Η Terna της Ιταλίας δεσμεύθηκε να επενδύσει ποσό ρεκόρ 18,1 δισ. ευρώ (21 δισ. δολάρια) στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας τα επόμενα 10 χρόνια για να καλύψει τις απαιτήσεις της ενεργειακής μετάβασης και της οικονομικής ανάκαμψης.

Η Terna, ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες δικτύου της Ευρώπης, δήλωσε ότι τα έργα στο νέο μακροπρόθεσμο αναπτυξιακό σχέδιο για το εθνικό δίκτυο θα επιτρέψουν τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 5,6 εκατομμύρια τόνους ετησίως, διπλάσια από εκείνη του προηγούμενου σχεδίου.

Το μέλλον της ενεργειακής μετάβασης της Ευρώπης μακριά από ορυκτά καύσιμα σε καθαρότερες πηγές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ανάπτυξη αποδοτικότερων ψηφιοποιημένων δικτύων, για την αντιμετώπιση λιγότερο προβλέψιμων ροών από την ηλιακή και αιολική ενέργεια.