Ο Αθανάσιος Σαββάκης, Πρόεδρος του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος σημειώνει όλες τις νέες εξελίξεις στο μεταποιητικό κλάδο, αλλά και τις πρωτοβουλίες που προτείνει ο ΣΒΕ για την ενίσχυση των βιομηχανιών.

Ποια είναι η επόμενη μέρα από την πανδημία στον κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας;
Ένα σχεδόν χρόνο πριν, ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Ελλάδος (ΣΒΕ) είχε επισημάνει –κατ’ επανάληψη– ότι η μεταποίηση και η βιομηχανία μπορούν να αποτελέσουν «ανάχωμα» σε παγκόσμιες κρίσεις, όπως αυτή του κορονοϊού. Η κατακόρυφη πτώση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για τον ΣΒΕ ουσιαστικά ανέδειξε το μεγάλο θέμα της ορθής επιλογής των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για τη χώρα, την επόμενη μέρα μετά τη λήξη της πανδημίας. Στο πλαίσιο ακριβώς αυτό, και ειδικά μετά το δεύτερο κύμα της πανδημίας, έχει καταστεί σαφές ότι η μεταποίηση και η βιομηχανία πρέπει να τεθούν στις βασικές προτεραιότητες έμπρακτης υποστήριξης. Βεβαίως, ίσως είναι πλέον ανώφελο να επαναλαμβάνουμε ότι η μεταποίηση δημιουργεί σταθερές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας, σε αντίθεση με άλλους σημαντικούς τομείς της οικονομίας.

Για τον ΣΒΕ, η δημιουργία ενός συνεκτικού πλέγματος δράσεων βιομηχανικής πολιτικής θα συμβάλλει καταλυτικά στην πραγματική και βιώσιμη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, θα υποβοηθήσει τις εγχώριες επιχειρήσεις να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις από το νέο επιχειρηματικό περιβάλλον, και φυσικά να προσαρμοσθούν εγκαίρως για την αντιμετώπιση των προκλήσεων από την 4η βιομηχανική επανάσταση.

Έτσι, απαιτούνται:
• Λειτουργικές ενισχύσεις για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της περιφερειακής βιομηχανίας.
• Παραγωγικές επενδύσεις στην ελληνική περιφέρεια.
• Στήριξη της περιφερειακής αγοράς εργασίας, με ειδικά προγράμματα.
• Ολοκλήρωση επιχειρηματικών υποδομών, οι οποίες θα ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

Πόσο εύκολα προχωρούν οι βιομηχανίες της Β. Ελλάδας στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους και με ποιους τρόπους ο ΣΒΕ μπορεί να βοηθήσει το έργο των επιχειρήσεων;
Ο ψηφιακός μετασχηματισμός των μικρομεσαίων μεταποιητικών επιχειρήσεων με έδρα την ελληνική περιφέρεια υλοποιείται με αργούς ρυθμούς και εμφανίζει σειρά από αδυναμίες για την ουσιαστική υιοθέτηση και εφαρμογή του. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι σήμερα εστιάζεται σε ήδη γνωστές και διαδεδομένες πρακτικές, όπως: Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για την εξεύρεση πελατών, η εισαγωγή αυτοματισμών για τη μείωση του λειτουργικού κόστους και η αναβάθμιση του εξοπλισμού παραγωγής για την αύξηση της ποιότητας και της παραγωγικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό, οι άμεσες ενισχύσεις, τα αυξημένα ποσοστά ενισχύσεων των προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ για τις επιχειρήσεις που στις προτάσεις τους περιλαμβάνουν επενδύσεις και δράσεις ψηφιακού μετασχηματισμού και η επιχορήγηση των επιτοκίων δανεισμού, είναι τα τρία βασικά χρηματοδοτικά εργαλεία, που προκρίνει η περιφερειακή βιομηχανία ως τα πλέον ελκυστικά για την υποβοήθηση της ψηφιακής τους μεταρρύθμισης.

Ο ΣΒΕ μπορεί να βοηθήσει έμπρακτα και ουσιαστικά τις επιχειρήσεις – μέλη του, με δράσεις όπως:
• Εκπαίδευσης και κατάρτισης.
• Ημερίδες και workshops.
• Ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης.
• Έρευνες και μελέτες.

Και φυσικά, ο ΣΒΕ συμβάλλει μέσω της παρεμβατικής του ικανότητας στα αρμόδια όργανα της πολιτείας για την ορθή προώθηση των θέσεων και των προτάσεων της βιομηχανίας και της μεταποίησης για τη διευκόλυνση του ψηφιακού τους μετασχηματισμού.

Ποιες σημαντικές επενδύσεις αναμένονται στη Β. Ελλάδα για την ενίσχυση του βιομηχανικού κλάδου και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας;
Οι πρόσφατες επενδύσεις των Cisco, Pfizer και Deloitte στη Θεσσαλονίκη κάνουν «ορατή» την πόλη μας στη διεθνή αγορά επενδύσεων. Αυτό σημαίνει ότι οι συγκεκριμένες εταιρείες παγκόσμιας εμβέλειας με την παρουσία τους στη Θεσσαλονίκη ουσιαστικά κινητοποιούν το διεθνές ενδιαφέρον για επενδύσεις στην πόλη μας και κατ’ επέκταση στη Βόρεια Ελλάδα. Για το λόγο αυτό αναμένουμε ότι οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά τα επόμενα χρόνια, συμβάλλοντας έτσι στην τοπική ανάπτυξη και στη δημιουργία πολλών και καλά αμειβόμενων θέσεων εργασίας.

