Πάνω από το 70% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δυσκολεύεται να υιοθετήσει τις τεχνολογίες αιχμής του Industry 4.0. Για να το αντιμετωπίσει αυτό, το World Economic Forum του Global Lighthouse Network, σε συνεργασία με τη McKinsey & Company, συγκέντρωσε 44 από τα πιο προηγμένα εργοστάσια στον κόσμο, που έχουν ηγετική θέση στην εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών.
Μια πρόσφατη έκθεση υπογραμμίζει κάποια από τα βασικότερα συμπεράσματα αυτής της κοινότητας, τα οποία θα μπορούσαν να βοηθήσουν αισθητά στην επιτυχία του κλάδου την εποχή του Industry 4.0, και τα οποία θα επιχειρήσω να συνοψίσω.

Αρχικά, είναι κρίσιμη η διασφάλιση ότι οι τεχνολογικές λύσεις μπορούν να αναβαθμίζονται και να εξελίσσονται διαρκώς. Για μια επιτυχή πορεία στο μονίμως μεταβαλλόμενο περιβάλλον του Industry 4.0, τα εργοστάσια πρέπει να μάθουν να λειτουργούν με έναν νέο τρόπο. Αυτός απαιτεί την εστίαση στον εντοπισμό των λειτουργικών προβλημάτων και ακολούθως, στην εύρεση λύσεων που δεν θα περιορίζονται στην προσθήκη επιμέρους τεχνολογικών εργαλείων σε υπάρχουσες προβληματικές διαδικασίες.
Τα εργοστάσια που δημιουργούν νέα λειτουργικά συστήματα, τα οποία ενσωματώνουν διαφορετικές τεχνολογικές προτάσεις, προσεγγίζοντας με ευελιξία τις συνεχείς επαναληπτικές λειτουργικές διαδικασίες, μπορούν να βρουν νέους τρόπους υγιούς λειτουργικότητας.

Ένα άλλο σημαντικό συμπέρασμα της μελέτης αφορά στην επανακατάρτιση και την ενδυνάμωση των ίδιων των εργαζομένων. Για κάθε δοκιμαζόμενη λύση με βάση τις σύγχρονες τεχνολογικές προτάσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν οι επιπτώσεις της στους εργαζομένους και ο βαθμός στον οποίο το ανθρώπινο δυναμικό παραμένει βασική προτεραιότητα της εταιρείας. Οι πρωτοπόροι του κλάδου που εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες της 4IR, αξιοποιούν εσωτερικούς και εξωτερικούς εμπειρογνώμονες για να επανακαταρτίζουν το ανθρώπινο δυναμικό τους, εξασφαλίζοντας ότι οι ομάδες τους διευρύνουν διαρκώς τις δεξιότητές τους και ανά πάσα στιγμή έχουν στη διάθεσή τους τη σωστή επαγγελματική καθοδήγηση και τις απαιτούμενες υπηρεσίες μετεκπαίδευσης.

Εξίσου σημαντική είναι η δημιουργία μιας κοινής μαθησιακής διαδρομής. Ο βιομηχανικός τομέας μπορεί να δει ολοκληρωμένα στην πράξη τα οφέλη που φέρει το 4IR, μόνο αν προηγηθεί ένας πλήρης μετασχηματισμός στις αξιακές αλυσίδες και τα συστήματα παραγωγής. Οι ηγετικοί παίκτες στο χώρο θα πρέπει να υποστηρίξουν τη διάδοση της τεχνολογίας σε όλο το μήκος των δικτύων παραγωγής τους, φέρνοντας στο προσκήνιο τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζονται, ώστε να καταφέρουν να βελτιώσουν συνολικά την απόδοσή τους. Αυτή η από κοινού μαθησιακή διαδικασία μπορεί να οδηγήσει στην ανάκτηση των επενδυτικών κεφαλαίων τους, αλλά και σε μια πιο συμπεριληπτική διανομή της επαγγελματικής γνώσης, η οποία είναι ικανή να επιταχύνει την εφαρμογή καινοτόμων ιδεών σε όλο τον κλάδο.

Άφησα για το τέλος, ίσως, το πιο σημαντικό συμπέρασμα, αυτό που αφορά στη βελτίωση της αποδοτικότητας για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας. Ο κόσμος της βιομηχανίας ισοδυναμεί με το 54% της παγκόσμιας κατανάλωσης ενέργειας και ευθύνεται για το 20% των παγκόσμιων εκπομπών βλαβερών ρίπων. Η αύξηση της απόδοσης, που έχει σαν βάση της την τεχνολογία μπορεί να συμβάλει στη μείωση της κατανάλωσης των πρώτων υλών και των εκπομπών CO2.
Σε αυτό το τεύχος, η συντακτική ομάδα του Manufacturing συνομίλησε με τις βιομηχανίες που έχουν στο επίκεντρό τους τη βιώσιμη ανάπτυξη, και παρουσιάζει τις καλές πρακτικές που αποτελούν παράδειγμα για το μέλλον της βιομηχανικής παραγωγής στη χώρα μας.