Η πράσινη μετάβαση, ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η έλλειψη ταλέντων θα είναι ανάμεσα στους κύριους παράγοντες που θα επηρεάσουν τον κόσμο της εργασίας το 2022, καθώς εντείνεται ο διάλογος για τον αντίκτυπο της πανδημίας στην αγορά εργασίας.
Καθώς οι εταιρείες στρέφονται σε περισσότερο ευέλικτα μοντέλα εργασίας, βρίσκεται σε εξέλιξη μια μετάβαση σε ένα πιο ψηφιακό και πράσινο μέλλον, στο οποίο πρωταγωνιστεί η βιομηχανία. Ακολουθούν μερικές από τις πιο κυρίαρχες τάσεις που θα αντιμετωπίσει ο κόσμος της εργασίας το τρέχον έτος:

1. Η έλλειψη ταλέντων θα έχει αντίκτυπο στην παγκόσμια ανάπτυξη
Πέρα από τους χρόνιους λόγους, όπως η στροφή προς την αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση, η πράσινη μετάβαση και η αναντιστοιχία μεταξύ εκπαίδευσης και αναγκών στον χώρο εργασίας, το πρόβλημα της έλλειψης ταλέντων επιδεινώθηκε λόγω της πανδημίας, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό κλάδο, που βρίσκεται στην αιχμή τέτοιων εξελίξεων. Πολλές χώρες είδαν δυσανάλογα υψηλό αριθμό εργαζομένων να συνταξιοδοτούνται πρόωρα και να εγκαταλείπουν το εργατικό δυναμικό, ενώ επιπλέον περιορισμοί στα σύνορα παρεμπόδισαν την κινητικότητα των ταλέντων. Η εφοδιαστική αλυσίδα και η κρίση έλλειψης ταλέντων θα επηρεάσουν και τις οικονομικές προοπτικές για το επόμενο έτος. Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ, η παγκόσμια ανάκαμψη συνεχίζεται, αλλά η δυναμική της έχει αμβλυνθεί καθώς από 5,6% φέτος και 4,5% το 2022, αναμένεται να επανέλθει στο 3,2% το 2023.

2. Οι οργανισμοί καλούνται να προετοιμάσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους για την πράσινη μετάβαση
Η πράσινη μετάβαση είναι εδώ και οι οικονομίες σε όλο τον κόσμο θα επηρεαστούν από τη στροφή προς ένα πιο βιώσιμο μέλλον. Το 2021, η συζήτηση στράφηκε γύρω από τις πράσινες δεξιότητες, αλλά παραμένει αναπάντητο το πώς θα πραγματοποιηθεί αυτή η μετάβαση για τους εργαζομένους. Το πρώτο βήμα για τους εργοδότες θα πρέπει να είναι η κατάρτιση μιας στρατηγικής για τα ταλέντα. Αυτό ξεκινά με την αξιολόγηση των δεξιοτήτων που θα χρειαστεί ο οργανισμός τα επόμενα δύο έως πέντε χρόνια. Για παράδειγμα, ο Όμιλος Adecco συνεργάζεται με μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες για την αναβάθμιση και την επανεκπαίδευση εργαζομένων από συμβατικούς μηχανικούς αυτοκινήτων σε μηχανικούς αυτοκινήτων ηλεκτρονικού λογισμικού για την καλύτερη προετοιμασία των οργανισμών για την «ηλεκτρική επανάσταση» στην αυτοκινητοβιομηχανία.

3. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και το υβριδικό μοντέλο εργασίας θα συνεχίζουν να αλλάζουν τη μορφή των οργανισμών
Υπάρχουν δύο βασικά μέρη για έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Το πρώτο αφορά στον μετασχηματισμό των βιομηχανιών και των εταιρειών και στην επίδραση που έχει στις δεξιότητες. Πρόσφατη έρευνα του Ομίλου Adecco διαπίστωσε ότι το 66% των εργαζομένων πιστεύουν ότι πρέπει να αποκτήσουν νέες δεξιότητες για να παραμείνουν απασχολήσιμοι τα επόμενα χρόνια και μόνο το 37% των μη διευθυντικών στελεχών πιστεύουν ότι η εταιρεία τους επενδύει στις δεξιότητες και στην εξέλιξη της σταδιοδρομίας τους. Το δεύτερο αφορά στον αντίκτυπο που έχει η ψηφιοποίηση στην κουλτούρα ενός οργανισμού (για παράδειγμα στην εσωτερική επικοινωνία). Στην πράξη η ψηφιακή μετάβαση πρέπει να συνοδευτεί και με μια στροφή σε ευέλικτα μοντέλα εργασίας δίκαια και χωρίς αποκλεισμούς. Οι κατάλληλες πολιτικές θα βοηθήσουν τη μετάβαση στην ευέλικτη εργασία ενώ η μακροπρόθεσμη εφαρμογή της θα ενισχύσει την παραγωγικότητα, την καλύτερη ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και θα ανοίξει κρυφές δεξαμενές ταλέντων.