Με γνώμονα την πεποίθηση ότι η βιώσιμη ανάπτυξη ανοίγει το δρόμο για ένα ακμάζον και ανθεκτικό μέλλον, το UN Global Compact Network Greece και ο ΣΒΕ συνδιοργάνωσαν την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2024 την εκδήλωση «Ενισχύοντας τη Βιώσιμη Ανάπτυξη: Από τη δέσμευση στην πράξη» στη Θεσσαλονίκη. Κατά την έναρξη της εκδήλωσης, η Πρόεδρος του UN Global Compact Network Greece, κα. Ιουλία Τσέτη, τόνισε: «Έχουμε την υποχρέωση να εμφυσήσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό μας την αναγκαιότητα κατεύθυνσης σε δράσεις ενίσχυσης της περιβαλλοντικής προστασίας και της κοινωνικής επαγρύπνησης».

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κα. Λουκία Σαράντη, δήλωσε: «Σήμερα, η βιομηχανία, η οποία οφείλει πάντα να δείχνει προσοχή στο περιβαλλοντικό της αποτύπωμα, είναι έτοιμη να συμμετέχει σ’ αυτήν την πρωτοβουλία». Σκοπός της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη του καθοριστικού ρόλου της ενσωμάτωσης της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική στρατηγική και λειτουργία ως αναγκαίο στοιχείο, τόσο για ευθυγράμμιση με το σύγχρονο πλαίσιο της αγοράς, όσο και για επίτευξη των SDGs. Στη διάρκεια των ομιλιών της κας.

Παναγιώτας Λαμπροπούλου, Executive Director του UN Global Compact Network Greece, της Δρ. Κατερίνας Τζιτζινού, Διευθύντριας Διεθνών Σχέσεων του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και της κας. Κωνσταντίνας Μπάτσαρη, Sustainability and Climate Senior Manager της Deloitte, δόθηκε έμφαση στη σημασία της προσέγγισης της βιώσιμης ανάπτυξης βάσει των Δέκα Αρχών του UN Global Compact με ειδικότερη αναφορά στην πρωτοβουλία Forward Faster, στην ανταπόκριση στο ευρωπαϊκό κανονιστικό πλαίσιο και στην αξιοποίηση ευκαιριών και εργαλείων που υποστηρίζουν τη μετάβαση από τη δέσμευση σε θέματα ESG στην πρακτική εφαρμογή.