Τη σημασία της ανακύκλωσης όλων των ειδών Ηλεκτρικού & Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού, όπως λευκές συσκευές, οθόνες, προϊόντα τεχνολογίας, λαμπτήρες, φωτιστικά, μικροσυσκευές, φωτοβολταϊκά πλαίσια κλπ. αναδεικνύει η ΦΩΤΟΚΥΚΛΩΣΗ Α.Ε. Το 2020, το Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) επέκτεινε τη δραστηριότητά του, ενώ σήμερα αποτελεί το μοναδικό Σύστημα στην Ελλάδα, το οποίο έχει αναλάβει το έργο της ανακύκλωσης των Φωτοβολταϊκών Πλαισίων.

Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με το νόμο, οι Υπόχρεοι Παραγωγοί που οφείλουν να συμμετέχουν σε Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης (Σ.Ε.Δ.) καθώς και να εγγραφούν στο Εθνικό Μητρώο Παραγωγών (Ε.Μ.ΠΑ.) είναι εκείνοι που κατασκευάζουν ή/και εισάγουν προϊόντα Ηλεκτρικού Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού.