Η Vraykos ολοκλήρωσε την παράδοση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για την εταιρεία Star Trading Company LTD, η οποία δραστηριοποιείται σε βιομηχανικά έργα διαχείρισης πρώτων υλών στο εξωτερικό και αφορούν τη βιομηχανία τροφίμων. Η κατάρτιση και τεχνογνωσία στην ανάπτυξη νέων γραμμών παραγωγής, την οποία απέκτησε η Vraykos τα τελευταία 30 έτη, υπήρξαν καθοριστικοί παράγοντες για την ολοκλήρωση του έργου. Για την υλοποίηση του μεγάλου αυτού project απαιτήθηκε η συνεργασία του τμήματος μελέτης και σχεδιασμού, του τμήματος R & D και του τμήματος βιομηχανικού αυτοματισμού της Vraykos.

Το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας είναι η υλοποίηση μιας υπερσύγχρονης παραγωγικής μονάδας, με καινοτόμα συστήματα διαχείρισης πρώτων υλών και συστήματα αυτοματισμού και Industry 4.0. Με τη θέση σε λειτουργία της εγκατάστασης αυτής, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα, η Vraykos ισχυροποιεί τη παρουσία της και στο εξωτερικό με την υλοποίηση διεθνών project.