Βεβαίως, η προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην περιοχή μας, θα εξαρτηθεί ευθέως από την επιτυχημένη δραστηριότητα των συγκεκριμένων επιχειρήσεων τα επόμενα χρόνια. Κι επειδή στον ΣΒΕ πιστεύουμε ότι μια επιχείρηση είναι οι άνθρωποί της, είμαστε σίγουροι για την επιτυχία αυτών των επενδύσεων, αφού αυτή εξαρτάται ευθέως από το υψηλό επίπεδο των στελεχών της, κάτι που η Θεσσαλονίκη και ειδικότερα η ευρύτερη περιοχή, αλλά και γενικότερα η χώρα το προσφέρει διαχρονικά. Επιπρόσθετα, η προβολή της επιτυχίας αυτών των επιχειρήσεων, λόγω ακριβώς του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει η περιοχή, είμαστε βέβαιοι ότι θα προσελκύσει και άλλες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας άρα και μεταποίησης απ’ όλο τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη.

Ποια επιπλέον βήματα πρέπει να γίνουν για να επιτευχθεί η βελτίωση της περιβαλλοντικής δραστηριοποίησης των βιομηχανιών;
Η Ελλάδα πρέπει να συντονισθεί με τα όσα συμβαίνουν στις αναπτυγμένες χώρες και να δημιουργήσει το δικό της θεσμικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και την υιοθέτηση των κατάλληλων προσαρμογών των βιομηχανικών επιχειρήσεων για τη βελτίωση της περιβαλλοντικής τους δραστηριοποίησης. Σ΄ αυτή την πορεία προσαρμογής οι επιχειρήσεις και ειδικά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα διαδραματίσουν τον πλέον σημαντικό ρόλο, αφού αυτές τελικά θα επωμισθούν το βάρος είτε της εφαρμογής των αρχών της κλιματικής αλλαγής, είτε της υιοθέτησης των αρχών της κυκλικής οικονομίας. Το βάρος της διατήρησης των υφιστάμενων θέσεων εργασίας, καθώς και της δημιουργίας νέων.

Έτσι, ο ΣΒΕ προτείνει την:
1. Παροχή κινήτρων για την «πράσινη» προσαρμογή.
2. Ευκολότερη πρόσβαση στη χρηματοδότηση.
3. Παροχή τεχνικής βοήθειας και υποστήριξης από το κράτος.
4. Υλοποίηση δράσεων κατάρτισης και επανακατάρτισης του προσωπικού των επιχειρήσεων.
5. Ένταξη του σχεδίου για τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, σε ό,τι αφορά τουλάχιστον τη βιομηχανία και τη μεταποίηση, σε ένα ευρύτερο πλαίσιο βιομηχανικής πολιτικής, το οποίο το έχει ανάγκη η χώρα αν πραγματικά επιθυμεί να αλλάξει το παραγωγικό της μοντέλο.

Ποιες είναι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της βιομηχανίας Τροφίμων και κατ’ επέκταση ο κλάδος της συσκευασίας τροφίμων;
Αν λάβουμε υπόψη μας αφενός την πίεση που δέχονται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις από τον διεθνή ανταγωνισμό και αφετέρου την υψηλή ποιότητα των προϊόντων του πρωτογενούς τομέα της παραγωγής, είναι προφανής η ανάγκη για την ανάληψη δράσης, που θα οδηγήσει στη δημιουργία ισχυρών συνεργασιών μεταξύ του πρωτογενούς τομέα και της μεταποίησης για την παραγωγή διεθνώς εμπορεύσιμων προϊόντων.

Για να επιτευχθεί, όμως, ο συγκεκριμένος στόχος, κατά τον ΣΒΕ θα πρέπει προηγουμένως να απαλειφθούν μια σειρά από εμπόδια, όπως:
1. Η κείμενη νομοθεσία, η οποία δρα ανασταλτικά και όχι ενθαρρυντικά για τη δημιουργία επιχειρήσεων στον πρωτογενή τομέα και ακολούθως για τη διασύνδεση αυτών των επιχειρήσεων με την εγχώρια μεταποίηση και βιομηχανία.
2. Το φορολογικό πλαίσιο, το οποίο εξακολουθεί και σήμερα να είναι δυσβάσταχτο.
3. Η αγορά εργασίας, ειδικά στον πρωτογενή τομέα, η οποία ταλαιπωρείται διαχρονικά από την αδήλωτη εργασία.
4. Η απουσία συστημάτων ιχνηλασιμότητας, η οποία δυστυχώς οδηγεί σε παράνομες «ελληνοποιήσεις» προϊόντων.
5. Η έλλειψη σχημάτων πιστοποίησης, αφενός των διαδικασιών παραγωγής και αφετέρου της ποιότητας των παραγόμενων τελικών προϊόντων.
Για την άρση ακριβώς των παραπάνω στρεβλώσεων, ο ΣΒΕ προτείνει μια σειρά ρηξικέλευθων προτάσεων:
1. Την αυστηριοποίηση του ελέγχου και της εποπτείας της αγοράς.
2. Τη θέσπιση αυστηρών κριτηρίων για τα συστήματα πιστοποίησης ποιότητας σε τοπικό επίπεδο.
3. Την ενίσχυση των δικτύων agro-logistics.
4. Την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού του πρωτογενούς τομέα μέσω πιστοποιημένων σχημάτων εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης.
5. Την παροχή κινήτρων αφενός για τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων από νέους αγρότες και νέους κτηνοτρόφους, και αφετέρου των διασυνδέσεων των επιχειρήσεων αυτών με μεταποιητικές επιχειρήσεις σε τοπικό και υπερ-τοπικό επίπεδο.