Η STEELMET (Viohalco Companies Cor­porate Services) παρέχει εταιρικές υπηρεσίες στις θυγατρικές της Viohalco, τις κορυφαίες βιομηχανίες επεξεργασίας μετάλλων στην Ευρώπη και στο πλαίσιο του προγράμματος Επιχειρησιακού Μετασχηματισμού των εταιριών, επιλέγει εκ νέου την SAP επενδύοντας στις λύσεις SAP Ariba Sourcing και SAP Master Data Governance.
Η απόκτηση της λύσης SAP Ariba Sourcing αποσκοπεί στον εξορθολογισμό και την ψηφιοποίηση της διαδικασίας προμηθειών των εταιρειών της Viohalco, καθιστώντας γρήγορη και εύκολη την κατάρτιση και παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών μέσω έτοιμων και προκαθορισμένων προτύπων, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση.

Το λογισμικό SAP Master Data Governance υποστηρίζει την κεντρικοποιημένη δημιουργία και συντήρηση των βασικών δεδομένων με στόχο τη βελτίωση και τη διατήρηση της ποιότητάς τους. To λογισμικό SAP Master Data Governanceσε συνδυασμό με το SAP Signavio, που αφορά σε μια εγκατεστημένη λύση για την διοίκηση επιχειρηματικών διαδικασιών, θα βοηθήσει τη STEELMET Corporate Services και τις εταιρίες της Viohalco να αξιοποιήσουν πλήρως τη δύναμη των δεδομένων τους και να επανασχεδιάσουν αυτοματοποιημένες διαδικασίες οι οποίες θα ανταποκρίνονται στο σύνθετο επιχειρηματικό περιβάλλον.