Το σύνολο της στρατηγικής της για την ψηφιακή μετάβαση της χώρας, γνωστή και ως «Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020 – 2025» (https://digitalstrategy.gov.gr/), δημοσιοποίησε η κυβέρνηση. Στο εν λόγω «εγχειρίδιο» περιγράφονται αναλυτικά περισσότερα από 400 έργα, τα οποία αποτελούν τις οριζόντιες και κάθετες παρεμβάσεις, που υλοποιούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας. Από τη Βίβλο αυτή, δε θα μπορούσε να λείπει και ο βιομηχανικός κλάδος, με κύρια έργα τα παρακάτω:

• Πλατφόρμα υποστήριξης βιομηχανικής συμβίωσης Η Βιομηχανική Συμβίωση είναι ένα εργαλείο για την προώθηση της περιβαλλοντικής αειφορίας, της οικολογίας και της οικονομίας. Ειδικότερα, η αξιοποίηση βιομηχανικών απορριμμάτων δύναται να οδηγήσει σε υπηρεσίες και προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας, εφόσον ενσωματωθεί σε προσεγγίσεις Κυκλικής Οικονομίας. Ήδη υλοποιείται πιλοτικό Διαβαλκανικό Ευρωπαϊκό έργο (Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και Αλβανία) για τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας που θα διασυνδέει τους παραγωγούς αποβλήτων μιας περιοχής (βιομηχανίες, δήμους, επιχειρήσεις, εμπορικά καταστήματα κ.λπ.), έτσι ώστε να ανακυκλώνουν τα απόβλητά τους και να τα διοχετεύουν ως πρώτες ύλες σε άλλες βιομηχανίες.

• Εθνική Πλατφόρμα για την ΨηφιακήΒιομηχανία
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη νέας πλατφόρμας για την Ψηφιακή Βιομηχανία (www. industry4.0.gov.gr), με στόχο την ενημέρωση για τα οφέλη από τον ψηφιακό μετασχηματισμό της βιομηχανίας και την προώθηση της ψηφιοποίησης των επιχειρήσεων.

• Ψηφιοποίηση Δελτίου ΒιομηχανικήςΚίνησης
Στόχος του έργου είναι ο εκσυγχρονισμός της διαδικασίας υποβολής στοιχείων από τις επιχειρήσεις τόσο σε θεσμικό όσο και σε επίπεδο υλοποίησης.

Μαριλένα Καραβασίλογλου