«Χρειαζόμαστε ένα νέο παραγωγικό μοντέλο, με αυτοδυναμία παραγωγής πρώτων υλών, επαρκή χρηματοδότηση της έρευνας & βιώσιμη ανάπτυξη», σημείωσε κατά τη διάρκεια της ομιλίας της στο 6ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η CEO του Ομίλου Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Τσέτη, μέλος του ΔΣ του ΣΕΒ και πρόεδρος του Global Compact Network Hellas, Ιουλία Τσέτη. «Η απάντηση της υγειονομικής κρίσης για τον κλάδο της φαρμακοβιομηχανίας, είναι η επαρκής χρηματοδότηση της έρευνας για δημιουργία νέων μορίων, η συνεργασία των ερευνητικών ομάδων, η σύνδεση της παραγωγής με την καινοτομία. Και φυσικά, η ενδυνάμωση και η χρήση της τεχνολογίας, της τηλεϊατρικής και της ψηφιακής μεταρρύθμισης, στην υπηρεσία της ανθρώπινης υγείας και ευημερίας», τόνισε χαρακτηριστικά.