Ηχηρή παρουσία είχε ο βιομηχανικός κλάδος στα βραβεία «ΧΡΥΣΟΙ ΠΡΩΤΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2010-2020», που τελούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και επιβραβεύουν τις εταιρείες που ξεχώρισαν για τις οικονομικές επιδόσεις τους την εν λόγω δεκαετία. Η COSMOS ALUMINIUM A.E., η ΘΕΟΝΗ Α.Ε. και οι Uni-pharma & InterMed του ΟΦΕΤ, βραβεύτηκαν στην κατηγορία «Greek Business Champions», ενώ απέσπασαν έκαστη από ένα Solidarity Excellence Award για την αλληλεγγύη που επέδειξαν έμπρακτα με την εμφάνιση της πανδημίας Covid-19.

Ο Α.Π.Σ.Ι. «ΠΙΝΔΟΣ» βρέθηκε επίσης ανάμεσα στους «Greek Business Champions», με αφορμή την ταυτόχρονη αύξηση του κύκλου εργασιών και των κερδών προ φόρων, πάνω από 50%. Στις κατηγορία Πρωταγωνιστές Κλάδων της Δεκαετίας 2010-2020 ξεχώρισε η Barilla Hellas, ενώ παρέλαβε και το Solidarity Excellence Award για τις ενέργειες που πραγματοποίησε την περίοδο της πανδημίας.