Στην 4η χρονιά παρουσίας της COMBATT στη ΔΕΘ, το περίπτερό της ήταν αφιερωμένο στην Ενέργεια, την Ανακύκλωση και την Κυκλική Οικονομία. Οι επισκέπτες ενημερώθηκαν για το πανελλαδικό δίκτυο της COMBATT που υλοποιεί με περιβαλλοντικά ορθό, σύννομο και αποτελεσματικό τρόπο την διαχείριση των αποβλήτων συσσωρευτών.

Ενημερώθηκαν επίσης για τις δράσεις και τις θεσμικές παρεμβάσεις της εταιρείας που σκοπό έχουν την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, την προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και την εξοικονόμηση πόρων. Το περίπτερο επισκέφτηκε με την παρουσία του ο Υπουργός Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Κώστας Σκρέκας.