθοριστικός ο ρόλος των ανατιμήσεων
Σύμφωνα με εκτιμήσεις το μέγεθος της αγοράς αλεύρων σίτου σε αξία (σε τιμές χονδρικής), κατέγραψε σημαντική αύξηση το 2022 σε σχέση με το 2021, κατά κύριο λόγο ως αποτέλεσμα της ανόδου των τιμών πώλησης των προϊόντων. Παράγοντες της αγοράς επισημαίνουν ότι καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της πορείας του κλάδου το 2022 είχε η άνοδος των τιμών.
Η μεγάλη αύξηση που παρουσίασαν αρκετές αλευροβιομηχανίες στον κύκλο εργασιών τους οφείλεται κυρίως στις αυξήσεις των τιμών, ενώ οι πωλήσεις σε όγκο κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα με το 2021, ή παρουσίασαν μικρή αύξηση.
Στο πλαίσιο της μελέτης, συντάχθηκε ομαδοποιημένος ισολογισμός, βάσει αντιπροσωπευτικού δείγματος 23 εταιρειών του κλάδου, για την περίοδο 2018-2022.
Ο συνολικός κύκλος εργασιών των εταιρειών ακολούθησε ανοδική πορεία την εξεταζόμενη περίοδο με εξαίρεση το 2020 όπου μειώθηκε κατά 4,3%. Το 2022 σημειώθηκε η υψηλότερη άνοδος της πενταετίας καθώς, ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε κατά 41,6% ενώ σωρευτικά κατέγραψε αύξηση 67,3% (2022/18).
Τα μικτά κέρδη κατέγραψαν περίπου την ίδια αύξηση το 2022 (41,7%) ενώ σωρευτικά το διάστημα 2022-2018 αυξήθηκαν κατά 26,6%.